Termíny Cambridge skúšok IH Bratislava

A2 Key (KET), A2 Key for Schools (KET for Schools)

Trvanie skúšky: cca 1 hodina, 50 min.
Ak nie je napísané inak, termíny písomnej časti sa konajú v sobotu.
 
Úroveň
CEFR / Typ
Termín skúšky /
písomná časť
Uzávierka
registrácie
Cena Termín skúšky /
ústna časť
A2 Key 16.11.2019  09.10.2019 90 EUR 08/11/2019 – 17/11/2019
A2 Key 14.3.2020 05.02.2020 95 EUR 06/03/2020 - 15/03/2020
A2 Key
for Schools
18.4.2020 11.03.2020 95 EUR 10/04/2020 - 19/04/2020
A2 Key
for Schools
16.5.2020 07.04.2020 95 EUR 08/05/2020 - 17/05/2020
A2 Key
for Schools
6.6.2020 29.04.2020 95 EUR 29/05/2020 - 07/06/2020
A2 Key
for Schools
20.6.2020 12.05.2020 95 EUR 12/06/2020 - 21/06/2020
Registrácia na KET
 

 

B1 Preliminary (PET), B1 Preliminary for Schools (PET for Schools)

Trvanie skúšky: cca 2 hodiny, 16 min.
Ak nie je napísané inak, termíny písomnej časti sa konajú v sobotu.
 
Úroveň
CEFR / Typ
Termín skúšky /
písomná časť
Uzávierka
registrácie
Cena Termín skúšky /
ústna časť
B1 Preliminary 16.11.2019 09.10.2019 110 EUR 08/11/2019 – 17/11/2019
B1 Preliminary 14.3.2020 05.02.2020 115 EUR 06/03/2020 - 15/03/2020
B1 Preliminary
for Schools
16.5.2020 07.04.2020 115 EUR 08/05/2020 - 17/05/2020
B1 Preliminary
for Schools
6.6.2020 29.04.2020 115 EUR 29/05/2020 - 07/06/2020
B1 Preliminary
for Schools
20.6.2020 12.05.2020 115 EUR 12/06/2020 - 21/06/2020
Registrácia na PET
 

 

B2 First (FCE),   B2 First for Schools

Trvanie skúšky: cca 3 hodiny, 30 min.
Ak nie je napísané inak, termíny písomnej časti sa konajú v sobotu.
 
Úroveň
CEFR / Typ
Termín skúšky /
písomná časť
Uzávierka
registrácie
Cena Termín skúšky /
ústna časť
B2 First 12.10.2019 04.09.2019 180 EUR 04/10/2019 – 13/10/2019
B2 First 09.11.2019 02.10.2019 180 EUR 01/11/2019 – 10/11/2019
B2 First
for Schools
30.11.2019 23.10.2019 180 EUR 22/11/2019 – 01/12/2019
B2 First 14.12.2019 06.11.2019 180 EUR 06/12/2019 – 15/12/2019
B2 First 7.3.2020 29.01.2020 185 EUR 28/02/2020 - 08/03/2020
B2 First 18.4.2020 11.03.2020 185 EUR 10/04/2020 - 19/04/2020
B2 First 16.5.2020 07.04.2020 185 EUR 08/05/2020 - 17/05/2020
B2 First
for Schools
23.5.2020 14.04.2020 185 EUR 15/05/2020 - 24/05/2020
B2 First /
B2 First for Schools
6.6.2020 29.04.2020 185 EUR 29/05/2020 - 07/06/2020
B2 First 9.6.2020/utorok 03.05.2020 185 EUR 05/06/2020 - 14/06/2020
B2 First 20.6.2020 12.05.2020 185 EUR 12/06/2020 - 21/06/2020
Registrácia na FCE
 

 

C1 Advanced (CAE)

Trvanie skúšky: cca 3 hodiny, 40 min.
Ak nie je napísané inak, termíny písomnej časti sa konajú v sobotu.
 
Úroveň
CEFR
Termín skúšky /
písomná časť
Uzávierka
registrácie
Cena Termín skúšky /
ústna časť
C1 Advanced 19.10.2019 11.09.2019 190 EUR 11/10/2019 – 20/10/2019
C1 Advanced 23.11.2019 16.10.2019 190 EUR 15/11/2019 – 24/11/2019
C1 Advanced 07.12.2019 30.10.2019 190 EUR 29/11/2019 – 08/12/2019
C1 Advanced 14.12.2019 06.11.2019 190 EUR 06/12/2019 – 15/12/2019
C1 Advanced 11.01.2020 01.12.2020 195 EUR 03/01/2020 - 12/01/2020
C1 Advanced 08.02.2020 01.01.2020 195 EUR 31/01/2020 - 09/02/2020
C1 Advanced 26.02.2020/streda 21.01.2020 195 EUR 21/02/2020 - 01/03/2020
C1 Advanced 14.03.2020 05.02.2020 195 EUR 06/03/2020 - 15/03/2020
C1 Advanced 21.03.2020 12.02.2020 195 EUR 13/03/2020 - 22/03/2020
C1 Advanced 18.04.2020 11.03.2020 195 EUR 10/04/2020 - 19/04/2020
C1 Advanced 16.5.2020 07.04.2020 195 EUR 08/05/2020 - 17/05/2020
C1 Advanced 30.5.2020 21.04.2020 195 EUR 23/05/2020 - 31/05/2020
C1 Advanced 10.6.2020/streda 04.05.2020 195 EUR 05/06/2020 - 14/06/2020
C1 Advanced 20.6.2020 12.05.2020 195 EUR 12/06/2020 - 21/06/2020
Registrácia na CAE
 

 

C2 Proficiency (CPE)

Trvanie skúšky: cca 3 hodiny, 56 min.
Ak nie je napísané inak, termíny písomnej časti sa konajú v sobotu.
 
Úroveň
CEFR
Termín skúšky /
písomná časť
Uzávierka
registrácie
Cena Termín skúšky /
ústna časť
C2 Proficiency 30.11.2019 23.10.2019 200 EUR 22/11/2019 – 01/12/2019
C2 Proficiency 7.3.2020 29.01.2020 205 EUR 28/02/2020 - 08/03/2020
C2 Proficiency 17.5.2020/nedeľa 07.04.2020 205 EUR 08/05/2020 - 17/05/2020
C2 Proficiency 12.6.2020/ piatok 05.05.2020 205 EUR 05/06/2020 - 14/06/2020
Registrácia na CPE
 

 

Business certifikáty (BEC)

Ak nie je napísané inak, termíny písomnej časti sa konajú v sobotu.
 
Úroveň
CEFR
Termín skúšky /
písomná časť
Uzávierka
registrácie
Cena Termín skúšky /
ústna časť
Trvanie
skúšky
B1 Business Preliminary 23.11.2019 16.10.2019 125 EUR 15/11/2019 – 24/11/2019 cca 2 hodiny,
22 min.
B2 Business Vantage 30.11.2019 23.10.2019 180 EUR 22/11/2019 – 01/12/2019 cca 2 hodiny,
40 min.
C1 Business Higher 16.11.2019 09.10.2019 190 EUR 08/11/2019 – 17/11/2019 cca 3 hodiny,
6 min.
B1 Business Preliminary 16.5.2020 07.04.2020 130 EUR 08/05/2020 - 17/05/2020 cca 2 hodiny,
22 min.
B1 Business Preliminary 6.6.2020 29.04.2020 130 EUR 29/05/2020 - 07/06/2020 cca 2 hodiny,
22 min.
B2 Business Vantage 7.3.2020 29.01.2020 185 EUR 28/02/2020 - 08/03/2020 cca 2 hodiny,
40 min.
C1 Business Higher 23.5.2020 14.04.2020 195 EUR 15/05/2020 - 24/05/2020 cca 3 hodiny,
6 min.
Registrácia na BEC
 

 

Skúšky pre deti  (YLE)

YLE Termín Uzávierka
registrácie
Cena CEFR Trvanie
skúšky
Pre A1 Starters upresníme upresníme 60 EUR A0 45 min
A1 Movers upresníme upresníme 60 EUR A1 60 min
A2 Flyers upresníme upresníme 60 EUR A2 80 min
Registrácia na YLE

Skúška sa bude konať len pri dosiahnutí minimálneho počtu 4 kandidátov.
Termín ústnej časti upresníme, bude sa konať v rozmedzí daných dátumov.