Ako získať Cambridge certifikát

Získanie cambridgeského certifikátu môže poskytnúť niekoľko výhod, ako napríklad zlepšenie vašich pracovných vyhliadok, možnosť študovať na zahraničnej univerzite, ktorá vyžaduje dôkaz o znalosti angličtiny. Slúži tiež ako uznávaný štandard vašich znalostí anglického jazyka.

Predtým, ako si zvolíte správnu úroveň Cambridge skúšky a vhodný termín, prečítajte si informácie, čo vás čaká. Zistíte, za aký čas budete držať svoj vysnívaný certifikát v ruke po absolvovaní skúšky.
 
Registrácia na skúšku a platba

Registrácia na Cambridge skúšku

Na skúšku sa môžete registrovať on-line výberom vhodného termínu alebo osobne priamo v našej zápisovej kancelárii.
 
Registrovať sa môžete najneskôr do uzávierky registrácie. Dátum uzávierky registrácie je uvedený pri jednotlivých skúškach.
Registrácia po uzávierke je tiež možná, je považovaná za neskorú registráciu a je časovo obmedzená.  Neskorá registrácia je spoplatnená 30 eurami. O možnosti neskorej registrácie je potrebné informovať sa.

 

Platba za cambridge skúšku

Po registrácii vám do troch pracovných dní pošleme informácie o skúške a faktúru, ktorá bude obsahovať všetky potrebné údaje k platbe. Poplatok za skúšku môžete uhradiť v hotovosti v zápisovej kancelárii IH Bratislava alebo prevodom na účet. Vaša registrácia je úplná až po uhradení poplatku.

Poplatok musí byť pripísaný na účte IH najneskôr v deň uzávierky registrácie.
Prihláška je záväzná a nie je možné skúšku preložiť na iný termín ani zmeniť úroveň skúšky. Poplatok za skúšku sa nevracia v prípade odstúpenia od skúšky alebo nespravenia skúšky.
 
Všeobecne záväzné podmienky (PDF)

 
Špeciálne požiadavky
IH Bratislava a Cambridge English vychádza v ústrety aj kandidátom na skúšku, ktorí sú krátkodobo alebo dlhodobo zdravotne znevýhodnení (napr. špecifické poruchy učenia sa). Takýto kandidát môže žiadať o špeciálne upravený priebeh skúšky, upravené skúškové materiály alebo aj oboje.

Kandidát musí podať individuálnu žiadosť s priloženým lekárskym potvrdením.
Žiadosť musí byť doručená do IH Bratislava najneskôr 4 týždne pred uzávierkou registrácie.
Viac informácií o špeciálnych požiadavkách
 
Čo nasleduje po registrácii
Približne 1-2 týždne pred termínom písomnej časti skúšky vám pošleme email s prílohou, kde nájdete:
  • Confirmation/ Statement of Entry
  • časový rozpis skúšky
  • miesto konania skúšky
  • a ďalšie dôležité informácie týkajúce sa priebehu skúšky

Po obdržaní e-mailu je potrebné skontrolovať správnosť mena a priezviska, dátumu narodenia.

V prípade, že vám nie je doručený takýto email v uvedenom termíne alebo je v registrácii niečo chybné, čo najskôr nás kontaktujte na exams@ihbratislava.sk.

V prípade neskorej registrácie dostanete rozpis v najbližšom možnom termíne. Skúška obyčajne prebieha počas dvoch dní: písomná časť môže prebiehať v jeden deň a ústna časť v iný deň (skotrolujte si pri vybranom termíne skúšky). Poradie dvojíc počas ústnej skúšky určuje skúškové centrum IH Bratislava.

 
V deň skúšky
V deň skúšky je nutné sa dostaviť na skúšku aspoň  20 - 30 minút pred skúškou. Ak sa oneskoríte, môže sa stať, že vás ku skúške nepripustíme.


Povinné fotografovanie kandidátov
Fotografovanie  kandidáta sa uskutoční v deň skúšky (spravidla v deň ústnej časti skúšky) a je podmienkou účasti na skúške:
B1 Preliminary, B2 First, C1 Advanced, C2 Proficiency.

Fotografovanie sa netýka kandidátov na skúšky: detské skúšky, A2 Key for Schools, B1 Preliminary for Schools a B2 First for Schools. Pre kandidátov skúšky A2 Key je fotografovanie dobrovoľné.
 
Vaša fotografia bude uložená  na webovej stránke Result Verification Service a nebude súčasťou certifikátu. Prístup k fotografii kandidáta, osobným údajom a výsledkom skúšky, bude mať len kandidát. Iné inštitúcie môžu mať prístup k vašim osobným údajom len s vaším súhlasom, ak im poskytnete prístupové údaje.
 
Za neplnoletých kandidátov vyplní a svojím podpisom potvrdí súhlas s fotografovaním ich zákonný zástupca priamo v registračnom formulári pri prihlasovaní sa na skúšku.
 

Čo potrebujete v deň Cambridge skúšky

Na skúšku musíte mať platný občiansky preukaz alebo pas. Kandidáti bez platného identifikačného preukazu nebudú môcť zložiť skúšku.
Kandidáti mladší ako 15 rokov môžu mať so sebou namiesto pasu doklad o overení totožnosti - Candidate ID form
 
Na skúšku si pripravte:

Venujte pozornosť dokumentom:
Notice to candidates  - je dokument objasňujúci informácie, čo je na skúške povolené a čo nie.
Summary Regulations for Candidates - obsahuje pravidlá stanovené Cambridge University Press & Assessment, ktoré sú pre kandidáta záväzné, ak chce vykonať skúšku.
Regulations - obsahuje pravidlá, za ktorých sa skúšky realizujú.

 
Upozorňujeme:
  • všetky mobilné telefóny a elektronické prístroje musia byť vypnuté počas trvania celej skúšky
  • mobilné telefóny a elektronické zariadenia budú zhromaždené a uložené mimo priestoru, kde sa skúška uskutočňuje
  • nie je dovolené používať elektronické prístroje a mobily ani počas prestávky
  • používanie mobilov a elektronických prístrojov by mohlo viesť k diskvalifikácii kandidáta
 
Počas skúšky budú všetky osobné veci na prednom vyhradenom mieste, preto vám odporúčame nenosiť na skúšku drahé osobné veci.
 
Ďalšie užitočné tipy na skúškový deň.
 
V prípade, že máte akékoľvek pripomienky k priebehu skúšky, obráťte sa na zodpovednú osobu z IH Bratislava hneď po skončení skúšky. Sťažnosti podané neskôr, žiaľ nebudú akceptované.


 
Výsledky
Výsledky sú dostupné online 4- 6 týždňov po absolvovaní skúšky  na stránke Results Service.
Ak skúšku robíte pred vianocami, termín výsledkov aj dodania certifikátov je dlhší kvôli sviatkom.

Ak chcete dostať informáciu emailom, že výsledky sú už zverejnené, zaregistrujete sa do služby Results Service vopred. Na registráciu použite údaje v dokumente Confirmation of Entry s časovým rozpisom, kde je vaše ID a „Secret Number". Otvorte Results Service, vyplňte email, vytvorte si nové heslo a ďalej postupujte podľa inštrukcií. Ak potrebujete technickú podporu, prečítajte si návod.

 
Cambrige certifikát
Certifikáty sú odoslané z Cambridge Assessment English do 3 týždňov od zverejnenia výsledkov on-line. O ich doručení do IH Bratislava vás informujeme v najkratšom možnom čase emailom.

Absolvent skúšky si môže vyzdvihnúť certifikát v zápisovej kancelárii IH BA osobne alebo vám môže byť certifikát zaslaný poštou doporučene. Na zaslanie certifikátu poštou je potrebné odpovedať na email. Táto služba je spoplatnená  sumou 5 eur v rámci SR.
V prípade poslania certifikátu poštou treba počítať s dlhším časom dodania vzhľadom na to, že na poštu chodíme cca 2x do mesiaca.

 
Pri rozhodovaní vám môže pomôcť:
Spravte si online test na Cambridge stránke

Prajeme vám veľa úspechov pri skúškach.