Príprava na Cambridge skúšku

Absolvovanie Cambridge skúšky z anglického jazyka otvára neobmedzené možnosti v pracovnej a študijnej oblasti. Pomáha vám tiež vylepšiť rozsah slovnej zásoby, ovládanie gramatiky a schopnosť rozprávať, počúvať, čítať a písať.


Vaše možnosti prípravy na cambridgeskú skúšku B2 First a C1 Advanced
Upozorňujeme, že obdobie prípravy na skúšku nie je čas na to, aby ste sa začali venovať veľkému množstvu nového jazyka; skôr je to čas na preskúmanie a konsolidáciu. Ak chcete ísť napríklad na CAE prípravu, mali by ste už úroveň C1 mať zvládnutú. V prípravnom kurze sa budete venovať skúškovým technikám, nie jazyku ako takému. Odporúčame vám preto absolvovať náš online test, aby ste si pred prihlásením overili, či vám úroveň angličtiny umožňuje zúčastniť sa prípravného kurzu na skúšky.

Ponuka prípravných kurzov

Vybrať si môžete z nasledovných kurzov s lektorom - nižšie nájdete ich porovnanie:
  • semestrálny prípravný kurz / B2 First a C1 Advanced (september-február alebo február-jún)
  • intenzívny 3-týždňový kurz / B2 First a C1 Advanced (počas celého roka, štyrikrát týždenne, blok dvoch lekcií denne)
  • jednodňový sobotný rýchlokurz / B2 First a C1 Advanced (počas celého roka)
  • piatkové cca 2 mesačné kurzy / A2 Key a B1 Preliminary (od marca)
  • mesačné kurzy + IH Campus / C2 Proficiency (mesiac pred termínom skúšky)
Ďalšou možnosťou je príprava bez lektora:
  • e-learning s IH Campus (od B1 Preliminary až C2 Proficiency skúška)

IH Campus je platforma, kde si kupujete prístup na kalendárne mesiace.
Výhoda: študovať môžete kedykoľvek a kdekoľvek 24/7, dostávate okamžitú spätnú väzbu ohľadom svojich odpovedí (automaticky generované)
Nevýhoda: pracujete s platformou, nie s lektorom, čiže sa viete pripraviť a preskúšať si otázky z častí Listening, Reading, Use of English. Writing je formou ukážky s poznámkami.
Viac o IH Campus


Poprovnanie prípravných kurzov:
 
Otázka Semestrálny kurz Intenzívny 3-týždňový Jednodňový rýchlokurz
Len pre kontrolu: je vaša úroveň slovnej zásoby dostatočná pre túto úroveň skúšky? Pravdepodobne áno, ale chcel/a by som to zrevidovať a naučiť sa viac slov, pretože mi pomôžu dosiahnuť dobrý výsledok. Verím, že áno, v tejto oblasti sa nemusím pripravovať. Môžem sa tiež pozrieť na niektoré slová mimo triedy. Je určite dostatočná a nemusím sa venovať tejto oblasti.
Len pre kontrolu:
viete cielene a flexibilne používať dobrý rozsah jednoduchej a komplexnejšej gramatiky, ktorý sa požaduje na tejto úrovni?
Možno. Určite by mi však prospelo väčšie zameranie sa na gramatiku a prospešné by bolo aj jej precvičovanie. Som si celkom istý/á, že moja gramatika je dostatočná na zloženie skúšky. Nepotrebujem príliš veľa precvičovania. Som si istý/á, že dokážem preukázať dobrý rozsah gramatických tvarov, takže nie je potrebné ďalšie precvičovanie.
Ako veľa viete o samotnej skúške? O jej jednotlivých častiach? Nič. / Veľmi málo. Myslím, že toho viem dosť. Vyhľadal/a som informácie na internete a vo voľnom čase sa na to pozriem, takže tomu nemusím venovať príliš veľa času. Verím, že toho viem dosť. Veľmi krátke zopakovanie by mi však pomohlo, aby som si pripomenul/a všetky potrebné informácie.
Už ste niekedy robili nejaké skúškové úlohy? Nie, vôbec netuším, o aké úlohy ide, a rád by som ich lepšie pochopil. Vlastne áno. Vyskúšal/a som si niektoré cvičné úlohy a išlo mi to dobre. Ocenil/a by som však určité usmernenie. Vlastne áno. Vyskúšal/a som niekoľko cvičných úloh a išlo mi to veľmi dobre. Užitočné by však bolo trochu ďalšieho usmernenia.
Zvládate jednoducho úlohy z čítania a počúvania? Ako kedy. Potreboval/a by som si nacvičiť rôzne úlohy, aby som mohol/a lepšie odpovedať na otázky / vypĺňať cvičenia. Čítanie a počúvanie nie sú pre mňa príliš náročné. Trocha praxe však bude užitočná. Aj keď to nepovažujem za problémové oblasti, ocenili by som niektoré užitočné informácie.

Poznáte rôzne žánre písania napr. esej, správa, článok atď.?
Ani veľmi nie. Nemyslím si, že by som vedel/a toho veľa ohľadom štruktúry, obsahu a jazyku, ktorý sa má použiť. Áno, písanie by malo byť v poriadku. Ak získam nejaké pokyny, rady a užitočné tipy, budem schopný/á preniesť myšlienky na papier a zároveň vytvárať súvislé texty. Áno, predpokladám, že dokážem vyprodukovať vhodné texty. Možno by bolo užitočné, keby som dostal/a niekoľko užitočných rád.
Koľko času potrebujete, aby ste sa cítili pripravení na skúšku? Neponáhľa mi to. Rád/a by som sa dôkladne pripravil/a. Je to v poriadku, keď budem venovať dostatočný čas, aby som sa do hĺbky zoznámil/a so všetkými časťami skúšky. Nechcem príliš veľa času stráviť prípravou. Potrebujem iba rýchly prehľad a určitú prax, aby som lepšie zvládol/a úlohy zo skúšky. Potom prejdem s dobrým hodnotením. Potrebujem si iba osviežiť všetky svoje doterajšie vedomosti, aby som prešiel/a s dobrým hodnotením.
 

Na skúšku v IH Bratislava sa môžete prihlásiť aj bez prípravného kurzu.
Cambridgeské skúšky