Erasmus +

Erasmus+, or Erasmus Plus, is programme combining all the EU's current schemes for education, training, youth and sport.year 2020
Name: Zvyšovanie profesionálneho rozvoja učiteľov v 21. storočí
Number of project: 2020-1-SK01-KA104-078050
Duration: 01. 9. 2020 until 31. 8. 2022
Donor: SAAIC - Národná agentúra programu Erasmus+ pre vzdelávanie a odbornú prípravu


Erasmus plus 2021


Outcomes:

Name: Byť pripravený učiť deti v 21. storočí. 4 „K“ pre výnimočné vyučovanie
Number of project: 2020-1-SK01- KA101-078048
Duration: 01. 9. 2020 do 31. 8. 2022
Donor: SAAIC - Národná agentúra programu Erasmus+ pre vzdelávanie a odbornú prípravu.
Celkový počet účastníkov: 13

Erasmus plus 2020

Outcomes:


year 2019

Name: Cesta európskej spolupráce
Number of project: 2019-1-SK01-KA104-060251 
Duration: 01. 06. 2019 until 30. 09. 2020
Donor: SAAIC - Národná agentúra programu Erasmus+ pre vzdelávanie a odbornú prípravu

Outcomes:
  • mobility of 8 teachers
  • jobshadowing of 2 managers
  • opening of CELTA centre in Slovakia - training of 2 tutors


Blogs:
Teacher Refresher Course

Metodický kurz Teaching Lexically

Teacher Trainer Development

English Teaching Methodology and Educational Management

Cesta európskej spolupráce je cieľom projektu programu Erasmus+

Job shadowing v Prahe

CELTA training at IH Prague

ICT tools in Education

year 2018

Contract with národná agentúra 2018