Termíny Cambridge skúšok IH Bratislava

A2 Key (KET), A2 Key for Schools (KET for Schools)

Trvanie skúšky: cca 1 hodina, 50 min.
Ak nie je napísané inak, termíny písomnej časti sa konajú v sobotu.
 
Úroveň
CEFR / Typ
Termín skúšky /
písomná časť
Uzávierka
registrácie
Cena Termín skúšky /
ústna časť
A2 Key
for Schools
25.6.2021 otvorená 95 EUR 11.06.2021 - 20.06.2021
A2 Key 20.7.2021
(utorok)
15.6.2021 95 EUR 20.7.2021
A2 Key 9.10.2021 7.9.2021 95 EUR 01.10.2021 - 10.10.2021
A2 Key
for Schools
29.11.2021
(pondelok)
29.10.2021 95 EUR 26.11.2021 - 05.12.2021
A2 Key
for Schools
11.12.2021 8.11.2021 95 EUR 03.12.2021 - 12.12.2021
Registrácia na KET
 

 

B1 Preliminary (PET), B1 Preliminary for Schools (PET for Schools)

Trvanie skúšky: cca 2 hodiny, 16 min.
Ak nie je napísané inak, termíny písomnej časti sa konajú v sobotu.
 
Úroveň
CEFR / Typ
Termín skúšky /
písomná časť
Uzávierka
registrácie
Cena Termín skúšky /
ústna časť
B1 Preliminary
for Schools
18.6.2021 uzatvorená 115 EUR 11.06.2021 - 20.06.2021
B1 Preliminary 20.7.2021
(utorok)
15.6.2021 115 EUR 20.7.2021
B1 Preliminary 9.10.2021 7.9.2021 115 EUR 01.10.2021 - 10.10.2021
B1 Preliminary
for Schools
29.11.2021
(pondelok)
29.10.2021 115 EUR 26.11.2021 - 05.12.2021
B1 Preliminary
for Schools
11.12.2021 8.11.2021 115 EUR 03.12.2021 - 12.12.2021
Registrácia na PET
 

 

B2 First (FCE),   B2 First for Schools

Trvanie skúšky: cca 3 hodiny, 30 min.
Ak nie je napísané inak, termíny písomnej časti sa konajú v sobotu.
 
Úroveň
CEFR / Typ
Termín skúšky /
písomná časť
Uzávierka
registrácie
Cena Termín skúšky /
ústna časť
B2 First for Schools 26.6.2021 otvorená 185 EUR 13.6.2021 - 05.07.2021
B2 First 29.7.2021
(štvrtok)
18.6.2021 185 EUR 11.07.2021 - 02.08.2021
B2 First 26.8.2021
(štvrtok)
27.7.2021 185 EUR 20.08.2021 - 29.08.2021
B2 First for School 25.9.2021 23.8.2021 185 EUR 17.09.2021 - 26.09.2021
B2 First 9.10.2021 7.9.2021 185 EUR 01.10.2021 - 10.10.2021
B2 First 6.11.2021 5.10.2021 185 EUR 29.10.2021 - 07.11.2021
B2 First for School 23.11.2021
(utorok)
24.10.2021 185 EUR 19.11.2021 - 28.11.2021
B2 First 11.12.2021 8.11.2021 185 EUR 03.12.2021 - 12.12.2021
Registrácia na FCE
 

 

C1 Advanced (CAE)

Trvanie skúšky: cca 3 hodiny, 40 min.
Ak nie je napísané inak, termíny písomnej časti sa konajú v sobotu.
 
Úroveň
CEFR
Termín skúšky /
písomná časť
Uzávierka
registrácie
Cena Termín skúšky /
ústna časť
C1 Advanced 19.6.2021 uzavretá 195 EUR 11.06.2021 - 20.06.2021
C1 Advanced 10.7.2021 7.6.2021 195 EUR 02.07.2021 - 11.07.2021
C1 Advanced 30.07.2021
(piatok)
29.6.2021 195 EUR 23.07.2021 - 01.08.2021
C1 Advanced 27.08.2021
(piatok)
27.7.2021 195 EUR 20.08.2021 - 29.08.2021
C1 Advanced 11.9.2021 8.8.2021 195 EUR 03.09.2021 - 12.09.2021
C1 Advanced 16.10.2021 14.9.2021 195 EUR 08.10.2021 - 17.10.2021
C1 Advanced 6.11.2021 5.10.2021 195 EUR 29.10.2021 - 07.11.2021
C1 Advanced 13.11.2021 12.10.2021 195 EUR 05.11.2021 - 14.11.2021
C1 Advanced 1.12.2021
(streda)
1.11.2021 195 EUR 26.11.2021 - 05.12.2021
C1 Advanced 11.12.2021 8.11.2021 195 EUR 03.12.2021 - 12.12.2021
Registrácia na CAE
 

 

C2 Proficiency (CPE)

Trvanie skúšky: cca 3 hodiny, 56 min.
Ak nie je napísané inak, termíny písomnej časti sa konajú v sobotu.
 
Úroveň
CEFR
Termín skúšky /
písomná časť
Uzávierka
registrácie
Cena Termín skúšky /
ústna časť
C2 Proficiency 2.12.2021 2.11.2021 205 EUR 26.11.2021 - 05.12.2021
Registrácia na CPE
 

 

Business certifikáty (BEC)

Ak nie je napísané inak, termíny písomnej časti sa konajú v sobotu.
 
Úroveň
CEFR
Termín skúšky /
písomná časť
Uzávierka
registrácie
Cena Termín skúšky /
ústna časť
Trvanie
skúšky
B2 Business Vantage upresníme - 185 EUR - cca 2 hodiny,
40 min.
C1 Business Higher upresníme - 195 EUR - cca 3 hodiny,
6 min.
Registrácia na BEC
 

 

Skúšky pre deti  (YLE)

YLE Termín Uzávierka
registrácie
Cena CEFR Trvanie
skúšky
Pre A1 Starters 21.6.2021 otvorená 60 EUR A0 45 min
A1 Movers 21.6.2021 otvorená 60 EUR A1 60 min
A2 Flyers upresníme upresníme 60 EUR A2 80 min
Registrácia na YLE

Skúška sa bude konať len pri dosiahnutí minimálneho počtu 4 kandidátov.
Termín ústnej časti upresníme, bude sa konať v rozmedzí daných dátumov.


Termíny cambridge skúšok bratislava fce cae cpe