Metodický kurz TT Teacher Trainer Development

Teacher Trainer Development - Erasmus+

Filip Kšenzulák je lektorom jazykovej školy International House Bratislava, kde sa podieľa na vzdelávaní študentov rôznych vekových kategorií a zameraní. V nasledujúcom článku nám priblíži svoju účasť na metodickom kurze TT Teacher Trainer Development, ktorý sa uskutočnil v Londýne v International House London.

logo erasmus+

Pracujem ako lektor anglického jazyka v jazykovej škole  International House Bratislava, ktorá tento rok oslávi 20 výročie vzniku. Verím že kontinuálne vzdelávanie je dôležitou súčasťou  progresu jazykového lektora v 21. storočí. Aj preto som sa zúčastnil kurzu TT Teacher Trainer Development v rámci projektu Erasmus + K1 Cesta európskej spolupráce, cieľom ktorého je vytvoriť priestor pre učiaceho sa dospelého a podporovať medzinárodnú spoluprácu, aby sme dosiahli skvalitnenie vzdelávania dospelých ako aj vniesli do práce školy medzinárodný rozmer s kvalitnými a dostupnými službami so  systémom celoživotného vzdelávania celej jazykovej školy.

Tento dvojtýždňový kurz sa uskutočnil od 29. júla do 9. augusta v priestoroch renomovanej jazykovej školy IH London. Tu sme spolu s kolegami z Európy a Ázie pod taktovkou Marie Willoughby participovali na sérii prednášok, seminárov a workshopov. Ich zameranie bolo naučiť sa pracovať s novými učiteľmi, byť dobrým mentorom našim kolegom, ktorí to potrebujú. Tiež sme sa naučili, ako dať spätnú väzbu tým, ktorí nie sú spokojní so spôsobom, akým učia a potrebujú formálnu alebo neformálnu hospitáciu.
Počas kurzu sme sa naučili, akú rolu hrá empatia a správny prístup, keď pracujeme s inými učiteľmi, ktorí potrebujú pomoc. Dozvedeli sme sa, aké dôležité je počúvať a navádzať ľudí, s ktorými pracujeme k tomu, aby objavili riešenie svojho problému bez toho, aby im ho ich mentor predložil pred nich ako hotovú vec.

Naučili sme sa ako postupovať počas formálnej a neformálnej hospitácie na sérii živých hodín, kde sme sledovali a následne poskytli spätnú väzbu miestnym učiteľom, ktorí pre školu v tom čase pracovali. Počas seminárov sme objavili nové techniky ktoré nám umožnili pracovať ešte efektívnejšie - od micro-teachingu po flipped training. Tieto techniky sme následne okamžite vyskúšali aj v praxi počas našich seminárov.

V programe boli zahrnuté prednášky externých prednášajúcich, ktorí s nami zdieľali ich skúsenosti a postupy z ich poľa pôsobnosti. Tieto prednášky sa zamerali na efektivitu spolupráce mentora a učiteľa a tiež na to, ako časovo zvládať prácu so začínajúcimi učiteľmi.


Viac o Erasmus+