Termíny cambridge skúšok

Cambridge English: Key (KET)

Termín skúšky /
písomná časť
Uzávierka
registrácie
Cena Termín skúšky /
ústna časť
Trvanie
skúšky
Úroveň
CEFR
17.3.2018 / sobota 7.2.2018    90 EUR Fri 9 Mar 18 to Sun 18 Mar 18 cca 1 hodina,
50 min.
KET
(A2)
7.6.2018 / štvrtok 2.5.2018    90 EUR Fri 1 Jun 18 to Sun 10 Jun 18 cca 1 hodina,
50 min.
KET
(A2)
16.6.2018 / sobota 9.5.2018 90 EUR Fri 8 Jun 18 to Sun 17 Jun 18 cca 1 hodina,
50 min.
KET
(A2)Cambridge English: Preliminary (PET)

Termín skúšky /
písomná časť
Uzávierka
registrácie
Cena Termín skúšky /
ústna časť
Trvanie
skúšky
Úroveň
CEFR
17.3.2018 / sobota 7.2.2018 105 EUR Fri 9 Mar 18 to Sun 18 Mar 18 cca 2 hodiny, 
16 min.
PET
(B1)
7.6.2018 / štvrtok 2.5.2018 105 EUR Fri 1 Jun 18 to Sun 10 Jun 18 cca 2 hodiny, 
16 min.
PET
(B1)
16.6.2018 / sobota 9.5.2018 105 EUR Fri 8 Jun 18 to Sun 17 Jun 18 cca 2 hodiny, 
16 min.
PET
(B1)
 


Cambridge English: First (FCE),   FCE for Schools

Termín skúšky /
písomná časť
Uzávierka
registrácie
Cena Termín skúšky /
ústna časť
Trvanie
skúšky
Úroveň
CEFR
10.03.2018 / sobota 31.1.2018 178 EUR Fri 2 Mar 18 to Sun 11 Mar 18 cca 3 hodiny,
30 min.
FCE
(B2)
14.04.2018 / sobota 12.3.2018 178 EUR Fri 6 Apr 18 to Sun 15 Apr 18 cca 3 hodiny,
30 min.
FCE
(B2)
05.05.2018 / sobota
FCE for Schools
28.3.2018 178 EUR Fri 27 Apr 18 to Sun 6 May 18 cca 3 hodiny,
30 min.
FCE for
Schools
(B2)
19.05.2018 / sobota 11.4.2018 178 EUR Fri 11 May 18 to Sun 20 May 18 cca 3 hodiny,
30 min.
FCE
(B2)
9.06.2018 / sobota 2.5.2018 178 EUR Fri 1 Jun 18 to Sun 10 Jun 18 cca 3 hodiny,
30 min.
FCE
(B2)
23.06.2018 / sobota 16.5.2018 178 EUR Fri 15 Jun 18 to Sun 24 Jun 18 cca 3 hodiny,
30 min.
FCE
(B2)
26.07.2018 / štvrtok 19.6.2018 178 EUR Fri 20 Jul 18 to Sun 29 Jul 18 cca 3 hodiny,
30 min.
FCE
(B2)Cambridge English: Advanced (CAE)

Termín skúšky /
písomná časť
Uzávierka
registrácie
Cena Termín skúšky /
ústna časť
Trvanie
skúšky
Úroveň
CEFR
10.02.2018 / sobota 3.1.2018 188 EUR Fri 2 Feb 18 to Sun 11 Feb 18 cca 3 hodiny,
40 min.
CAE
(C1)
17.03.2018 / sobota 7.2.2018 188 EUR Fri 9 Mar 18 to Sun 18 Mar 18 cca 3 hodiny,
40 min.
CAE
(C1)
21.04.2018 / sobota 12.3.2018 188 EUR Fri 13 Apr 18 to Sun 22 Apr 18 cca 3 hodiny,
40 min.
CAE
(C1)
05.05.2018 / sobota 27.3.2018 188 EUR Fri 27 Apr 18 to Sun 6 May 18 cca 3 hodiny,
40 min.
CAE
(C1)
19.05.2018 / sobota 9.4.2018 188 EUR Fri 11 May 18 to Sun 20 May 18 cca 3 hodiny,
40 min.
CAE
(C1)
2.06.2018 / sobota 23.4.2018 188 EUR Fri 25 May 18 to Sun 3 Jun 18 cca 3 hodiny,
40 min.
CAE
(C1)
23.06.2018 / sobota 14.5.2018 188 EUR Fri 15 Jun 18 to Sun 24 Jun 18 cca 3 hodiny,
40 min.
CAE
(C1)
07.07.2018 / sobota 28.5.2018 188 EUR Fri 29 Jun 18 to Sun 8 Jul 18 cca 3 hodiny,
40 min.
CAE
(C1)
 


Cambridge English: Proficiency (CPE)

Termín skúšky /
písomná časť
Uzávierka
registrácie
Cena Termín skúšky /
ústna časť
Trvanie
skúšky
Úroveň
CEFR
10.3.2018 / sobota 5.2.2018 200 EUR upresníme cca 3 hodiny,
56 min.
CPE
(C2)
14.6.2018 / štvrtok 10.5.2018 200 EUR upresníme cca 3 hodiny,
56 min.
CPE
(C2)
 


Cambridge English: Business (BEC)

Úroveň
CEFR
Termín skúšky /
písomná časť
Uzávierka
registrácie
Cena Termín skúšky /
ústna časť
Trvanie
skúšky
BEC Preliminary
(B1)
19.5.2018 / sobota 10.4.2018 125 EUR upresníme cca 2 hodiny,
22 min.
BEC Vantage
(B2)
10.3.2018 / sobota 5.2.2018 180 EUR upresníme  cca 2 hodiny,
40 min.
BEC Higher
(C1)
26.5.2018 / sobota 15.4.2018 190 EUR upresníme cca 3 hodiny,
6 min.
 

Cambridge English: Young Learners  (YLE)

YLE Termín
skúšky
Uzávierka
registrácie
Cena Úroveň
CEFR
Trvanie
skúšky
Starters apríl, máj a jún 2018  / upresníme upresníme 55 EUR A0 45 min
Movers apríl, máj a jún 2018  / upresníme upresníme 58 EUR A1 60 min
Flyers apríl, máj a jún 2018  / upresníme upresníme 60 EUR A2 80 min
 
Záväzná prihláška

Termín skúšky sa bude konať len pri dosiahnutí minimálneho počtu 4 záujemcov.
Presný termín ústnej časti upresníme bližšie k termínu skúšky, bude sa konať v rozmedzí daných dátumov.