Termíny Cambridge skúšok IH Bratislava

A2 Key (KET), A2 Key for Schools (KET for Schools)

Trvanie skúšky: cca 1 hodina, 50 min.
Ak nie je napísané inak, termíny písomnej časti sa konajú v sobotu.
 
Úroveň
CEFR / Typ
Termín skúšky /
písomná časť
Uzávierka
registrácie
Cena Termín skúšky /
ústna časť
(ešte potvrdíme)
A2 Key for Schools 28.11.2022
(pondelok)
25.10.2022 105 EUR 28.11.2022
A2 Key for Schools 09.12.2022
(piatok)
4.11.2022 105 EUR 9.12.2022
Registrácia na KET
 

 

B1 Preliminary (PET), B1 Preliminary for Schools (PET for Schools)

Trvanie skúšky: cca 2 hodiny, 16 min.
Ak nie je napísané inak, termíny písomnej časti sa konajú v sobotu.
 
Úroveň
CEFR / Typ
Termín skúšky /
písomná časť
Uzávierka
registrácie
Cena Termín skúšky /
ústna časť
(ešte potvrdíme)
B1 Preliminary for Schools 07.10.2022
(piatok)
uzavretá 125 EUR 7.10.2022
B1 Preliminary for Schools 28.11.2022
(pondelok)
25.10.2022 125 EUR 28.11.2022
B1 Preliminary for Schools 09.12.2022
(piatok)
4.11.2022 125 EUR 9.12.2022
Registrácia na PET
 

 

B2 First (FCE),   B2 First for Schools

Trvanie skúšky: cca 3 hodiny, 30 min.
Ak nie je napísané inak, termíny písomnej časti sa konajú v sobotu.
 
Úroveň
CEFR / Typ
Termín skúšky /
písomná časť
Uzávierka
registrácie
Cena Termín skúšky /
ústna časť
(ešte potvrdíme)
B2 First 5.11.2022 30.9.2022 195 EUR 4.11.2022
B2 First 29.11.2022
(utorok)
26.10.2022 195 EUR 29.11.2022
B2 First 10.12.2022 7.11.2022 195 EUR 9.12.2022
Registrácia na FCE
 

 

C1 Advanced (CAE)

Trvanie skúšky: cca 3 hodiny, 40 min.
Ak nie je napísané inak, termíny písomnej časti sa konajú v sobotu.
 
Úroveň
CEFR
Termín skúšky /
písomná časť
Uzávierka
registrácie
Cena Termín skúšky /
ústna časť
(ešte potvrdíme)
C1 Advanced 10.9.2022 5.8.2022 205 EUR 9.9.2022
C1 Advanced 22.10.2022 16.9.2022 205 EUR 21.10.2022
C1 Advanced 5.11.2022 30.9.2022 205 EUR 4.11.2022
C1 Advanced 30.11.2022
(streda)
27.10.2022 205 EUR 30.11.2022
C1 Advanced 3.12.2022 31.10.2022 205 EUR 2.12.2022
C1 Advanced 10.12.2022 7.11.2022 205 EUR 9.12.2022
Registrácia na CAE
 

 

C2 Proficiency (CPE)

Trvanie skúšky: cca 3 hodiny, 56 min.
Ak nie je napísané inak, termíny písomnej časti sa konajú v sobotu.
 
Úroveň
CEFR
Termín skúšky /
písomná časť
Uzávierka
registrácie
Cena Termín skúšky /
ústna časť
(ešte potvrdíme)
C2 Proficiency 1.12.2022
(štvrtok)
28.10.2022 215 EUR 1.12.2022
Registrácia na CPE
 


 

Skúšky pre deti  (YLE)

YLE Termín Uzávierka
registrácie
Cena CEFR Trvanie
skúšky
Pre A1 Starters marec 2023 upresníme 62 EUR A0 45 min
A1 Movers 6.10.2022

apríl 2023
posledné miesta

upresníme
62 EUR A1 60 min
A2 Flyers apríl 2023 upresníme 65 EUR A2 80 min
Registrácia na YLE

Skúška sa bude konať len pri dosiahnutí minimálneho počtu 4 kandidátov.
Termín ústnej časti upresníme, bude sa konať v rozmedzí daných dátumov.


Termíny cambridge skúšok bratislava fce cae cpe