Erasmus+ | Stress Management and Burnout Prevention

Kurz sa konal v horúcom Splite v Chorvátsku.

Cieľom kurzu bol rozvoj kreatívneho myslenia lektorov. Kurz sa taktiež zameral na zvládnutie záťažových situácii v pracovnom prostredí, naučil nás techniky na zvládnutie pracovného stresu a prevencia voči pracovnému vyhoreniu. Kurz sa zameral aj na očistu „z vnútra.“ Mali sme zaujímavé stretnutie s dietológom, doktorom, kde nám bolo vysvetlené, ktoré potraviny podporujú myslenie a naopak, ktoré a prečo zaťažujú organizmus a môžu spôsobovať nesústredenosť či vytvoriť pocit vnútorného stresu.

Naučili sme sa používať rôzne interaktívne techniky, ktoré určite budem využívať vo svojej práci.

Súčasťou tréningu sme si osvojili rôzne techniky na uvoľnenie mysle prostredníctvom jogy, meditácii, dýchacích cvičení a rôznych iných pohybových cvičení.

Po skončení kurzu som veľmi ocenila som časových priestor na spoznávanie chorvátskej kultúry, historických pamiatok, kuchyne a krásnej prírody.

Tento kurz hodnotím ako výborný prostriedok na zlepšenie si jazykovej úrovne, z kurzu si v odnášam množstvo zaujímavých podnetov a kurz bol skvelý na vytvorenie medzinárodných kontaktov s inými lektormi z rôznych európskych miest.

Monika Krnáčová
Zúčastnila som sa kurzu: Stress Management and Burnout Prevention
Termín kurzu: 07.08.2022-13.08.2022Erasmus+ info