Angličtina pre deti v IH

"Mamííí, ja sa nechcem učiť po anglicky!" Ak toto nechcete doma počuť ani raz, priveďte svoje deti k nám, kde si angličtinu obľúbia hneď od začiatku. Naše kurzy angličtina pre deti (Young Learners) sú určené už pre deti od 6 rokov.
V jazykovej škole International House Bratislava veríme, že skúsenosti, ktoré našim deťom doprajeme nadobudnúť, ovplyvnia ich vzťah k jazyku po zvyšok života. Ak to budú príjemné a motivujúce skúsenosti, budú sa deti učiť s nadšením a získajú tak náskok.

 

Špeciálna ponuka pre LIVE ONLINE výučbu:

 • individuálne hodiny (6x60min.) / 144€
 • malé skupiny s 2-4 študentmi (8x60min. = 1 mesiac) / 96€

Registrácia na LIVE online kurz

 

Angličtina pre deti (10.2.-26.6.2020)

Všetky kurzy prebiehajú momentálne LIVE ONLINE vo virtuálnej triede.

 
Vek Rozvrh Čas Cena Hod. Kód
7 až 9 utorok a štvrtok 14:50 - 15:50 240 € 40 SRIH2N
8 až 10    pondelok a streda 15:55 - 16:55 234 € 39 SRIH3A
10 až 12 pondelok a streda 14:50 - 15:50 234 € 39 SRIH5A
10 až 12 utorok a štvrtok 14:50 - 15:50 240 € 40 SRIH5B


Registrácia detí do kurzu


Online kurzy angličtiny pre deti

 

Ako prebieha registrácia do kurzu angličtina pre deti:

 • angličtina pre deti od 6 do 7 rokov sa netestujú, resp. pri lepšej úrovni prebieha test formou ústneho pohovoru
 • angličtina pre deti od 8 do 12 rokov prebieha formou krátkeho písomného rozraďovacieho testu pre deti a krátkeho rozhovoru v našej zápisovej kancelárii
 • deti od 6 do 12 rokov zaraďujeme obvykle do skupín podľa ročníka školskej dochádzky
 • lektorka vám na základe testovania odporučí vhodný kurz pre vaše dieťa

Testovanie si, prosím, dohodnite na telefónom čísle našej zápisovej kancelárie 02/52962674, 02/52962675 alebo na emailovej adrese reception@ihbratislava.sk.


Kurzy pre tínedžerov  


Vaše deti sa môžu tešiť na:

 • špecifické učebnice podľa veku a znalostí
 • rozmanitosť a osobný kontakt
 • využívanie interaktívnej učebnice, audio a video nahrávok
 • on-line doplnkové materiály
 • jazyk v kontexte hier a aktivít
 • dôraz na rozvoj komunikácie
 • testujeme čítanie, písanie, počúvanie, hovorenie a pravopis
 • kvalifikovaný tím slovenských a zahraničných učiteľov
 • skúšky Cambridge English: Young Learners (YLE)
 

 

V cene kurzu máte:

 • osobné testovanie na zaradenie do kurzu
 • možnosť zakúpenia študijných materiálov za zvýhodnené ceny pre našich študentov priamo v škole
 • záverečné testovanie na konci každého semestra
 • percentuálne vyhodnotenie všetkých zručností na konci semestra (písanie, čítanie, počúvanie, hovorenie)
 • certifikát IH Bratislava (pri splnení dochádzky 60 %, úspešnosť v teste 65 %)
 
 

Komunikácia s rodičmi a kontakt:

 • emailovou formou a v prípade potreby osobnými stretnutiami

Koordinátorka programu Start Right
Mgr. Lucia Hudáková
ylcoordinator(at)ihbratislava.sk

 

Ešte niečo navyše. 

Cambridgeské skúšky Young Learners English tests sú určené deťom od 7 do 12 rokov a ich cieľom je povzbudiť a motivovať deti k štúdiu angličtiny. Prihláste vaše deti na kurz angličtiny pre deti a zabezpečte im tak skvelú budúcnosť! Naša veselá angličtina pre deti sa im určite bude páčiť.


Všeobecne záväzné podmienky pre šk.rok 2019/2020 (PDF 97kb)

Start Right pravidlá (PDF 118kb)

Bezpečnosť a práva detí - Start Right (PDF 114kb)