Erasmus+ | Soft Skills for Strong Teacher- Dublin

V rámci ponuky Erasmus+ ma zaujalo viacero kurzov týkajúcich sa soft skills a leadership strategies. Napokon som sa rozhodla pre kurz Soft Skills for Strong Teachers. A keďže preferujem chladnejšiu klímu a počasie, veľmi ma potešilo že tento kurz sa konal v Dubline, hlavnom meste Írska.

Soft skills alebo „jemné zručnosti“ sa spájajú s osobnostnými vlastnosťami a schopnosťami človeka. Sú to interpersonálne zručnosti. Zahŕňajú to, ako sa človek správa, aký je jeho postoj, ako dokáže komunikovať a spolupracovať s inými, zvládať konflikty a stres, manažovať si čas a energiu. Vychádzajú aj z charakteru, osobných hodnôt, postojov a povahy človeka. Dajú sa zlepšovať na soft skills seminároch, či individuálnym štúdiom.

Medzi soft skills patria napríklad komunikačné zručnosti, vedenie tímu/triedy, organizačné schopnosti a zručnosti, vyjednávanie a riešenie konfliktov, schopnosť nadväzovať a udržiavať kontakty, strategické myslenie, kreativita, odolnosť voči stresu, asertivita, tímová spolupráca a sebareflexia.

Na úvod kurzu každý z účastníkov formou prezentácie predstavil krajinu z ktorej pochádza a školu v ktorej pôsobí. Prezentácie boli skutočne pútavé, kurzu sa zúčastnili lektori z celej Európy. Nasledovali otázky, diskusia a krátky prehľad tém a aktivít ktoré si pre nás prednášajúci pripravil.

Následne sme sa venovali prezentačným zručnostiam, kritickému mysleniu a odovzdávaniu adekvátnej a konštruktívnej spätnej väzby. Osobne ma však najviac zaujali aktivity zamerané na zlepšenie svojich organizačných zručností, stress management, time management a conflict management. Každú z týchto tém sme podrobne rozobrali, prediskutovali a prostredníctvom aktivít sme si precvičili, ako ich čo najefektívnejšie využívať v rámci výučovacej hodiny.

Kurz i celkový pobyt v Dubline ubehol veľmi rýchlo – v doobedných hodinách sme pracovali na aktivitách a vzdelávali sa, poobedia sme trávili poznávaním mesta. Dublin je neuveriteľne pestré a krásne mesto s množstvom zaujímavých historických pamiatok i múzeí. Najzaujímavešími miestami pre mňa boli Trinity College Library (viac ako šesť miliónov kníh, vrátane Book of Kells), Museum of Literature Ireland (kde možno vidieť originál prvého výtlačku Ulysses i Joycove poznámky a drafty), Saint Patrick ́s Cathedral (najväčšia katedrála v Dubline z 13.st), The Little Museum of Dublin, EPIC The Irish Emigration Museum (príbehy emigrantov, história a kultúra Írska v kocke), viktoriánsky cintorín Reilig Ghlas Naíon a na záver pobytu výlet na západné pobrežie k burácajúcemu moru a 220m vysokým útesom Aillte an Mhothair.

Karin Stašková
Erasmus+ info