B2 First (FCE certifikát)

Termíny FCE certifikátu v IH Bratislava 2023

PAPER-BASED
Trvanie skúšky: cca 3 hodiny, 30 min.
Ak nie je napísané inak, termíny písomnej časti sa konajú v sobotu.
 
Záväzná prihláška
 
Úroveň
CEFR / Typ
Termín skúšky /
písomná časť
Uzávierka
registrácie
Cena Termín skúšky /
ústna časť
(ešte potvrdíme)
B2 First for Schools 31.5.2023
(streda)
25.4.2023 200 EUR 31.5.2023
B2 First 3.6.2023 28.4.2023 200 EUR 2.6.2023
B2 First for Schools 17.6.2023 10.5.2023 200 EUR 16.6.2023
B2 First 27.7.2023
(štvrtok)
23.6.2023 200 EUR 27.7.2023
B2 First 24.8.2023
(štvrtok)
21.7.2023 200 EUR 24.8.2023
B2 First for Schools 23.9.2023 18.8.2023 200 EUR 22.9.2023
B2 First 4.11.2023 28.9.2023 200 EUR 3.11.2023
B2 First for Schools 21.11.2023
(utorok)
18.10.2023 200 EUR 21.11.2023
B2 First for Schools 16.12.2023 10.11.2023 200 EUR 15.12.2023
Termín skúšky pre získanie certifikátu z angličtiny B2 úrovne / B2 First sa bude konať len pri dosiahnutí minimálneho počtu 4 záujemcov.

Priebeh skúšky


Všeobecne záväzné podmienky na registráciu (PDF 113kb)


Príprava na skúšku


Nemáte čas chodiť na kurz?
Ponúkame aj prípravu s e-learning na FCE skúšku s IH Campus.

 

Viac o B2 First (FCE) certifikáte

 
add Prečo skúšku B2 First (FCE) a B2 First for Schools?
  • Kandidáti získajú B2 First (FCE) medzinárodne uznávaný certifikát z angličtiny Cambridge Assessment English na úrovni B2 a tak si môžu zvýšiť svoje postavenie na trhu práce, preukázať znalosť anglického jazyka na takej úrovni, že môže žiť a pracovať samostatne v anglicky hovoriacej krajine alebo študovať v kurzoch, ktoré sú vedené v anglickom jazyku.
  • Kandidát počas tejto skúšky preukáže úroveň vedomostí z anglického jazyka zo všetkých zručnosti: čítanie, písanie, počúvanie, hovorenie ale aj z gramatiky a slovnej zásoby.
  • Kandidáti dostanú písomnú správu, ktorá obsahuje výsledky z jednotlivých častí skúšky a tiež komplexný výsledok skúšky.
  • Úspešný kandidát skúšky dostane certifikát (B2 First Certificate), ktorý má celoživotnú platnosť.
add Čo znamená "for Schools"?
  • B2 First for Schools špeciálne prispôsobená študentom stredných škôl vo veku 14 - 18 rokov, aby  sa zvyšovala ich motivácia učiť sa angličtinu.
  • Má identickú podobu ako skúška B2 First a identická je aj úroveň náročnosti. Jediný rozdiel je v obsahu a vo formulácii tém, v prípade First for Schools sa autori testu  orientujú na okruh záujmov a skúseností študentov strednej školy.
  • Certifikát zo skúšky B2 First for Schools (FCE for Schools) je  totožný s certifikátom zo skúšky B2 First (FCE) a nie je na ňom nikde odkaz, že ide o skúšku vo verzii "for Schools".
  • Skúšku je možné organizovať aj na pôde vašej školy.
add Obsah a formát skúšky
Časť Čas Počet
častí / otázok
Obsah, počet slov Váha v celkovom
hodnotení
Reading
and
Use of English
1 hodina
15 minút
7 častí /
52 otázok
Ukáže sa ako viete narábať s rôznym textom
 ako fikcia, noviny a časopisy. Testuje vašu
gramatiku a slovnú zásobu angličtiny rôznymi úlohami.
40 %
Writing 1 hodina
20 min.
 2 úlohy Táto časť si vyžaduje vytvoriť dve rozličné
písomné práce, ako listy, reporty, hodnotenia a eseje.
20 %
Listening okolo 40 min.  4 časti  /
30 otázok
V tejto časti musíte byť schopný sledovať a rozumieť
rôznym nahrávkam, ako napríklad televízne noviny,
prezentácie a každodenná komunikácia.
 
20 %
Speaking 14 min.
(pár kandidátov)
 4 časti Hovorenie:
-so skúšajúcimi         
-s iným kandidátom 
-o sebe
20 %
add Hodnotenie a certifikát
Hodnotia sa jednotlivé zručnosti samostatne. Získate určitý počet bodov z každej časti skúšky.

Úspešní kandidáti dosiahnu jeden z nasledujúcich hodnotiacich stupňov – „A“, „B“ alebo „C“.
Bodové ohodnotenie  odzrkadľuje, na akej úrovni je vaša angličtina. Celkový výsledok skúšky určí vašu celkovú úspešnosť.

Aby ste získali certifikát (B2 First Certificate), ktorý preukazuje jazykovú úroveň B2, musíte dosiahnuť v teste minimálne 160 bodov.

 
Dosiahnuté skóre Stupeň úspešnosti Jazyková úroveň podľa CEFR
180-190 Grade A C1
173-179 Grade B B2
160-172 Grade C B2 
140-159 Level B1 B1


Ak získate celkové skóre 140-159, získavate Statement of Results a certifikát, ktoré preukazujú vašu jazykovú úroveň B1.

Výsledok svojej skúšky si môžete overiť aj on-line 4- 6 týždňov po skúške. Cez FREE online results service máte prístup k dokumentu Statement of Results, kde sú výsledky z jednotlivých častí skúšky a aj vaše celkové skóre.

Príklad hodnotenia (pdf)

Ako porozumieť hodnoteniu (pdf)V prípade dodatočných otázok nás kontaktujte:
email: exams(at)ihbratislava.sk, tel: 02/52962675

B2 First certifikát FCE