Akreditácie

Sme International House Bratislava a sme:
  • členom IHWO (jediná škola na Slovensku)
  • testovacie centrum pre Cambridge English: Young Learners, A2 Key, B1 Preliminary, B2 First, C1 Advanced, C2 Proficiency
  • škola zaradená do siete škôl MŠSR
  • partner vydavateľstva Cambridge
  • Erasmus+ projekty
 

Cambridge Englishlogo cambridge english authorised exam centre

Sme autorizovaným otvoreným centrom pre cambridgeské skúšky: A2 Key, B1 Preliminary, B2 First, C1 Advanced, C2 Proficiency, Young Learners a Business Certificates. Všetky tieto skúšky môžete vykonať priamo v našej škole a získať tak medzinárodný celoživotne platný certifikát.

Certifikát Cambridge English akceptuje vyše 20 000 univerzít, zamestnávateľov a štátnych inštitúcií po celom svete. Skúšky otvárajú dvere študentom na akademickej pôde a zvyšujú ich šance na dobré zamestnanie.


International House World Organisation (IHWO)logo ihwo

Sme členom siete (IHWO) od roku 2004. Sieť International House World Organization združuje viac ako 160 škôl v 50 krajinách sveta. Venuje sa zvyšovaniu kvality vo vyučovaní jazykov a vzdelávaniu učiteľov. Vysoká kvalita vzdelávacieho procesu je kontrolovaná inšpekciami, ktoré sa konajú každé dva roky priamo pod záštitou IHWO. V našej škole už úspešne prebehlo 5 inšpekcií.
 

Škola je v sieti MŠ SR

Naša škola je od roku 2013 zaradená do Siete škôl MŠSR pre výučbu detí do 15 rokov. V súčasnosti pôsobíme na viacerých základných školách, kde vyučujeme viac ako 1500 žiakov v jazykovom programe START RIGHT, ktorý je ukončený skúškami Cambridge English.
 

Partner vydavateľstva CambridgeLogo Cambridge

Každoročne organizujeme konferenciu pre učiteľov anglického jazyka v spolupráci s vydavateľstvom Cambridge. Konferencia sa od roku 2005 koná vo februári s cieľom poskytnúť učiteľom semináre a workshopy, kde majú možnosť vzdelávať sa, oboznámiť sa s novými trendmi vo vyučovaní, vymeniť si poznatky a informácie o výučbe anglického jazyka.
 

Akreditácia Erasmus+

Naša jazyková škola International House Bratislava získala v rámci programov ERASMUS+ Akreditáciu na Erasmus na obdobie 7 rokov, počas ktorých sa môže uchádzať o medzinárodné granty programu Erasmus+ v oblasti školského vzdelávania v zjednodušenej forme.