Erasmus 2020 -vzdelávanie dospelýchrok 2020

Názov projektu: Zvyšovanie profesionálneho rozvoja učiteľov v 21. storočí
Číslo projektu: 2020-1-SK01-KA104-078050
Trvanie projektu: 01. 9. 2020 do 31. 8. 2022 (predĺžené)
Poskytovateľ: SAAIC - Národná agentúra programu Erasmus+ pre vzdelávanie a odbornú prípravu


Erasmus plus 2021

Počas trvania projektu v rokoch 2020-2022 sa 10 lektorov, metodik a dvaja kolegovia z administratívy zúčastnia na kurze v partnerských inštitúciách. Tento projekt nám umožní vyslať našich kolegov do partnerských škôl na nasledujúce kurzy: