B2 First certifikát (FCE)

FCE skúška je certifikát z angličtiny na B2 úrovni, patrí medzi najrozšírenejšiu zo všetkých skúšok Cambridge English. Aj vy by ste ho chceli a mať tak doklad vo svojich rukách? My vás otestujeme a môžeme vás na FCE skúšku aj pripraviť.

Termíny B2 First skúšky
Skúšku vieme spustiť už so štyrmi kandidátmi.

Priebeh skúšky

Všeobecne záväzné podmienky na registráciu (PDF)


Príprava na skúšku
Prečo skúšku B2 First (FCE) a B2 First for Schools?
  • Kandidáti získajú B2 First (FCE) medzinárodne uznávaný certifikát z angličtiny Cambridge English na úrovni B2 a tak si môžu zvýšiť svoje postavenie na trhu práce, preukázať znalosť anglického jazyka na takej úrovni, že môže žiť a pracovať samostatne v anglicky hovoriacej krajine alebo študovať v kurzoch, ktoré sú vedené v anglickom jazyku.
  • Kandidát počas tejto skúšky preukáže úroveň vedomostí z anglického jazyka zo všetkých zručnosti: čítanie, písanie, počúvanie, hovorenie ale aj z gramatiky a slovnej zásoby.
  • Kandidáti dostanú písomnú správu, ktorá obsahuje výsledky z jednotlivých častí skúšky a tiež komplexný výsledok skúšky.
  • Otvára vám dvere na cestách, pri práci a štúdiu v celosvetovom meradle ale aj na Slovensku, kde ju akceptuje mnoho zamestnávateľov a škôl.
  • Úspešný kandidát skúšky dostane certifikát (B2 First Certificate), ktorý má celoživotnú platnosť.
Čo znamená "for Schools"?
  • B2 First for Schools špeciálne prispôsobená študentom stredných škôl vo veku 14 - 18 rokov, aby  sa zvyšovala ich motivácia učiť sa angličtinu.
  • Má identickú podobu ako skúška B2 First a identická je aj úroveň náročnosti. Jediný rozdiel je v obsahu a vo formulácii tém, v prípade First for Schools sa autori testu  orientujú na okruh záujmov a skúseností študentov strednej školy.
  • Certifikát zo skúšky B2 First for Schools (FCE for Schools) je  totožný s certifikátom zo skúšky B2 First (FCE) a nie je na ňom nikde odkaz, že ide o skúšku vo verzii "for Schools".
  • Skúšku je možné organizovať aj na pôde vašej školy.
Obsah a formát skúšky

Reading and Use Of English
Čas: 1 hodina 15 minút
Počet častí / otázok: 7 častí / 52 otázok
Obsah, počet slov: Ukáže sa ako viete narábať s rôznym textom  ako fikcia, noviny a časopisy. Testuje vašu gramatiku a slovnú zásobu angličtiny rôznymi úlohami.
Váha v celkovom hodnotení: 40 %

Writing
Čas: 1 hodina 20 min.
Počet častí / otázok:  2 úlohy
Obsah, počet slov: Táto časť si vyžaduje vytvoriť dve rozličné písomné práce, ako listy, reporty, hodnotenia a eseje.
Váha v celkovom hodnotení: 20 %

Listening
Čas: okolo 40 min.
Počet častí / otázok:  4 časti  / 30 otázok
Obsah, počet slov: V tejto časti musíte byť schopný sledovať a rozumieť rôznym nahrávkam, ako napríklad televízne noviny, prezentácie a každodenná komunikácia.
Váha v celkovom hodnotení: 20 %

Speaking
Čas: 14 min. (pár kandidátov)
Počet častí / otázok:  4 časti
Obsah, počet slov: Hovorenie so skúšajúcimi, s iným kandidátom, o sebe
Váha v celkovom hodnotení: 20 %
Hodnotenie a certifikát
Hodnotia sa jednotlivé zručnosti samostatne. Získate určitý počet bodov z každej časti skúšky.

Úspešní kandidáti dosiahnu jeden z nasledujúcich hodnotiacich stupňov – „A“, „B“ alebo „C“.
Bodové ohodnotenie  odzrkadľuje, na akej úrovni je vaša angličtina. Celkový výsledok skúšky určí vašu celkovú úspešnosť.

Aby ste získali certifikát (B2 First Certificate), ktorý preukazuje jazykovú úroveň B2, musíte dosiahnuť v teste minimálne 160 bodov.
 
Dosiahnuté skóre Stupeň úspešnosti Jazyková úroveň podľa CEFR
180-190 A C1
173-179 B B2
160-172 C B2
140-159 Level B1 B1

Ak získate celkové skóre 140-159, získavate Statement of Results a certifikát, ktoré preukazujú vašu jazykovú úroveň B1.

Výsledok svojej skúšky si môžete overiť aj on-line, 4- 6 týždňov po skúške. Cez FREE online results service máte prístup k dokumentu Statement of Results, kde sú výsledky z jednotlivých častí skúšky a aj vaše celkové skóre.
 
Príklad hodnotenia

Ako porozumieť hodnoteniu


 

Termíny B2 First skúšky