Erasmus +

Program Erasmus+ je programom Európskej únie (EÚ) v oblasti vzdelávania, odbornej prípravy, mládeže a športu.


rok 2020

Názov projektu: Zvyšovanie profesionálneho rozvoja učiteľov v 21. storočí
Číslo projektu: 2020-1-SK01-KA104-078050
Trvanie projektu: 01. 9. 2020 do 31. 8. 2022
Poskytovateľ: SAAIC - Národná agentúra programu Erasmus+ pre vzdelávanie a odbornú prípravu


Erasmus plus 2021

Počas trvania projektu v rokoch 2020-2022 sa 10 lektorov, metodik a dvaja kolegovia z administratívy zúčastnia na kurze v partnerských inštitúciách. Tento projekt nám umožní vyslať našich kolegov do partnerských škôl na nasledujúce kurzy:
 

Názov projektu: Byť pripravený učiť deti v 21. storočí. 4 „K“ pre výnimočné vyučovanie
Číslo projektu: 2020-1-SK01- KA101-078048
Trvanie projektu: 01. 9. 2020 do 31. 8. 2022
Poskytovateľ: SAAIC - Národná agentúra programu Erasmus+ pre vzdelávanie a odbornú prípravu.
Celkový počet účastníkov: 13

Erasmus plus 2020

Aktivity projektu, účasť vo vzdelávacích kurzoch:
 
 • Soft Skills for Strong Teacher- Dublin
   
 • Introducing Project Based Learning in the Classroom - Bologna
   
 • A Project Management System for a Better Quality of Teaching – Barcelona
   
 • Content and Language Integrated Learning (CLIL ) and Digital Based Learning – Malta
   
 • Digital Games and Story Telling- Paris
   
 • Student-entered Classroom: Teachers as Promoters of Active Learning! – Dublin
   
 • BUILDING A POSITIVE LEARNING ENVIRONMENT- Classroom management, communication skills, effective teaching and learning (6-day)- Cyprus
   
 • Audio-visuals and Social Media – Barcelona -2 Week Course
   
 • Motivation+ in Sevilla, Spain
   
 • Applying non-formal education in schools and adult education organizations
   
 • Teach With a Twist! Motivate you Students with Creative Teaching Strategies – Barcelona
   
 • Innovative teaching methods for teachers, school and adult education- Bologna

rok 2019

Názov projektu:
Cesta európskej spolupráce
Číslo projektu: 2019-1-SK01-KA104-060251 
Trvanie projektu: 01. 06. 2019 do 30. 09. 2020
Poskytovateľ: SAAIC - Národná agentúra programu Erasmus+ pre vzdelávanie a odbornú prípravu

Výstupy projektu:
 • mobilita 8 lektorov
 • jobshadowing 2 zamestnancov
 • otvorenie CELTA centra na Slovensku - školenie 2 tútorov

Účastníci programu Erasmus + a ich postrehy, príbehy, fotografie z absolvovaných kurzov:rok 2018

Zmluva s národnou agentúrou 2018