close

Online kurz angličtiny A2 zadarmo

Kurz angličtiny online zadarmo v rámci metodického kurzu CLETA

Úroveň

A2 / ACELA2_onl

Pre-intermediate / Dokáže jednoducho vyjadriť svoje názory či žiadosti v známom kontexte. Dorozumie sa v jednoduchých, bežných situáciách.

Zameranie

Všeobecný kurz

Kurz sa koná v rámci metodického kurzu The Cambridge CELTA.

Forma

Live online

Kurz sa koná vo virtuálnej triede, pripojiť sa môžete z celého sveta.

Počet hodín

9 lekcií

2,15 hodiny za deň vrátane prestávok

Cena

0€

Kurz je zadarmo

Podmienky kurzu:
  • vek 16+
  • navštevovanie všetkých hodín v danom termíne
 

Viac informácií o kurze