Termíny Cambridge skúšok IH Bratislava

A2 Key (KET), A2 Key for Schools (KET for Schools)

PAPER-BASED
Trvanie skúšky: cca 1 hodina, 50 min.
Ak nie je napísané inak, termíny písomnej časti sa konajú v sobotu.
 
Úroveň
CEFR / Typ
Termín skúšky /
písomná časť
Uzávierka
registrácie
Cena Termín skúšky /
ústna časť
(ešte potvrdíme)
A2 Key for Schools 17.4.2023
(pondelok)
6.3.2023 110 EUR 17.4.2023
A2 Key for Schools 15.6.2023
(štvrtok)
5.5.2023 110 EUR 15.6.2023
Registrácia na KET
 

 

B1 Preliminary (PET), B1 Preliminary for Schools (PET for Schools)

PAPER-BASED
Trvanie skúšky: cca 2 hodiny, 16 min.
Ak nie je napísané inak, termíny písomnej časti sa konajú v sobotu.
 
Úroveň
CEFR / Typ
Termín skúšky /
písomná časť
Uzávierka
registrácie
Cena Termín skúšky /
ústna časť
(ešte potvrdíme)
B1 Preliminary for Schools 10.2.2023
(piatok)
2.1.2023 130 EUR 10.2.2023
B1 Preliminary for Schools 3.3.2023
(piatok)
30.1.2023 130 EUR 3.3.2023
B1 Preliminary for Schools 17.4.2023
(pondelok)
6.3.2023 130 EUR 17.4.2023
B1 Preliminary for Schools 15.6.2023
(štvrtok)
5.5.2023 130 EUR 15.6.2023
Registrácia na PET
 

 

B2 First (FCE),   B2 First for Schools

PAPER-BASED
Trvanie skúšky: cca 3 hodiny, 30 min.
Ak nie je napísané inak, termíny písomnej časti sa konajú v sobotu.
 
Úroveň
CEFR / Typ
Termín skúšky /
písomná časť
Uzávierka
registrácie
Cena Termín skúšky /
ústna časť
(ešte potvrdíme)
B2 First 4.3.2023 31.1.2023 200 EUR 3.3.2023
B2 First 22.4.2023 17.3.2023 200 EUR 21.4.2023
B2 First for Schools 6.5.2023 31.3.2023 200 EUR 5.5.2023
B2 First for Schools 31.5.2023
(streda)
28.4.2023 200 EUR 31.5.2023
B2 First 3.6.2023 2.5.2023 200 EUR 2.6.2023
B2 First for Schools 17.6.2023 15.5.2023 200 EUR 16.6.2023
Registrácia na FCE
 

 

C1 Advanced (CAE)

PAPER-BASED
Trvanie skúšky: cca 3 hodiny, 40 min.
Ak nie je napísané inak, termíny písomnej časti sa konajú v sobotu.
 
Úroveň
CEFR
Termín skúšky /
písomná časť
Uzávierka
registrácie
Cena Termín skúšky /
ústna časť
(ešte potvrdíme)
C1 Advanced 4.2.2023 22.12.2022 210 EUR 3.2.2023
C1 Advanced 22.2.2023
(streda)
23.1.2023 210 EUR 22.2.2023
C1 Advanced 11.3.2023 6.2.2023 210 EUR 10.3.2023
C1 Advanced 18.3.2023 13.2.2023 210 EUR 17.3.2023
C1 Advanced 22.4.2023 17.3.2023 210 EUR 21.4.2023
C1 Advanced 6.5.2023 31.3.2023 210 EUR 5.5.2023
C1 Advanced 11.5.2023
(štvrtok)
10.4.2023 210 EUR 11.5.2023
C1 Advanced 20.5.2023 17.4.2023 210 EUR 19.5.2023
C1 Advanced 3.6.2023 2.5.2023 210 EUR 2.6.2023
C1 Advanced 7.6.2023
(streda)
5.5.2023 210 EUR 7.6.2023
C1 Advanced 17.6.2023 15.5.2023 210 EUR 16.6.2023
Registrácia na CAE
 

 

C2 Proficiency (CPE)

PAPER-BASED
Trvanie skúšky: cca 3 hodiny, 56 min.
Ak nie je napísané inak, termíny písomnej časti sa konajú v sobotu.
 
Úroveň
CEFR
Termín skúšky /
písomná časť
Uzávierka
registrácie
Cena Termín skúšky /
ústna časť
(ešte potvrdíme)
C2 Proficiency 4.3.2023 31.1.2023 220 EUR 3.3.2023
C2 Proficiency 6.5.2023 31.3.2023 220 EUR 5.5.2023
C2 Proficiency 9.6.2023
(piatok)
8.5.2023 220 EUR 9.6.2023
Registrácia na CPE
 


 

Skúšky pre deti  (YLE)

PAPER-BASED
YLE Termín Uzávierka
registrácie
Cena CEFR Trvanie
skúšky
Pre A1 Starters 31.3.2023 (piatok)

apríl, máj, jún (upresníme)
28.2.2023

(upresníme)
65 EUR A0 45 min
A1 Movers apríl, máj, jún (upresníme) (upresníme) 65 EUR A1 60 min
A2 Flyers apríl, máj, jún (upresníme) (upresníme) 65 EUR A2 80 min
Registrácia na YLE

Skúška sa bude konať len pri dosiahnutí minimálneho počtu 4 kandidátov.
Termín ústnej časti upresníme, bude sa konať v rozmedzí daných dátumov.


Termíny cambridge skúšok bratislava fce cae cpe