Termíny cambridge skúšok

Cambridge English: Key (KET)

Termín skúšky /
písomná časť
Uzávierka
registrácie
Cena Termín skúšky /
ústna časť
Trvanie
skúšky
Úroveň
CEFR
11.11.2017 /sobota 5.10.2017 90 EUR Fri 3 Nov to Sun 12 Nov cca 1 hodina,
50 min.
KET
(A2)
17.3.2018 / sobota 10.2.2018 90 EUR upresníme    cca 1 hodina,
50 min.
KET
(A2)
7.6.2018 / štvrtok 5.5.2018 90 EUR upresníme    cca 1 hodina,
50 min.
KET
(A2)
16.6.2018 / sobota 9.5.2018 90 EUR upresníme    cca 1 hodina,
50 min.
KET
(A2)Cambridge English: Preliminary (PET)

Termín skúšky /
písomná časť
Uzávierka
registrácie
Cena Termín skúšky /
ústna časť
Trvanie
skúšky
Úroveň
CEFR
11.11.2017 / sobota 5.10.2017 105 EUR Fri 3 Nov to Sun 12 Nov cca 2 hodiny, 
16 min.
PET
(B1)
17.3.2018 / sobota 10.2.2018 105 EUR upresníme cca 2 hodiny, 
16 min.
PET
(B1)
7.6.2018 / štvrtok 5.5.2018 105 EUR upresníme cca 2 hodiny, 
16 min.
PET
(B1)
16.6.2018 / sobota 9.5.2018 105 EUR upresníme cca 2 hodiny, 
16 min.
PET
(B1)
 


Cambridge English: First (FCE)

Termín skúšky /
písomná časť
Uzávierka
registrácie
Cena Termín skúšky /
ústna časť
Trvanie
skúšky
Úroveň
CEFR
27.7.2017 / štvrtok 23.6.2017 178 EUR Fri 21 Jul to Sun 30 Jul cca 3 hodiny,
30 min.
FCE
(B2)
07.10.2017 / sobota 31.8.2017 178 EUR Fri 29 Sep to Sun 8 Oct cca 3 hodiny,
30 min.
FCE
(B2)
28.11.2017 / utorok 20.10.2017 178 EUR Fri 17 Nov to Sun 3 Dec cca 3 hodiny,
30 min.
FCE
(B2)
9.12.2017 / sobota 23.10.2017 178 EUR Fri 24 Nov to Sun 10 Dec cca 3 hodiny,
30 min.
FCE
(B2)
10.03.2018 / sobota upresníme 178 EUR upresníme cca 3 hodiny,
30 min.
FCE
(B2)
14.04.2018 / sobota upresníme 178 EUR upresníme cca 3 hodiny,
30 min.
FCE
(B2)
05.05.2018 / sobota upresníme 178 EUR upresníme cca 3 hodiny,
30 min.
FCE
(B2)
19.05.2018 / sobota upresníme 178 EUR upresníme cca 3 hodiny,
30 min.
FCE
(B2)
12.06.2018 / utorok upresníme 178 EUR upresníme cca 3 hodiny,
30 min.
FCE
(B2)
23.06.2018 / sobota upresníme 178 EUR upresníme cca 3 hodiny,
30 min.
FCE
(B2)
26.07.2018 / štvrtok upresníme 178 EUR upresníme cca 3 hodiny,
30 min.
FCE
(B2)Cambridge English: Advanced (CAE)

Termín skúšky /
písomná časť
Uzávierka
registrácie
Cena Termín skúšky /
ústna časť
Trvanie
skúšky
Úroveň
CEFR
08.07.2017 / sobota 31.5.2017 188 EUR Fri 30 Jun to Sun 9 Jul cca 3 hodiny,
40 min.
CAE
(C1)
09.09.2017 / sobota 31.7.2017 188 EUR Fri 1 Sep to Sun 10 Sep cca 3 hodiny,
40 min.
CAE
(C1)
14.10.2017 / sobota 4.9.2017 188 EUR Fri 6 Oct to Sun 15 Oct cca 3 hodiny,
40 min.
CAE
(C1)
25.11.2017 / sobota 16.10.2017 188 EUR Fri 10 Nov to Sun 26 Nov cca 3 hodiny,
40 min.
CAE
(C1)
9.12.2017 / sobota 31.10.2017 188 EUR Fri 24 Nov to Sun 10 Dec cca 3 hodiny,
40 min.
CAE
(C1)
13.01.2018 / sobota upresníme 188 EUR upresníme cca 3 hodiny,
40 min.
CAE
(C1)
10.02.2018 / sobota upresníme 188 EUR upresníme cca 3 hodiny,
40 min.
CAE
(C1)
17.03.2018 / sobota upresníme 188 EUR upresníme cca 3 hodiny,
40 min.
CAE
(C1)
21.04.2018 / sobota upresníme 188 EUR upresníme cca 3 hodiny,
40 min.
CAE
(C1)
05.05.2018 / sobota upresníme 188 EUR upresníme cca 3 hodiny,
40 min.
CAE
(C1)
19.05.2018 / sobota upresníme 188 EUR upresníme cca 3 hodiny,
40 min.
CAE
(C1)
2.06.2018 / sobota upresníme 188 EUR upresníme cca 3 hodiny,
40 min.
CAE
(C1)
23.06.2018 / sobota upresníme 188 EUR upresníme cca 3 hodiny,
40 min.
CAE
(C1)
07.07.2018 / sobota upresníme 188 EUR upresníme cca 3 hodiny,
40 min.
CAE
(C1)
 


Cambridge English: Proficiency (CPE)

Termín skúšky /
písomná časť
Uzávierka
registrácie
Cena Termín skúšky /
ústna časť
Trvanie
skúšky
Úroveň
CEFR
10.3.2018 / sobota 5.2.2018 200 EUR upresníme cca 3 hodiny,
56 min.
CPE
(C2)
14.6.2018 / sobota 10.5.2018 200 EUR upresníme cca 3 hodiny,
56 min.
CPE
(C2)
 


Cambridge English: Business (BEC)

Úroveň
CEFR
Termín skúšky /
písomná časť
Uzávierka
registrácie
Cena Termín skúšky /
ústna časť
Trvanie
skúšky
BEC Preliminary
(B1)
19.5.2018 / sobota 10.4.2018 125 EUR upresníme cca 2 hodiny,
22 min.
BEC Vantage
(B2)
10.3.2018 / sobota 5.2.2018 180 EUR upresníme  cca 2 hodiny,
40 min.
BEC Higher
(C1)
26.5.2018 / sobota 15.4.2018 190 EUR upresníme cca 3 hodiny,
6 min.
 

Cambridge English: Young Learners  (YLE)

YLE Termín
skúšky
Uzávierka
registrácie
Cena Úroveň
CEFR
Trvanie
skúšky
Starters apríl, máj a jún 2018  / upresníme upresníme 55 EUR A0 45 min
Movers apríl, máj a jún 2018  / upresníme upresníme 58 EUR A1 60 min
Flyers apríl, máj a jún 2018  / upresníme upresníme 60 EUR A2 80 min
 
Záväzná prihláška

Termín skúšky sa bude konať len pri dosiahnutí minimálneho počtu 4 záujemcov.