Sme úspešní v medzinárodných projektoch

Naša jazyková škola International House Bratislava získala v rámci programov ERASMUS+ Akreditáciu na Erasmus na obdobie 7 rokov, počas ktorých sa môže uchádzať o medzinárodné granty programu Erasmus+ v oblasti školského vzdelávania v zjednodušenej forme.

Akreditácia IH Bratislava Erasmus plus

Zároveň sme založili konzorcium. Partnermi konzorcia sú: ZŠ Mudroňova,  ZŠ Nejedlého a ZŠ Lozorno, ZŠ Borodáčova, ŠpMNDaG, Gymnázium Grösslingová. Naším spoločným cieľom je vytvoriť atraktívny program spolupráce so zahraničnými partnerskými školami, zabezpečiť online spoluprácu ako aj výmenné pobyty pre žiakov partnerských škôl konzorcia. Pre slovenských učiteľov našich partnerských škôl  plánujeme realizovať účasť na jobshadowingu v zahraničných partnerských školách a účasť na metodických kurzoch v rôznych krajinách Európskej únie.

Konzorcium IHBA

Veríme, že sa naše školy zviditeľnia na medzinárodnom poli a učitelia získajú skúsenosti a zručnosti, ktoré budú môcť uplatniť vo vzdelávacom procese.

Tešíme sa na medzinárodnú spoluprácu s našimi partnermi :)