Erasmus 2020 -vzdelávanie dospelýchrok 2020

Názov projektu: Zvyšovanie profesionálneho rozvoja učiteľov v 21. storočí
Číslo projektu: 2020-1-SK01-KA104-078050
Trvanie projektu: 01. 9. 2020 do 31. 8. 2022 (predĺžené)
Poskytovateľ: SAAIC - Národná agentúra programu Erasmus+ pre vzdelávanie a odbornú prípravu


Erasmus plus 2021

Počas trvania projektu v rokoch 2020-2022 sa 10 lektorov, metodik a dvaja kolegovia z administratívy zúčastnia na kurze v partnerských inštitúciách. Tento projekt nám umožní vyslať našich kolegov do partnerských škôl na nasledujúce kurzy:
 

Opis projektu:
V projekte sme sa zamerali na naše potreby v oblasti profesionálneho rozvoja vedenia školy a lektorov, v oblasti vytvárania atraktívnych programov  a na podporu schopnosti školy fungovať na úrovni EU.  

Počas dva a pol ročného projektu sme realizovali celkovo 16 vzdelávacích aktivít v rôznych krajinách EU. Celkovo 7 vzdelávaní bolo so zameraním na zlepšenie kompetencií vedenia školy. Celkovo 9 vzdelávaní bolo zameraných  na zlepšenie kompetencií lektorov, aby  mohli pracovať   na rozšírení a modernizácii e-learningového a dištančného vzdelávania na našej škole.  V rámci projektu sme vypracovali podklady  pre akreditáciu našej školy pre Delta vzdelávanie a vytvorili sme pracovnú skupinu, ktorá pracuje   na  rozvoji  a modernizácii e-learningového a dištančného vzdelávania. Zorganizovali sme workshopy pre kolegov a iných  učiteľov, aby účastníci  zdieľali projektové  skúsenosti aj so svojím okolím.

Výsledkom projektu je rozšírenie  a modernizácia  e-learningového a dištančného vzdelávania ponúkaného našou jazykovou školou. Tento spôsob vzdelávania sme rozšírili pre rôzne platformy, využívame v nej moderné vzdelávacie metódy a aplikácie, aby efektivita takéhoto vzdelávania bola čo najlepšia. Ďalším výsledkom projektu je získanie skúseností a vypracovanie podkladov pre   akreditáciu našej školy pre vzdelávanie  DELTA modulov Cambridge Assessment English.  Akademici školy si doplnili vzdelávania, ktoré sú vyžadované pre  manažment školy patriacej do siete škôl  IHWO. Zamestnanci si zlepšili svoje osobné i odborné kompetencie a sú spokojnejší s prácou u nás. Škola sa stala koordinátorom konzorcia škôl akreditovaného pre Erasmus na roky 2021-27 a pomáhame tak novým organizáciám sa pripojiť k programu Erasmus. Podporujeme tak medzinárodnú spoluprácu v našom okolí.