Termíny Cambridge skúšok IH Bratislava

A2 Key (KET), A2 Key for Schools (KET for Schools)

Trvanie skúšky: cca 1 hodina, 50 min.
Ak nie je napísané inak, termíny písomnej časti sa konajú v sobotu.
 
Úroveň
CEFR / Typ
Termín skúšky /
písomná časť
Uzávierka
registrácie
Cena Termín skúšky /
ústna časť
A2 Key
for Schools
13.5.2021 11.4.2021 95 EUR 07.05.2021 - 16.05.2021
A2 Key
for Schools
19.6.2021 15.5.2021 95 EUR 11.06.2021 - 20.06.2021
Registrácia na KET
 

 

B1 Preliminary (PET), B1 Preliminary for Schools (PET for Schools)

Trvanie skúšky: cca 2 hodiny, 16 min.
Ak nie je napísané inak, termíny písomnej časti sa konajú v sobotu.
 
Úroveň
CEFR / Typ
Termín skúšky /
písomná časť
Uzávierka
registrácie
Cena Termín skúšky /
ústna časť
B1 Preliminary
for Schools
13.5.2021 11.4.2021 115 EUR 07.05.2021 - 16.05.2021
B1 Preliminary
for Schools
19.6.2021 15.5.2021 115 EUR 11.06.2021 - 20.06.2021
Registrácia na PET
 

 

B2 First (FCE),   B2 First for Schools

Trvanie skúšky: cca 3 hodiny, 30 min.
Ak nie je napísané inak, termíny písomnej časti sa konajú v sobotu.
 
Úroveň
CEFR / Typ
Termín skúšky /
písomná časť
Uzávierka
registrácie
Cena Termín skúšky /
ústna časť
B2 First 6.3.2021 registrácia stále otvorená 185 EUR 26.02.2021 - 07.03.2021
B2 First for Schools 20.3.2021 14.2.2021 185 EUR 12.03.2021 - 21.03.2021
B2 First 17.4.2021 13.3.2021 185 EUR 09.04.2021 - 18.04.2021
B2 First 15.5.2021 11.4.2021 185 EUR 07.05.2021 - 16.05.2021
B2 First 19.6.2021 15.5.2021 185 EUR 11.06.2021 - 20.06.2021
B2 First for Schools 26.6.2021 15.5.2021 185 EUR 13.6.2021 - 05.07.2021
Registrácia na FCE
 

 

C1 Advanced (CAE)

Trvanie skúšky: cca 3 hodiny, 40 min.
Ak nie je napísané inak, termíny písomnej časti sa konajú v sobotu.
 
Úroveň
CEFR
Termín skúšky /
písomná časť
Uzávierka
registrácie
Cena Termín skúšky /
ústna časť
C1 Advanced 20.3.2021 14.2.2021 195 EUR 12.03.2021 - 21.03.2021
C1 Advanced 17.4.2021 13.3.2021 195 EUR 09.04.2021 - 18.04.2021
C1 Advanced 15.5.2021 11.4.2021 195 EUR 07.05.2021 - 16.05.2021
C1 Advanced 29.5.2021 25.4.2021 195 EUR 21.05.2021 - 30.05.2021
C1 Advanced 9.6.2021 / streda 7.5.2021 195 EUR 04.06.2021 - 13.06.2021
C1 Advanced 19.6.2021 15.5.2021 195 EUR 11.06.2021 - 20.06.2021
Registrácia na CAE
 

 

C2 Proficiency (CPE)

Trvanie skúšky: cca 3 hodiny, 56 min.
Ak nie je napísané inak, termíny písomnej časti sa konajú v sobotu.
 
Úroveň
CEFR
Termín skúšky /
písomná časť
Uzávierka
registrácie
Cena Termín skúšky /
ústna časť
C2 Proficiency 6.3.2021 registrácia stále otvorená 205 EUR 26.02.2021 - 07.03.2021
C2 Proficiency 15.5.2021 11.4.2021 205 EUR 07.05.2021 - 16.05.2021
C2 Proficiency 11.06.2021 / piatok 8.5.2021 205 EUR 04.06.2021 - 13.06.2021
Registrácia na CPE
 

 

Business certifikáty (BEC)

Ak nie je napísané inak, termíny písomnej časti sa konajú v sobotu.
 
Úroveň
CEFR
Termín skúšky /
písomná časť
Uzávierka
registrácie
Cena Termín skúšky /
ústna časť
Trvanie
skúšky
B2 Business Vantage upresníme - 185 EUR - cca 2 hodiny,
40 min.
C1 Business Higher upresníme - 195 EUR - cca 3 hodiny,
6 min.
Registrácia na BEC
 

 

Skúšky pre deti  (YLE)

YLE Termín Uzávierka
registrácie
Cena CEFR Trvanie
skúšky
Pre A1 Starters 7.5.2021
11.5.2021
upresníme 60 EUR A0 45 min
A1 Movers 18.5.2021 upresníme 60 EUR A1 60 min
A2 Flyers 13.5.2021 upresníme 60 EUR A2 80 min
Registrácia na YLE

Skúška sa bude konať len pri dosiahnutí minimálneho počtu 4 kandidátov.
Termín ústnej časti upresníme, bude sa konať v rozmedzí daných dátumov.