close

Prípravný kurz na C1 Advanced skúšku

Online príprava na Cambridge skúšku CAE

Úroveň

C1 / AIHCAES8_onl

Advanced/ Študent už musí mať všeobecnú úroveň C1 zvládnutú (slovná zásoba, gramatika, atď.)

Zameranie

C1 Advanced príprava (3 týždne)

Počas troch týždňov si prejdeme skúškové techniky, aby ste uspeli na skúške.

Forma

Live online

Kurz sa koná vo virtuálnej triede, pripojiť sa môžete z celého sveta.

Počet hodín

24

24 x 60minútových hodín

Cena

199€

Použité učebné materiály lektori so študentmi zdieľajú.

V rámci prípravného kurzu C1 Advanced

  • zistíte ako postupovať pri jednotlivých častiach skúšky (Reading & Use of English, Writing, Listening, Speaking)
  • získate prehľad, čo na skúške môžete očakávať
  • naučíte sa najdôležitejšie stratégie potrebné na zvládnutie testu
  • máte možnosť zakúpiť si učebnice za zvýhodnenú cenu

Informácie k prípravnému kurzu na skúšku C1 Advanced

  • naša jazyková škola IH Bratislava je autorizovaným skúškovým centrom pre cambridgeské skúšky
  • lektori vyučujúci v kurzoch sú oficiálnymi certifikovanými skúšajúcimi alebo s nimi úzko spolupracujú
  • maximálny počet študentov v skupine je 8
  • v cene kurzu nie je zahrnutá cena skúšky
  • on-line test na určenie jazykovej úrovne angličtiny