Ako získať lepšie výsledky na FCE a CAE skúškach

Chcete získať lepšie výsledky na cambridgeských skúškach? S naším worshopom ich budete mať.
Workshop je vhodný pre všetkých kandidátov na cambridgeskú skúšku FCE a CAE.Čo bude obsahom workshopu?

  • Zoznámime vás s formátom cambridgeskej skúšky.
  • Ukážeme vám, s čím treba počítať v jednotlivých častiach testu.
  • Predstavíme vám užitočné stratégie potrebné pre efektívne, rýchle a úspešné zvládnutie jednotlivých úloh na skúške.
  • Naučíme vás potrebné zručnosti, aby ste dosiahli čo najlepší výsledok.
  • Dáme vám možnosť sa zúčastniť na tzv. Mock Speaking Exam (ústna skúška „na nečisto“).
  • Predstavíme Vám online cvičebné materiály, aby ste boli pripravený na deň skúšky.


Termíny:
sobota 8.9.2018
sobota 13.10.2018
sobota 24.11.2018
sobota 8.12.2018

Čas: 9:00 - 16:00


Cena:
72€

Registrácia na workshop