Náš tím a lektori

Katarína Lovíšková riaditeľka jazykovej školy
Katarína Lovíšková Výkonná riaditeľka
Gabriela Ondušová
Gabriela OndušováŠtudijná riaditeľka pre moderné jazyky
Laura Bíró DOS jazyková škola
Laura Bíró Študijná riaditeľka pre AJ, CELTA školiteľka
Matthew McGeever
Matthew McGeeverAsistent študijnej riaditeľky pre AJ, CELTA školiteľ
Katarína Hrtánková - kurzy pre deti
Katarína HrtánkováAsistentka študijnej riaditeľky pre detské kurzy
Daniela MozolákováOffice manažérka
Silvia Brziaková Heldová - Marketing Manager
Silvia BrziakováMarketingová manažérka
Cambridge Exam Manager
Katarína KopajováManažérka pre Cambridge skúšky
Lucia Tvrdoňová - manažérka firemných kurzov
Lucia TvrdoňováManažérka firemných kurzov
Firemné kurzy - Monika Krnáčová
Monika KrnáčováManažérka firemných kurzov
Marcela Olexova manažérka jazykových kurzov
Marcela OlexováManažérka kurzov pre verejnosť
Marianna Surdosová
Marianna SurdusováManažérka Start Right kurzov
Kurz manažérka Olívia Ihnátová
Olívia Ihnátová Zápisová kancelária pre verejnosť
Zuzana Maškulková - Manažér kurzov pre verejsnoť
Zuzana Maškulková Zápisová kancelária pre verejnosť
Erika Váradiová Zápisová kancelária pre verejnosť


 

Lektorský tím

 

V našej jazykovej škole zamestnávame vyše 90 kvalifikovaných lektorov.

Jednou z podmienok členstva v IHWO je kvalitný lektorský tím a zamestnávanie len kvalifikovaných učiteľov.
 

Ako a akých lektorov si vyberáme?

 • lektorov vyberá akademický vedúci (DOS - Director of Studies)
 • lektor musí spĺňať náročné podmienky výberu (kvalifikácia, skúsenosti, referencie, vstupný pohovor)
 • využívame aj výmenu lektorov formou transferu v rámci siete IHWO
 • zahraniční lektori musia mať univerzitné vzdelanie (min. bakalárske) a absolvovaný medzinárodne uznávaný metodický kurz
 • slovenskí lektori majú VŠ vzdelanie pedagogického smeru


Lektori disponujú širokou škálou vzdelávacích zručností, mnohí sú metodici alebo skúšajúci cambridgeských skúšok a zúčastňujú sa na vzdelávacích konferenciách ako rečníci a tútori pre ostaných lektorov. Vnášajú na hodiny nové inovatívne vzdelávacie metódy, ktoré čerpajú z mnohých zdrojov. V sieti IHWO sa venuje veľká pozornosť ďalšiemu vzdelávaniu učiteľov, ich profesionálnemu rozvoju.
 Medzi medzinárodne uznávané metodické kurzy patria:
 • CELTA - University of Cambridge Certificate in Teaching English to Adults
 • Cert Tesol - The Trinity Certificate in Teaching English to Speakers of Other Languages
 • IHC - International House Certificate in TEFL
 • DELTA - (Cambridge ESOL Diploma in English Language Teaching to Adults)
 • TrinityDip TESOL - (Trinity College London Diploma in Teaching English to Speakers of Other Languages)

 
Ďalšie vzdelávanie učiteľov v rámci International House World Organisation (IHWO)
IH World Organisation ponúka učiteľom vo všetkých viac ako 150 školách po celom svete vzdelávací program, ktorého účelom je dlhodobý profesionálny metodický i kariérny rast (Professional Development Pathway).

Podľa nového systému vzdelávania v rámci IH sú učitelia kreditovaní na základe absolvovaných špecializovaných kurzov a po získaní určitého počtu kreditov získajú IH Certifikát ATA (The Advanced Teaching Award). Viacerí z našich učiteľov (zahraničných ako aj slovenských) už smerujú k získaniu ATA certifikátu po absolvovaní niektorých z nasledujúcich kurzov:
 • IH Teaching One-to-One
 • IH Certificate in Online Tutoring
 • IH Certificate in Teaching Business English
 • IH Certificate in Advanced Methodology
 • IH Certificate in Teaching Young Learners