Online test anglického jazyka

Chystáte sa do kurzu v jazykovej škole International House Bratislava? Dobré rozhodnutie! Venujte pozornosť týmto informáciám:

  • online test má 3 časti a každá časť pozostáva z 50 otázok ( max. počet bodov je 150)
  • test trvá približne 30-90 minút
  • časový limit na vyplnenie každej časti je max 30 minút
  • minimálny počet bodov pre vstup do 2. časti je 40 bodov
  • minimálny počet pre vstup do 3. časti je 70 bodov (súčet bodov z 1. a 2. časti)
  • online test je nezáväzný