Borrow vs. lend - časté chyby #1

Borrow a lend ktoré je správne

Tieto dve slovesá vedia narobiť veľa problémov. Pritom to nie je až také zložité, ak si zapamätáte, ako sa používajú, resp. smer požičiavania. Na konci článku sme si pripravili pre vás malý test.

Borrow sa používa, keď vy si požičiavate niečo od niekoho (alebo niekto si niečo požičiava od vás). Dôležité je to „si“. Čiže smer je ku mne/ ku niekomu. Borrow je „taking“, čiže prijímať, vziať si.
Tip na zapamätanie: predložka, ktorá sa s týmto slovesom spája je ‘from‘, tak si to môžete zapamätať spolu ako ‘borrow from‘. Počujete tam hlásku ‘r‘, ktorá je prítomná v oboch slovách?

Lend sa používa v opačnom smere, čiže vy požičiavate niečo niekomu (alebo niekto požičiava niečo vám). Smer je odo mňa/ od niekoho. Lend je „giving“, čiže dávať.
Tip na zapamätanie: predložka pri tomto slovese je ‘to‘ a môžete si to ľahko zapamätať, lebo ‘t‘ a ‘d‘ sa zvukovo asimilujú, teda spodobujú. Tak si môžete ľahšie zapamätať, že sa hovorí ‘lend to‘.
 
Borrow a lend - ako sa správne používajú

Príklady:
Could I borrow your pen for a minute, please?
Mohla by som si požičať tvoje pero na chvíľku, prosím? (= vziať si).

Yes, you can borrow my pen.
Áno, môžeš si požičať moje pero.

Laura used to borrow money from me all the time.
Laura si zvykla požičiavať odo mňa často peniaze.

I never lend my books to anyone.
Nikdy nepožičiavam svoje knihy. (= dávať)

Lend me your book, please.
Požičaj mi knihu, prosím.

I´ll lend you my phone.
Požičiam ti svoj telefón. (= dávať)

 

Minulý čas borrow a lend

Čo sa týka minulého času, pozor. Borrow je pravidelné a lend je nepravidelné sloveso.
Čiže časovanie týchto slovies je nasledovné:

borrow / borrowed / borrowed
lend / lent / lent

You borrowed my pen and I need it back.
He lent me this bag.Kurzy angličtiny

Už to ovládate? Otestujte sa.