Termíny Cambridge skúšok IH Bratislava

A2 Key (KET), A2 Key for Schools (KET for Schools)

Trvanie skúšky: cca 1 hodina, 50 min.
Ak nie je napísané inak, termíny písomnej časti sa konajú v sobotu.
 
Úroveň
CEFR / Typ
Termín skúšky /
písomná časť
Uzávierka
registrácie
Cena Termín skúšky /
ústna časť
A2 Key
for Schools
17.10.2020 10.09.2020 95 EUR 09/10/2020 - 18/10/2020
A2 Key
for Schools
21.11.2020 15.10.2020 95 EUR 13/11/2020 - 22/11/2020
A2 Key
for Schools
12.12.2020 05.11.2020 95 EUR 04/12/2020 - 13/12/2020
Registrácia na KET
 

 

B1 Preliminary (PET), B1 Preliminary for Schools (PET for Schools)

Trvanie skúšky: cca 2 hodiny, 16 min.
Ak nie je napísané inak, termíny písomnej časti sa konajú v sobotu.
 
Úroveň
CEFR / Typ
Termín skúšky /
písomná časť
Uzávierka
registrácie
Cena Termín skúšky /
ústna časť
B1 Preliminary
for Schools
17.10.2020 10.09.2020 115 EUR 09/10/2020 - 18/10/2020
B1 Preliminary
for Schools
21.11.2020 15.10.2020 115 EUR 13/11/2020 - 22/11/2020
B1 Preliminary
for Schools
12.12.2020 05.11.2020 115 EUR 04/12/2020 - 13/12/2020
Registrácia na PET
 

 

B2 First (FCE),   B2 First for Schools

Trvanie skúšky: cca 3 hodiny, 30 min.
Ak nie je napísané inak, termíny písomnej časti sa konajú v sobotu.
 
Úroveň
CEFR / Typ
Termín skúšky /
písomná časť
Uzávierka
registrácie
Cena Termín skúšky /
ústna časť
B2 First 27.8.2020/ štvrtok 22.07.2020 185 EUR 21/08/2020 - 30/08/2020
B2 First for Schools 26.09.2020 28.08.2020 185 EUR 18/09/2020 - 27/09/2020
B2 First 07.11.2020 01.10.2020 185 EUR 30/10/2020 - 08/11/2020
B2 First for Schools 05.12.2020 30.10.2020 185 EUR 27/11/2020 - 06/12/2020
B2 First 12.12.2020 05.11.2020 185 EUR 04/12/2020 - 13/12/2020
Registrácia na FCE
 

 

C1 Advanced (CAE)

Trvanie skúšky: cca 3 hodiny, 40 min.
Ak nie je napísané inak, termíny písomnej časti sa konajú v sobotu.
 
Úroveň
CEFR
Termín skúšky /
písomná časť
Uzávierka
registrácie
Cena Termín skúšky /
ústna časť
C1 Advanced 12.09.2020 28.08.2020 195 EUR 04/09/2020 - 13/09/2020
C1 Advanced 3.10.2020 14.09.2020 195 EUR 25/09/2020 - 04/10/2020
C1 Advanced 17.10.2020 14.09.2020 195 EUR 09/10/2020 - 18/10/2020
C1 Advanced 31.10.2020 23.09.2020 195 EUR 23/10/2020 - 01/11/2020
C1 Advanced 14.11.2020 8.10.2020 195 EUR 06/11/2020 - 15/11/2020
C1 Advanced 21.11.2020 15.10.2020 195 EUR 13/11/2020 - 22/11/2020
C1 Advanced 05.12.2020 30.10.2020 195 EUR 27/11/2020 - 06/12/2020
C1 Advanced 12.12.2020 05.11.2020 195 EUR 04/12/2020 - 13/12/2020
Registrácia na CAE
 

 

C2 Proficiency (CPE)

Trvanie skúšky: cca 3 hodiny, 56 min.
Ak nie je napísané inak, termíny písomnej časti sa konajú v sobotu.
 
Úroveň
CEFR
Termín skúšky /
písomná časť
Uzávierka
registrácie
Cena Termín skúšky /
ústna časť
C2 Proficiency 17.10.2020 10.09.2020 205 EUR 09/10/2020 - 18/10/2020
C2 Proficiency 3.12.2020/štvrtok 29.01.2020 205 EUR 04/12/2020 - 13/12/2020
Registrácia na CPE
 

 

Business certifikáty (BEC)

Ak nie je napísané inak, termíny písomnej časti sa konajú v sobotu.
 
Úroveň
CEFR
Termín skúšky /
písomná časť
Uzávierka
registrácie
Cena Termín skúšky /
ústna časť
Trvanie
skúšky
B1 Business Preliminary 12.09.2020 05.08.2020 130 EUR 04/09/2020 - 13/09/2020 cca 2 hodiny,
22 min.
B2 Business Vantage 05.12.2020 30.10.2020 185 EUR 27/11/2020 - 06/12/2020 cca 2 hodiny,
40 min.
C1 Business Higher 21.11.2020 15.10.2020 195 EUR 13/11/2020 - 22/11/2020 cca 3 hodiny,
6 min.
Registrácia na BEC
 

 

Skúšky pre deti  (YLE)

YLE Termín Uzávierka
registrácie
Cena CEFR Trvanie
skúšky
Pre A1 Starters 3.9.2020 28.8.2020 60 EUR A0 45 min
A1 Movers 3.9.2020 28.8.2020 60 EUR A1 60 min
A2 Flyers 3.9.2020 28.8.2020 60 EUR A2 80 min
Registrácia na YLE

Skúška sa bude konať len pri dosiahnutí minimálneho počtu 4 kandidátov.
Termín ústnej časti upresníme, bude sa konať v rozmedzí daných dátumov.