Termíny Cambridge skúšok Bratislava

A2 Key (KET)

Termín skúšky /
písomná časť
Uzávierka
registrácie
Cena Termín skúšky /
ústna časť
Trvanie
skúšky
Úroveň
CEFR
7.6.2018 / štvrtok 2.5.2018    90 EUR Fri 1 Jun 18 to Sun 10 Jun 18 cca 1 hodina,
50 min.
Key
(A2)
16.6.2018 / sobota 9.5.2018 90 EUR Fri 8 Jun 18 to Sun 17 Jun 18 cca 1 hodina,
50 min.
Key
(A2)
13.10.2018 / sobota 5.9.2018 90 EUR Fri 5 Oct 18 to Sun 14 Oct 18 cca 1 hodina,
50 min.
Key
(A2)B1 Preliminary (PET)

Termín skúšky /
písomná časť
Uzávierka
registrácie
Cena Termín skúšky /
ústna časť
Trvanie
skúšky
Úroveň
CEFR
7.6.2018 / štvrtok 2.5.2018 105 EUR Fri 1 Jun 18 to Sun 10 Jun 18 cca 2 hodiny, 
16 min.
Preliminary
(B1)
16.6.2018 / sobota 9.5.2018 105 EUR Fri 8 Jun 18 to Sun 17 Jun 18 cca 2 hodiny, 
16 min.
Preliminary
(B1)
13.10.2018 / sobota 5.9.2018 105 EUR Fri 5 Oct 18 to Sun 14 Oct 18 cca 2 hodiny, 
16 min.
Preliminary
(B1)
 


B2 First (FCE),   B2 First for Schools

Termín skúšky /
písomná časť
Uzávierka
registrácie
Cena Termín skúšky /
ústna časť
Trvanie
skúšky
Úroveň
CEFR
19.05.2018 / sobota 11.4.2018 178 EUR Fri 11 May 18 to Sun 20 May 18 cca 3 hodiny,
30 min.
First
(B2)
23.06.2018 / sobota 16.5.2018 178 EUR Fri 15 Jun 18 to Sun 24 Jun 18 cca 3 hodiny,
30 min.
First
(B2)
26.07.2018 / štvrtok 19.6.2018 178 EUR Fri 20 Jul 18 to Sun 29 Jul 18 cca 3 hodiny,
30 min.
First
(B2)
13.10.2018 / sobota 5.9.2018 178 EUR Fri 5 Oct 18 to Sun 14 Oct 18 cca 3 hodiny,
30 min.
First
(B2)
15.12.2018 / sobota 7.11.2018 178 EUR Fri 7 Dec 18 to Sun 16 Dec 18 cca 3 hodiny,
30 min.
First
(B2)C1 Advanced (CAE)

Termín skúšky /
písomná časť
Uzávierka
registrácie
Cena Termín skúšky /
ústna časť
Trvanie
skúšky
Úroveň
CEFR
19.05.2018 / sobota 9.4.2018 188 EUR Fri 11 May 18 to Sun 20 May 18 cca 3 hodiny,
40 min.
Advanced
(C1)
2.06.2018 / sobota 23.4.2018 188 EUR Fri 25 May 18 to Sun 3 Jun 18 cca 3 hodiny,
40 min.
Advanced
(C1)
23.06.2018 / sobota 14.5.2018 188 EUR Fri 15 Jun 18 to Sun 24 Jun 18 cca 3 hodiny,
40 min.
Advanced
(C1)
07.07.2018 / sobota 28.5.2018 188 EUR Fri 29 Jun 18 to Sun 8 Jul 18 cca 3 hodiny,
40 min.
Advanced
(C1)
8.9.2018 / sobota 30.7.2018 188 EUR Fri 31 Aug 18 to Sun 9 Sep 18 cca 3 hodiny,
40 min.
Advanced
(C1)
20.10.2018 / sobota 10.9.2018 188 EUR Fri 12 Oct 18 to Sun 21 Oct 18 cca 3 hodiny,
40 min.
Advanced
(C1)
24.11.2018 / sobota 15.10.2018 188 EUR Fri 16 Nov 18 to Sun 25 Nov 18 cca 3 hodiny,
40 min.
Advanced
(C1)
8.12.2018 / sobota 29.10.2018 188 EUR Fri 30 Nov 18 to Sun 9 Dec 18 cca 3 hodiny,
40 min.
Advanced
(C1)
15.12.2018 / sobota 5.11.2018 188 EUR Fri 7 Dec 18 to Sun 16 Dec 18 cca 3 hodiny,
40 min.
Advanced
(C1)
 


C2 Proficiency (CPE)

Termín skúšky /
písomná časť
Uzávierka
registrácie
Cena Termín skúšky /
ústna časť
Trvanie
skúšky
Úroveň
CEFR
14.6.2018 / štvrtok 10.5.2018 200 EUR upresníme cca 3 hodiny,
56 min.
Proficiency
(C2)
1.12.2018 / sobota 25.10.2018 200 EUR Fri 23 Nov 18 to Sun 2 Dec 18 cca 3 hodiny,
56 min.
Proficiency
(C2)
 


Business certifikáty (BEC)

Úroveň
CEFR
Termín skúšky /
písomná časť
Uzávierka
registrácie
Cena Termín skúšky /
ústna časť
Trvanie
skúšky
B1 Business Preliminary 19.5.2018 / sobota 10.4.2018 125 EUR upresníme cca 2 hodiny,
22 min.
C1 Business Higher 26.5.2018 / sobota 15.4.2018 190 EUR upresníme cca 3 hodiny,
6 min.
 

Skúšky pre deti  (YLE)

YLE Termín
skúšky
Uzávierka
registrácie
Cena Úroveň
CEFR
Trvanie
skúšky
Pre A1 Starters apríl, máj a jún 2018  / upresníme upresníme 55 EUR A0 45 min
A1 Movers apríl, máj a jún 2018  / upresníme upresníme 58 EUR A1 60 min
A2 Flyers apríl, máj a jún 2018  / upresníme upresníme 60 EUR A2 80 min
 
Záväzná prihláška

Termín skúšky sa bude konať len pri dosiahnutí minimálneho počtu 4 záujemcov.
Presný termín ústnej časti upresníme bližšie k termínu skúšky, bude sa konať v rozmedzí daných dátumov.