Termíny Cambridge skúšok IH Bratislava

A2 Key (KET), A2 Key for Schools (KET for Schools)

Trvanie skúšky: cca 1 hodina, 50 min.
Ak nie je napísané inak, termíny písomnej časti sa konajú v sobotu.
 
Úroveň
CEFR / Typ
Termín skúšky /
písomná časť
Uzávierka
registrácie
Cena Termín skúšky /
ústna časť
A2 Key for Schools 13.4.2019 5.3.2019 90 EUR Fri 5 Apr 19 to Sun 14 Apr 19
A2 Key 11.5.2019 3.4.2019 90 EUR Fri 3 May 19 to Sun 12 May 19
A2 Key for Schools 8.6.2019 2.5.2019 90 EUR Fri 31 May 19 to Sun 9 June 19
A2 Key 15.6.2019 7.5.2019 90 EUR Fri 7 June 19 to Sun 16 June 19B1 Preliminary (PET), B1 Preliminary for Schools (PET for Schools)

Trvanie skúšky: cca 2 hodiny, 16 min.
Ak nie je napísané inak, termíny písomnej časti sa konajú v sobotu.
 
Úroveň
CEFR / Typ
Termín skúšky /
písomná časť
Uzávierka
registrácie
Cena Termín skúšky /
ústna časť
B1 Preliminary for Schools 13.4.2019 5.3.2019 110 EUR Fri 5 Apr 19 to Sun 14 Apr 19
B1 Preliminary 11.5.2019 3.4.2019 110 EUR Fri 3 May 19 to Sun 12 May 19
B1 Preliminary for Schools 8.6.2019 2.5.2019 110 EUR Fri 31 May 19 to Sun 9  June 19
B1 Preliminary 15.6.2019 7.5.2019 110 EUR Fri 7 June 19 to Sun 16 June 19
B1 Preliminary for Schools 22.6.2019 15.5.2019 110 EUR Fri 14 June 19 to Sun 23 June 19
 


B2 First (FCE),   B2 First for Schools

Trvanie skúšky: cca 3 hodiny, 30 min.
Ak nie je napísané inak, termíny písomnej časti sa konajú v sobotu.
 
Úroveň
CEFR / Typ
Termín skúšky /
písomná časť
Uzávierka
registrácie
Cena Termín skúšky /
ústna časť
B2 First 9.3.2019 1.2.2019 180 EUR Fri 1 Mar 19 to Sun 10 Mar 19
B2 First 13.4.2019 5.3.2019 180 EUR Fri 5 Apr 19 to Sun 14 Apr 19
B2 First for Schools 11.5.2019 3.4.2019 180 EUR Fri 3 May 19 to Sun 12 May 19
B2 First 18.5.2019 11.4.2019 180 EUR Fri 10 May 19 to Sun 19 May 19
B2 First a
B2 First for Schools
8.6.2019 2.5.2019 180 EUR Fri 31 May 19 to Sun 9  June 19
B2 First 22.6.2019 15.5.2019 180 EUR Fri 14 June 19 to Sun 23 June 19C1 Advanced (CAE)

Trvanie skúšky: cca 3 hodiny, 40 min.
Ak nie je napísané inak, termíny písomnej časti sa konajú v sobotu.
 
Úroveň
CEFR
Termín skúšky /
písomná časť
Uzávierka
registrácie
Cena Termín skúšky /
ústna časť
C1 Advanced 12.1.2019 5.12.2018 190 EUR Fri 4 Jan 19 to Sun 13 Jan 19
C1 Advanced 9.2.2019 2.1.2019 190 EUR Fri 1 Feb 19 to Sun 10 Feb 19
C1 Advanced 16.3.2019 9.2.2019 190 EUR Fri  8Mar 19 to Sun 17 Mar 19
C1 Advanced 23.3.2019 15.2.2019 190 EUR Fri 15 Mar 19 to Sun 24 Mar 19
C1 Advanced 27.4.2019 20.3.2019 190 EUR Fri 19 Apr 19 to Sun 28 Apr 19
C1 Advanced 11.5.2019 3.4.2019 190 EUR Fri 3 May 19 to Sun 12 May 19
C1 Advanced 18.5.2019 11.4.2019 190 EUR Fri 10 May 19 to Sun 19 May 19
C1 Advanced 1.6.2019 23.4.2019 190 EUR Fri 24 May 19 to Sun 2 June 19
C1 Advanced 12.6.2019 / streda 5.5.2019 190 EUR Tue 4 June 19 to Thu 13 June 19
C1 Advanced 22.6.2019 15.5.2019 190 EUR Fri 14 June 19 to Sun 23 June 19
 


C2 Proficiency (CPE)

Trvanie skúšky: cca 3 hodiny, 56 min.
Ak nie je napísané inak, termíny písomnej časti sa konajú v sobotu.
 
Úroveň
CEFR
Termín skúšky /
písomná časť
Uzávierka
registrácie
Cena Termín skúšky /
ústna časť
C2 Proficiency 9.3.2019 4.2.2019 200 EUR Fri 1 Mar 19 to Sun 10 Mar 19
C2 Proficiency 11.5.2019 3.4.2019 200 EUR Fri 3 May 19 to Sun 12 May 19
C2 Proficiency 13.6.2019 / štvrtok 5.5.2019 200 EUR Fri 4 June 19 to Sun 14 June 19
 


Business certifikáty (BEC)

Ak nie je napísané inak, termíny písomnej časti sa konajú v sobotu.
 
Úroveň
CEFR
Termín skúšky /
písomná časť
Uzávierka
registrácie
Cena Termín skúšky /
ústna časť
Trvanie
skúšky
B1 Business Preliminary 8.6.2019 2.5.2019 125 EUR Fri 31 May 19 to Sun 9  June 19 cca 2 hodiny,
22 min.
B2 Business Vantage 9.3.2019 1.2.2019 180 EUR Fri 1 Mar 19 to Sun 10 Mar 19 cca 2 hodiny,
40 min.
C1 Business Higher 25.5.2019 18.4.2019 190 EUR Fri 17 May 19 to Sun 26 May 19 cca 3 hodiny,
6 min.
 

Skúšky pre deti  (YLE)

YLE Termín
skúšky
Uzávierka
registrácie
Cena Úroveň
CEFR
Trvanie
skúšky
Pre A1 Starters apríl, máj a jún 2019  / upresníme upresníme 60 EUR A0 45 min
A1 Movers apríl, máj a jún 2019  / upresníme upresníme 60 EUR A1 60 min
A2 Flyers apríl, máj a jún 2019  / upresníme upresníme 60 EUR A2 80 min
 
Záväzná prihláška

Termín skúšky sa bude konať len pri dosiahnutí minimálneho počtu 4 záujemcov.
Presný termín ústnej časti upresníme bližšie k termínu skúšky, bude sa konať v rozmedzí daných dátumov.