Cambridge English: First (FCE)

FCE skúška je certifikát z angličtiny na B2 úrovni, patrí medzi najrozšírenejšiu zo všetkých skúšok Cambridge English. Aj vy by ste ho chceli a mať tak doklad vo svojich rukách? My vás otestujeme a môžeme vás na FCE skúšku aj pripraviť.

Termíny FCE skúšky v IH Bratislava 2018

Termín skúšky /
písomná časť
Uzávierka
registrácie
Cena Termín skúšky /
ústna časť
Trvanie
skúšky
Úroveň
CEFR
10.03.2018 / sobota 31.1.2018 178 EUR Fri 2 Mar 18 to Sun 11 Mar 18 cca 3 hodiny,
30 min.
FCE
(B2)
14.04.2018 / sobota 12.3.2018 178 EUR Fri 6 Apr 18 to Sun 15 Apr 18 cca 3 hodiny,
30 min.
FCE
(B2)
05.05.2018 / sobota
FCE for Schools
28.3.2018 178 EUR Fri 27 Apr 18 to Sun 6 May 18 cca 3 hodiny,
30 min.
FCE for
Schools
(B2)
19.05.2018 / sobota 11.4.2018 178 EUR Fri 11 May 18 to Sun 20 May 18 cca 3 hodiny,
30 min.
FCE
(B2)
9.06.2018 / sobota 2.5.2018 178 EUR Fri 1 Jun 18 to Sun 10 Jun 18 cca 3 hodiny,
30 min.
FCE
(B2)
23.06.2018 / sobota 16.5.2018 178 EUR Fri 15 Jun 18 to Sun 24 Jun 18 cca 3 hodiny,
30 min.
FCE
(B2)
26.07.2018 / štvrtok 19.6.2018 178 EUR Fri 20 Jul 18 to Sun 29 Jul 18 cca 3 hodiny,
30 min.
FCE
(B2)

Záväzná prihláška

Termín skúšky sa bude konať len pri dosiahnutí minimálneho počtu 4 záujemcov.

Priebeh skúšky
Všeobecne záväzné podmienky na registráciu

Chcete ísť na skúšku pripravený?
Zaregistrujte sa na naše prípravné kurzy FCE.

Nemáte čas chodiť na kurz?
Ponúkame aj online prípravu na FCE skúšku s IH Campus aj prípravné testy FCE s NetLanguages.

 
add Prečo skúšku Cambridge English: First (FCE) a First (FCE) forSchools?
  • Kandidáti získajú Cambridge English: First (FCE) medzinárodne uznávaný certifikát na úrovni B2 a tak si môžu zvýšiť svoje postavenie na trhu práce, preukázať znalosť anglického jazyka na takej úrovni, že môže žiť a pracovať samostatne v anglicky hovoriacej krajine alebo študovať v kurzoch, ktoré sú vedené v anglickom jazyku.
  • Kandidát počas tejto skúšky preukáže úroveň vedomostí z anglického jazyka zo všetkých zručnosti: čítanie, písanie, počúvanie, hovorenie ale aj z gramatiky a slovnej zásoby.
  • Kandidáti dostanú písomnú správu, ktorá obsahuje výsledky z jednotlivých častí skúšky a tiež komplexný výsledok skúšky.
  • Úspešný kandidát skúšky dostane certifikát (Cambridge English: First Certificate), ktorý má celoživotnú platnosť.
add Čo znamená "for Schools"?
  • FCE for Schools špeciálne prispôsobená študentom stredných škôl vo veku 14 - 18 rokov, aby  sa zvyšovala ich motivácia učiť sa angličtinu.
  • Má identickú podobu ako skúška Cambridge English: First a identická je aj úroveň náročnosti. Jediný rozdiel je v obsahu a vo formulácii tém, v prípade First for Schools sa autori testu  orientujú na okruh záujmov a skúseností študentov strednej školy.
  • Certifikát zo skúšky First for Schools (FCE for Schools) je  totožný s certifikátom zo skúšky   Cambridge English First (FCE) a nie je na ňom nikde odkaz, že ide o skúšku vo verzii "for Schools".
  • Skúšku je možné organizovať aj na pôde vašej školy.
add Obsah a formát skúšky
Časť Čas Počet
častí / otázok
Obsah, počet slov Váha v celkovom
hodnotení
Reading
and
Use of English
1 hodina
15 minút
7 častí /
52 otázok
Ukáže sa ako viete narábať s rôznym textom
 ako fikcia, noviny a časopisy. Testuje vašu
gramatiku a slovnú zásobu angličtiny rôznymi úlohami.
40 %
Writing 1 hodina
20 min.
 2 úlohy Táto časť si vyžaduje vytvoriť dve rozličné
písomné práce, ako listy, reporty, hodnotenia a eseje.
20 %
Listening okolo 40 min.  4 časti  /
30 otázok
V tejto časti musíte byť schopný sledovať a rozumieť
rôznym nahrávkam, ako napríklad televízne noviny,
prezentácie a každodenná komunikácia.
 
20 %
Speaking 14 min.
(pár kandidátov)
 4 časti Hovorenie:
-so skúšajúcimi         
-s iným kandidátom 
-o sebe
20 %
add Hodnotenie a certifikát
Hodnotia sa jednotlivé zručnosti samostatne. Získate určitý počet bodov z každej časti skúšky. Minimálna hodnota pre úspešné absolvovanie skúšky z angličtiny zodpovedá asi 60 % z celkového počtu bodov. Na úspešné absolvovanie nie je treba túto úroveň dosiahnuť v každej jednotlivej časti skúšky.

Úspešní kandidáti dosiahnu jeden z nasledujúcich hodnotiacich stupňov – „A“, „B“ alebo „C“.
Bodové ohodnotenie  odzrkadľuje, na akej úrovni je vaša angličtina. Celkový výsledok skúšky určí vašu celkovú úspešnosť.

Aby ste získali certifikát (First English Test Certificate), ktorý preukazuje jazykovú úroveň B2, musíte dosiahnuť v teste minimálne 160 bodov.

 
Dosiahnuté skóre Stupeň úspešnosti Jazyková úroveň podľa CEFR
180-190 Grade A C1
173-179 Grade B B2
160-172 Grade C B2 
140-159   B1


Ak získate celkové skóre 140-159, získavate Statement of Results a certifikát, ktoré preukazujú vašu jazykovú úroveň B1.

Výsledok svojej skúšky si môžete overiť aj on-line 4- 6 týždňov po skúške. Cez FREE online results service máte prístup k dokumentu Statement of Results, kde sú výsledky z jednotlivých častí skúšky a aj vaše celkové skóre.

Príklad hodnotenia
Ako porozumieť hodnoteniuV prípade dodatočných otázok nás kontaktujte:
email: exams@ihbratislava.sk, tel: 02/52962675