Ako získať lepšie výsledky na FCE a CAE skúškach

Chcete získať lepšie výsledky na cambridgeských skúškach? S naším worshopom ich budete mať.
Workshop je vhodný pre všetkých kandidátov na cambridgeskú skúšku FCE a CAE.Čo bude obsahom workshopu?

  • Zoznámime vás s formátom cambridgeskej skúšky.
  • Ukážeme vám, s čím treba počítať v jednotlivých častiach testu.
  • Predstavíme vám užitočné stratégie potrebné pre efektívne, rýchle a úspešné zvládnutie jednotlivých úloh na skúške.
  • Naučíme vás potrebné zručnosti, aby ste dosiahli čo najlepší výsledok.
  • Dáme vám možnosť sa zúčastniť na tzv. Mock Speaking Exam (ústna skúška „na nečisto“).
  • Predstavíme vám online cvičebné materiály, aby ste boli pripravený na deň skúšky.


Termíny:
19.10.2019
(kód AIHSFC1)
23.11.2019 (kód AIHSFC2)
7.12.2019 (kód AIHSFC3)
14.12.2019 (kód AIHSFC4)

Rozvrh:
sobota
8.00 - 12.15 (s prestávkami)

Cena:
72€

Registrácia na workshop