close

Online angličtina pre deti (9-10r.)

Online kurz anglického jazyka pre deti

Úroveň

A11 / SRIH4B_onl

Deti už majú základné znalosti jazyka.

Zameranie

9-10 roční

Kurz je vhodný pre štvrtákov (resp. približne štvrtý rok výučby angličtiny).

Forma

Live online

Kurzy sa konajú vo virtuálnych triedach, pripojiť sa môžete z celého sveta.

Počet hodín

37

37x60min. hodín / pokračovanie

Cena

259 €

Cena nezahŕňa učebné materiály.

Vaše deti sa môžu tešiť na:

 • špecifické učebnice podľa veku a znalostí
 • rozmanitosť a osobný kontakt
 • využívanie interaktívnej učebnice, audio a video nahrávok
 • online doplnkové materiály
 • jazyk v kontexte hier a aktivít
 • dôraz na rozvoj komunikácie
 • kvalifikovaný tím slovenských a zahraničných učiteľov

V cene kurzu angličtiny pre deti máte:

 • možnosť zakúpenia študijných materiálov za zvýhodnené ceny pre našich študentov priamo v škole
 • príprava na skúšky Cambridge English: Young Learners (YLE) vo vybraných ročníkoch
 • testovanie na konci šk.roka: čítanie, písanie, počúvanie, hovorenie a pravopis
 • certifikát IH Bratislava na konci šk.roka (pri splnení dochádzky 60 %, úspešnosť v teste 65 %)