Naši lektori

Lektori sú jeden z najdôležitejších článkov vašej spokojnosti s našimi kurzami. Preto je pre nás veľmi dôležité, aby sme zamestnávali len tých najlepších.
Jednou z podmienok členstva v IHWO je kvalitný lektorský tím a zamestnávanie len kvalifikovaných učiteľov.
 

Ako a akých lektorov si vyberáme?

 • lektorov vyberá akademický vedúci (DOS - Director of Studies)
 • lektor musí spĺňať náročné podmienky výberu (kvalifikácia, skúsenosti, referencie, vstupný pohovor)
 • využívame aj výmenu lektorov formou transferu v rámci siete IHWO
 • zahraniční lektori musia mať univerzitné vzdelanie (min. bakalárske) a absolvovaný medzinárodne uznávaný metodický kurz
 • slovenskí lektori majú VŠ vzdelanie pedagogického smeru

Lektori disponujú širokou škálou vzdelávacích zručností, mnohí sú metodici alebo skúšajúci cambridgeských skúšok a zúčastňujú sa na vzdelávacích konferenciách ako rečníci a tútori pre ostaných lektorov. Vnášajú na hodiny nové inovatívne vzdelávacie metódy, ktoré čerpajú z mnohých zdrojov. V sieti IHWO sa venuje veľká pozornosť ďalšiemu vzdelávaniu učiteľov, ich profesionálnemu rozvoju.
 


 

Medzi medzinárodne uznávané metodické kurzy patria:

 • CELTA - University of Cambridge Certificate in Teaching English to Adults
 • Cert Tesol - The Trinity Certificate in Teaching English to Speakers of Other Languages
 • IHC - International House Certificate in TEFL
 • DELTA - (Cambridge ESOL Diploma in English Language Teaching to Adults)
 • TrinityDip TESOL - (Trinity Colledge London Diploma in Teaching English to Speakers of Other Languages)
 

Ďalšie vzdelávanie učiteľov v rámci International House World Organisation (IHWO)

IH World Organisation ponúka učiteľom vo všetkých viac ako 150 školách po celom svete vzdelávací program, ktorého účelom je dlhodobý profesionálny metodický i kariérny rast (Professional Development Pathway).

Podľa nového systému vzdelávania v rámci IH sú učitelia kreditovaní na základe absolvovaných špecializovaných kurzov a po získaní určitého počtu kreditov získajú IH Certifikát ATA (The Advanced Teaching Award). Viacerí z našich učiteľov (zahraničných ako aj slovenských) už smerujú k získaniu ATA certifikátu po absolvovaní niektorých z nasledujúcich kurzov:
 
 • CAM (link IH CAM - ako lepšie učiť angličtinu) (Certificate in Advanced Methodology)
 • IH BET 1 (Business English Teaching)
 • IH 121 (One to One Teaching)
 • IH COLT (Certificate in Online Tutoring)
 • LAC (Language Awareness Course)
 • IH CYL (Certificate in Teaching Young Learners)