C1 Advanced certifikát (CAE)

Máš angličtinu v malíčku? Čo tak získať uznávaný medzinárodný certifikát ako doklad? C1 Advanced (CAE) skúška je už na vysokej C1 úrovni a platí vám po celý život.


Termíny C1 Advanced skúšky
Skúšku vieme spustiť už so štyrmi kandidátmi.

Priebeh skúšky

Všeobecne záväzné podmienky na registráciu (PDF)


Príprava na skúšku
Prečo skúšku C1 Advanced (CAE)?
  • Úspešné zvládnutie C1 Advanced (CAE) skúšky na úrovni C1 dokazuje, že ste schopní nasledovať akademický kurz alebo študovať na univerzite v anglickom jazyku.
  • Viete efektívne komunikovať na manažérskej a profesionálnej úrovni.
  • Otvára vám dvere na cestách, pri práci a štúdiu v celosvetovom meradle ale aj na Slovensku, kde ju akceptuje mnoho zamestnávateľov.
  • Úspešný kandidát skúšky dostane certifikát Cambridge English (C1 Advanced Certificate), ktorý má celoživotnú platnosť.
Obsah a formát skúšky

Reading and Use Of English
Čas: 1 hodina 30 minút
Počet častí / otázok: 8 častí / 56 otázok
Obsah, počet slov: Ukáže, ako viete narábať s rôznym textom, ako fikcia, noviny a časopisy. Testuje ako ovládate svoju gramatiku a slovnú zásobu angličtiny pomocou rôznych úloh.
Váha v celkovom hodnotení: 40 %

Writing
Čas: 1 hodina 30 min.
Počet častí / otázok:  2 úlohy
Obsah, počet slov: Tu vytvoríte dve rozličné písomné práce, ako eseje, listy, emaily, návrhy, reporty a recenzie.
Váha v celkovom hodnotení: 20 %

Listening
Čas: okolo 40 min.
Počet častí / otázok:  4 časti  / 30 otázok
Obsah, počet slov: V tejto časti musíte byť schopný sledovať a rozumieť rôznym nahrávkam, ako napríklad interview, rozhlasové vysielanie, prezentácie a každodenná komunikácia.
Váha v celkovom hodnotení: 20 %

Speaking
Čas: 15 min. (pár kandidátov)
Počet častí / otázok:  4 časti
Obsah, počet slov: Testuje vašu schopnosť efektívne komunikovať v situáciách zoči-voči. Túto časť budete robiť spolu s jedným alebo dvoma ďalšími kandidátmi.
Váha v celkovom hodnotení: 20 %
Hodnotenie a certifikát
Úspešní kandidáti dosiahnu jeden z nasledujúcich hodnotiacich stupňov – „A“, „B“ alebo „C“.
 
Dosiahnuté skóre Stupeň úspešnosti Jazyková úroveň podľa CEFR
200–210 A C2
193–199 B C1
180–192 C C1
160–179 Level B2 B2

Ak kandidát dosiahne stupeň „A“, preukázal výnimočné zručnosti na úrovni vyššej ako požadovaná úroveň C1, preto dostane certifikát, na ktorom bude uvedená vyššia úroveň C2.

Ak kandidát dosiahne stupeň „B“ alebo „C“, absolvoval skúšku úspešne a dostane certifikát, na ktorom bude uvedená dosiahnutá úroveň C1.

Certifikát dostane aj ten kandidát, ktorý aj keď nedosiahne úroveň C1, preukáže všetky zručnosti na úrovni B2. Na certifikáte bude v takom prípade uvedená dosiahnutá úroveň B2.

Výsledok svojej skúšky si môžete overiť aj on-line, 4- 6 týždňov po skúške. Cez FREE online results service máte prístup k dokumentu Statement of Results, kde sú výsledky z jednotlivých častí skúšky a aj vaše celkové skóre.

Príklad hodnotenia

Ako porozumieť hodnoteniu

 

Termíny C1 Advanced skúšky