Angličtina pre tínedžerov

Nemusíte cestovať do Veľkej Británie či USA, aby ste urobili pokrok v jazyku. Jazyková škola International House Bratislava ponúka v centre mesta Bratislavy kurzy angličtiny pre tínedžerov.

Komu pre tínedžerov sú kurzy určené

 • tínedžerom od 11 rokov do 17 rokov
 • žiakom základných škôl, študentom stredných škôl a gymnázií
 • tým, ktorí sa chcú zlepšiť v angličtine
 

Ako sa registrovať do kurzu angličtiny pre tínedžerov

Spravte si online test, odošlite ho. Výsledok vám príde do emailu. Potom vyplňte registračný formulár alebo nám napíšte / zavolajte.


Online test pre tínedžerov

V cene kurzu nie je zahrnutá učebnica. Učebnicu si môžete zakúpiť v našej škole v zápisovej kancelárii s 15% zľavou.

Registrácia teens do kurzu
 
 

Angličtina pre tínedžerov od februára (8.2.-25.6.2021)

Všetky kurzy momentálne prebiehajú Live online až do odvolania.
 
Úroveň Typ Rozvrh Čas Cena Hod. Kód
A2.1 v IH priestoroch pondelok a streda 14:50 - 15:50 234 € 39 SRIHA21A
A2.1 v IH priestoroch utorok a štvrtok 14:50 - 15:50 240 € 40 SRIHA21B
A2.1 v IH priestoroch utorok a štvrtok 15:55 - 16:55 240 € 40 SRIHA21N
A2.2 v IH priestoroch pondelok a streda 14:50 - 15:50 234 € 39 SRIHA22A
A2.2 v IH priestoroch utorok a štvrtok 15:55 - 16:55 240 € 40 SRIHA22B
A2.2 v IH priestoroch pondelok a streda 15:55 - 16:55 234 € 39 SRIHA22C
B1.1 v IH priestoroch pondelok a streda 14:50 - 15:50 234 € 39 SRIHB11A
B1.1 v IH priestoroch utorok a štvrtok 14:50 - 15:50 240 € 40 SRIHB11C
B1.1 v IH priestoroch utorok a štvrtok 15:55 - 16:55 240 € 40 SRIHB11N
B1.2 v IH priestoroch pondelok a streda 14:50 - 15:50 234 € 39 SRIHB12A
B1.2 v IH priestoroch utorok a štvrtok 14:50 - 15:50 240 € 40 SRIHB12B
B1.2 v IH priestoroch pondelok a streda 15:55 - 16:55 234 € 39 SRIHB12C
B1.2 v IH priestoroch utorok a štvrtok 15:55 - 16:55 240 € 40 SRIHB12N
B2.1 v IH priestoroch pondelok a streda 15:55 - 16:55 234 € 39 SRIHB21A
B2.1 v IH priestoroch utorok a štvrtok 15:55 - 16:55 240 € 40 SRIHB21B
B2.2 v IH priestoroch pondelok a streda 15:55 - 16:55 234 € 39 SRIHB22A
B2.2 v IH priestoroch utorok a štvrtok 14:50 - 15:50 240 € 40 SRIHB22B
C1.1 v IH priestoroch utorok a štvrtok 15:55 - 16:55 240 € 40 SRIHC11A
 
 

Príprava na skúšky pre tínedžerov

Skúška Dátum Typ Rozvrh Čas Cena Hod. Kód
A2 Key / KET for Schools 5.3.-30.4.2021 Live online piatok    15:00 - 17:00 112 € 16 SRIHKET_ONL
B1 Preliminary / PET for Schools 19.3.-14.5.2021 Live online piatok    15:00 - 17:00 112 € 16 SRIHPET_ONL
B2 First / FCE for Schools 19.3.-4.6.2021 Live online piatok    15:00 - 17:00 154 € 22 SRIHFCE_ONL   
C1 Advanced / CAE 19.3.-4.6.2021 Live online piatok    15:00 - 17:00 154 € 22 SRIHCAE_ONL


Online test pre tínedžerov Registrácia teens do kurzu

 

Vaše ohlasy:
"Ďakujeme za kvalitnú výučbu všetkým lektorom a za skvelé organizačné zabezpečenie všetkým zamestnancom školy."

 


Ako prebieha kurz angličtiny pre tínedžerov

Vyučujeme komunikatívnou metódou, čo zaručuje rozvoj komunikačných schopností a zručností v anglickom jazyku
 • maximálny počet študentov v kurze: 10
 • rozdeľujeme študentov do skupín podľa veku a jazykovej úrovne
 • kurz angličtiny pre tínedžerov prebieha výlučne v anglickom jazyku
 • učebnice sú špecifické podľa veku a znalostí
 • využívame interaktívne učebnice, audio a video nahrávky
 • on-line doplnkové materiály
 • testujeme všetky jazykové zručnosti: čítanie, písanie, počúvanie, hovorenie a pravopis
 • kvalifikovaný tím učiteľov
 • u nás si môžete spraviť aj skúšky Cambridge English: Young Learners (YLE), KET, PET, FCE, CAEČo máte v cene kurzu:

 • online testovanie študenta na zaradenie do kurzu       
 • možnosť zakúpenia študijných materiálov za zvýhodnené ceny  pre našich študentov priamo v škole
 • knižnica pre študentov na samo štúdium
 • záverečné testovanie na konci každého semestra
 • percentuálne vyhodnotenie všetkých zručností  (písanie, čítanie, počúvanie, hovorenie) študenta
 • certifikát IH Bratislava (pri splnení dochádzky 60 % a úspešnosti v teste 65 %)


Všeobecne záväzné podmienky pre šk.rok 2020/2021 (PDF 97kb)

Start Right pravidlá (PDF 118kb)

Bezpečnosť a práva detí - Start Right (PDF 114kb)