Anglická gramatika - 5 najčastejších gramatických chýb / 1. časť

5 najcastejsich gramatickych chyb v anglictine

Pri učení cudzieho jazyka budete robiť veľa chýb. To je úplne v poriadku, na vlastných chybách sa často učíme najefektívnejšie. Mnohé z nich navyše vychádzajú z podobnosti výslovnosti či významu. Prečítajte si, aké sú najčastejšie prešľapy v anglickej gramatike a postupne ich zo svojej jazykovej zásoby odstráňte.

 

1. You're/your a it's/its

Vyslovujú sa síce rovnako, no každé z nich má vo vetnej skladbe inú funkciu. Práve výslovnosť je najčastejším dôvodom, pre ktorý si ľudia tieto výrazy mýlia.

Čo tieto výrazy znamenajú?
You're - skrátený výraz “you are” (ty si)
Your - tvoj/tvoja/tvoje - vyjadruje vlastníctvo niečoho
It's - skrátene “it is” (to je)
Its - ak niečo patrí niečomu inému, čo nie je v ženskom ani v mužskom rode

Ako ich používať správne
You're wonderful person. - Si skvelá osoba.
May I have a piece of your cake? - Môžem ochutnať kúsok tvojho koláča?
It's looking good. - Vyzerá to dobre
I think you could appreciate this champagne with its unique taste. - Myslím, že oceníš toto šampanské pre jeho špecifickú chuť.

 

2. Fewer/less

Rozpoznať rozdiel medzi “fewer” a “less” majú často aj native speakers, teda obyvatelia, pre ktorých je angličtina materinský jazyk. Použitie týchto slovíčok vyjadrujúcich, že je niečoho menej, má však v anglickej gramatike veľmi jednoduché pravidlo:

Čo tieto výrazy znamenajú?
Fewer - používa sa, ak viete dané položky spočítať (napr. počet položiek v nákupnom košíku)
Less - používa sa pre nepočítateľné výrazy (voda, rozum, cukor, atď)

Ako ich používať správne
Use this cashier only with 10 items or fewer. - Použite túto pokladňu, ak máte 10 alebo menej položiek.
There is less sugar in this pudding than I expected. - V tomto pudingu je menej cukru, než som očakávala.

 

3. Then/than

Chybné používanie týchto výrazov je časté - veď predsa vyzerajú aj znejú takmer rovnako.

Čo tieto výrazy znamenajú?
Then - výraz, ktorý označuje, že niečo nasleduje za niečím (potom)
Than - predložka vyjadrujúca porovnanie (než, ako)

Ako ich používať správne
First, we'll visit grandpa, then we can go shopping. - Najprv navštívime starého otca, až potom pôjdeme nakupovať.
This skirt looks on you better than the one you tried before. - Táto sukňa na tebe vyzerá lepšie než tá predchádzajúca.

 

4. Me/myself/I

Význam týchto výrazov, ktoré používame, keď chceme niečo vztiahnuť na seba, vieme od seba veľmi dobre rozlíšiť, pokiaľ ich vidíme napísané samostatne. Mnoho ľudí ich však v hovorenej reči používa nesprávne. Ako používať tieto slová v súlade s anglickou gramatikou?

Čo tieto výrazy znamenajú?
I - ja
Myself - ja (ak sme už vo vete použili výraz “I” ako podmet)
Me - ja (mne)

Rozdiel v používaní týchto výrazov najlepšie pochopíte na tomto príklade. Povedzte si vetu, v ktorej budete hovoriť o sebe a inej osobe. Napr. Mary and I are going to the museum this afternoon. Keď vynecháte Mary a vztiahnete výraz len na seba, dávala by vám veta zmysel, ak by ste použili namiesto “I” slovo “Me”? Me is going to the museum this afternoon? Nie, povedali by ste: I am going to the museum this afternoon.

Ako ich používať správne
Mary and I are going to the museum this afternoon. - Mary a ja ideme popoludní do múzea.
I always think about myself when we talk about our future together. - Vždy myslím na seba, keď sa rozprávame o našej spoločnej budúcnosti.
Hi, it’s me, Peter. - Ahoj, to som ja, Peter.

 

5. Affect/effect


Opäť slová, ktoré znejú rovnako aj majú veľmi podobný význam. Rozdiel medzi nimi má však jednoduché vysvetlenie.

Čo tieto výrazy znamenajú?
Affect - sloveso, ktoré označuje, že má niečo na niečo (alebo niekoho) vplyv
Effect - podstatné meno, ktoré v slovenčine znamená efekt

Ako ich používať správne
I was right about Claire. Her words have the right effect on your behavior. - Mal som o Claire pravdu. Jej slová majú ten správny efekt na tvoje správanie.
Your inappropriate behavior affects us all. - Tvoje nevhodné správanie vplýva na nás všetkých.

Viac anglických výrazov, ktoré si ľudia často mýlia, nájdete v ďalšom článku.


Ak sa však chcete v angličtine zdokonaliť, prihláste sa na kurz angličtiny.

Angličtina pre dospelých