C2 Proficiency certifikát (CPE)

C2 Proficiency Cambridge Exam je kvalifikácia najvyššej úrovne – dôkaz, že ste vysoko kompetentným hovorcom angličtiny.


Termíny C2 Proficiency skúšky
Skúšku vieme spustiť už so štyrmi kandidátmi.

Priebeh skúšky

Všeobecne záväzné podmienky na registráciu (PDF)


Príprava na skúšku
 
Prečo skúšku C2 Proficiency (CPE)?
  • Skúška C2 Proficiency (CPE) je na najvyššej možnej C2 úrovni.
  • Jej zvládnutie dokazuje, že vaša angličtina je na výnimočnej úrovni. Otvára vám dvere na cestách, pri práci a štúdiu v celosvetovom meradle ale aj na Slovensku, kde ju akceptuje mnoho zamestnávateľov.
  • Máte doklad, že viete rozprávať o komplexných a citlivých témach a jednať s istotou o ťažkých otázkach.
  • Úspešný kandidát skúšky dostane certifikát Cambridge English (C2 Proficiency Certificate), ktorý má celoživotnú platnosť.
Obsah a formát skúšky
Reading and Use Of English
Čas: 1 hodina 30 minút
Počet častí / otázok: 7 častí / 53 otázok
Obsah, počet slov: Ukáže, ako viete narábať s rôznym textom, ako fikcia, knihy, žurnály, noviny a manuály.
Váha v celkovom hodnotení: 40 %

Writing
Čas: 1 hodina 30 min.
Počet častí / otázok:  2 úlohy
Obsah, počet slov: Vyžaduje, aby ste boli schopný napísať rôzne typy textov, ako eseje, reporty a recenzie.
Váha v celkovom hodnotení: 20 %

Listening
Čas: okolo 40 min.
Počet častí / otázok:  4 časti  / 30 otázok
Obsah, počet slov: V tejto časti musíte byť schopný sledovať a rozumieť rôznym nahrávkam, ako napríklad školenia, prejavy a interview.
Váha v celkovom hodnotení: 20 %

Speaking
Čas: 16 min. (pár kandidátov)
Počet častí / otázok:  3 časti
Obsah, počet slov: Testuje vašu schopnosť efektívne komunikovať v situáciách zoči-voči.
Váha v celkovom hodnotení: 20 %
Hodnotenie a certifikát
Minimálna hodnota pre úspešné absolvovanie skúšky z angličtiny zodpovedá asi 60 % z celkového počtu bodov. Na úspešné absolvovanie nie je treba túto úroveň dosiahnuť v každej jednotlivej časti skúšky. Úspešní kandidáti dosiahnu jeden z nasledujúcich hodnotiacich stupňov – „A“, „B“ alebo „C“.
 
Dosiahnuté skóre Stupeň úspešnosti Jazyková úroveň podľa CEFR
220–230 A C2
213–219 B C2
200–212 C C2
180–199 Level C1 C1

Ak kandidát dosiahne stupeň „A“, „B“ alebo „C“, absolvoval skúšku úspešne a dostane certifikát, na ktorom bude uvedená dosiahnutá úroveň C2.

Certifikát Cambridge CPE dostane aj ten kandidát, ktorý aj keď nedosiahne úroveň C2, preukáže všetky zručnosti na úrovni C1. Na certifikáte bude v takom prípade uvedená dosiahnutá úroveň C1.

Výsledok svojej skúšky si môžete overiť aj on-line, 4- 6 týždňov po skúške. Cez FREE online results service máte prístup k dokumentu Statement of Results, kde sú výsledky z jednotlivých častí skúšky a aj vaše celkové skóre.

Príklad hodnotenia

Ako porozumieť hodnoteniu

 

Termíny C2 Proficiency skúšky