Erasmus +

Program Erasmus+ je programom Európskej únie (EÚ) v oblasti vzdelávania, odbornej prípravy, mládeže a športu.Názov projektu: Cesta európskej spolupráce
Číslo projektu: 2019-1-SK01-KA104-060251 
Trvanie projektu: 01. 06. 2019 do 30. 09. 2020
Poskytovateľ: SAAIC - Národná agentúra programu Erasmus+ pre vzdelávanie a odbornú prípravu

Výstupy projektu:
  • mobilita 8 lektorov
  • jobshadowing 2 zamestnancov
  • otvorenie CELTA centra na Slovensku - školenie 2 tútorov


Zmluva s Národnou agentúrou 2019
Zmluva s národnou agentúrou 2018