Anglická gramatika - 5 najčastejších gramatických chýb / 2. časť

Anglická gramatika - 5 najčastejších chýb

Ako každý cudzí jazyk, aj učenie angličtiny si vyžaduje mnoho úsilia. Pri učení, ba dokonca aj po zvládnutí jazyka, sem tam urobíme nejakú tú gramatickú chybu, čo je, samozrejme, úplne normálne. Druhá lekcia o anglickej gramatike vám predstaví ďalšie časté gramatické chyby.

 

1. Between vs. Among

Pokiaľ ste už v učení angličtiny pokročili, tak ste zaiste natrafili na tieto dve predložky, ktoré si do slovenčiny preložíme ako slovo medzi. Aký je teda medzi nimi rozdiel?

Between - používa sa, ak hovoríme o dvoch predmetoch a veciach, ktoré sú od seba jasne oddelené, napr.: you choose between a black shirt and a red shirt
Among – používa sa, keď predmety alebo osoby nie sú od seba oddelené (väčšinou ich je tri a viac), napr.: you choose among all your shirts

Stačí trocha praxe a žiadne ďalšie gramatické chyby už v tomto prípade neurobíte.

 

2. Farther vs. Further

Anglická gramatika niekedy nebýva jednoznačná. Presne tak to je aj v prípade slovíčok further a farther.

Farther – používa sa na vyjadrenie fyzickej vzdialenosti, napr.: Madrid is farther away than Prague.
Further – používa sa na vyjadrenie nefyzickej vzdialenosti, napr.: A marketing team falls further away from its goal.

Slovíčko further môžete použiť aj v anglickom výraze: I don´t have any further questions. V tomto prípade by sme výraz preložili ako: Nemám žiadne dodatočné otázky.

 

3. Lose vs. Loose

Ľudia si slová mýlia hlavne preto, že znejú podobne. Definície a významy oboch slov sú ale úplne iné.

Lose - je sloveso, ktoré znamená stratiť niečo alebo niekoho, napr.: losing a key; prehrať hru alebo súťaž, napr.: losing a football match
Loose – je prídavné meno, ktoré sa do slovenčiny preloží ako nepresný, nespútaný, nedbalý, uvoľnený, rozkývaný (a loose tooth), používa sa aj v súvislosti s oblečením, napr.: loose clothing (v preklade voľné šatstvo)

 

4. To vs. Too

Vo väčšine prípadov nejde tak o gramatickú chybu, ako o preklep.

To – používa sa pred slovesom alebo podstatným menom a opisuje destináciu, akciu alebo prijímateľa, napr.: My mother drove me to my apartment. I am planning to start reading. After that I will send the files to my boss.
Too – používa sa ako alternatíva slov „also“ (tiež), „as well“ (tiež), alebo pred prídavným menom, pokiaľ chceme zdôrazniť extrémnu situáciu, napr.: She is from Slovakia, too. (She is also from Slovakia, She is from Slovakia, as well). I think you are too good for this.

 

5. Into vs. In to

Aj pri slovách „into“ a „in to“ anglická gramatika môže poľahky zmiasť. Predtým, ako anglický výraz použijete, popremýšľajte, či indikuje nejaký druh pohybu.

Into – sa viaže s pohybom, napr.: Lindsay walked into the office
In to – súvisí s mnohými situáciami, často sa napríklad predložka „in“ viaže so slovesom, zatiaľ čo „to“ sa používa na vyjadrenie neurčitku, napr.: Call in to a meeting.


Ďalších 5 najčastejších gramatických chýb v angličtine si môžete pozrieť v 1. časti článku.


Kurzy angličtiny