A2 Key (KET certifikát)

Cambridgeská skúška A2 Key (KET) a A2 Key for Schools je skúška na úrovni A2. Je určená dospelým kandidátom, žiakom a študentom, ktorí chcú získať potvrdenie o základnej znalosti anglického jazyka.
Je vhodná ako odrazový mostík pre skúšky na vyššej úrovni. Kandidáti sa zoznámia s formátom cambridgeskej skúšky a získajú nezávislé objektívne ohodnotenie znalosti anglického jazyka.
 

Termíny KET skúšky v IH Bratislava 2020

Trvanie skúšky: cca 1 hodina, 50 min.
Ak nie je napísané inak, termíny písomnej časti sa konajú v sobotu.
 
Úroveň
CEFR / Typ
Termín skúšky /
písomná časť
Uzávierka
registrácie
Cena Termín skúšky /
ústna časť
A2 Key 14.3.2020 05.02.2020 95 EUR 06/03/2020 - 15/03/2020
A2 Key
for Schools
18.4.2020 11.03.2020 95 EUR 10/04/2020 - 19/04/2020
A2 Key
for Schools
16.5.2020 07.04.2020 95 EUR 08/05/2020 - 17/05/2020
A2 Key
for Schools
6.6.2020 29.04.2020 95 EUR 29/05/2020 - 07/06/2020
A2 Key
for Schools
20.6.2020 12.05.2020 95 EUR 12/06/2020 - 21/06/2020


Záväzná prihláška

Termín skúšky sa bude konať len pri dosiahnutí minimálneho počtu 4 záujemcov.

Priebeh skúšky
Všeobecne záväzné podmienky na registráciu (PDF 113kb)


 
add Prečo skúšku A2 Key (KET) a A2 Key for Schools?
  • Skúška A2 Key testuje praktickú znalosť angličtiny na úrovni A2 na materiáloch, ktoré vychádzajú z každodenných životných situácii.
  • Študenti získajú medzinárodne uznávaný certifikát Cambridge Assessment English, ktorý má celoživotnú platnosť.
  • Skúška overuje jazykové znalosti kandidáta zo všetkých zručnosti: čítanie, písanie, počúvanie, hovorenie.
  • Kandidáti dostanú písomnú správu a certifikát, ktoré obsahujú výsledky z jednotlivých častí skúšky.
  • Je veľmi jednoduché integrovať skúšku KET do osnov vo vyučovaní vo firemnom sektore  i v školách.
  • Skúška je uznávaná mnohými medzinárodnými inštitúciami.
add Čo znamená "for Schools"?
  • Skúška A2 Key for Schools je prispôsobená žiakom základných škôl vo veku 11 - 14 rokov.
  • Autori testu sa orientujú na okruh záujmov a skúsenosti žiakov základnej školy.
  • Certifikát zo skúšky A2 Key for Schools (KET for Schools) je totožný s certifikátom zo skúšky A2 Key (KET).
  • Skúšky je možné zorganizovať aj na pôde vašej školy.
add Obsah a formát skúšky
Časť Čas Počet častí / otázok Obsah, počet slov Váha v 
celkovom hodnotení
Reading and Writing 1 hodina
10 minút
9 častí/ 
56 otázok
Porozumenie nápisom, brožúram,
novinám a časopisom, ktoré sú písane
jednoduchou formou písaného textu.
Napísanie dvoch krátkych textov
v rozsahu 140-190 slov.
50 %
Listening okolo
30 min.
5 častí  /
25 otázok
Porozumenie oznanom a iným nahrávkam,
kde ľudia hovoria primerane pomaly.
25 %
Speaking 8-10 min. 2 časti Hovorenie:
-so skúšajúcim
-s iným kandidátom
25 %
add Hodnotenie a certifikát
Hodnotia sa jednotlivé zručnosti samostatne. Získate určitý počet bodov z každej časti skúšky. Bodové ohodnotenie odzrkadľuje, na akej úrovni je vaša angličtina. Celkový výsledok skúšky určí vašu celkovú úspešnosť. Aby ste získali certifikát (A2 Key Certificate), ktorý preukazuje jazykovú úroveň A2, musíte dosiahnuť v teste minimálne 120 bodov.
 
Dosiahnuté skóre Stupeň úspešnosti Jazyková úroveň podľa CEFR
140-150 Pass with Distinction B1
133-139 Pass with Merit A2
120-132 Pass A2
100-119 Level A1 A1


Ak kandidát dosiahne stupeň „Pass with Distinction“, preukázal výnimočné zručnosti na úrovni vyššej ako požadovaná úroveň A2, preto dostane certifikát, na ktorom bude uvedená vyššia úroveň B1.

Ak kandidát dosiahne stupeň „Pass with Merit“ alebo „Pass“, absolvoval skúšku úspešne a dostane certifikát, na ktorom bude uvedená dosiahnutá úroveň A2.

Certifikát dostane aj ten kandidát, ktorý dosiahne celkové skóre medzi 100- 119. Na certifikáte bude v takom prípade uvedená dosiahnutá úroveň A1.


Výsledok svojej skúšky si môžete overiť aj on-line, 4- 6 týždňov po skúške. Cez FREE online results service máte prístup k dokumentu Statement of Results, kde sú výsledky z jednotlivých častí skúšky a aj vaše celkové skóre.
 
Príklad hodnotenia
Ako porozumieť hodnoteniuV prípade dodatočných otázok nás kontaktujte:
email: exams@ihbratislava.sk, tel: 02/52962675