Angličtina pre deti v IH

"Mamííí, ja sa nechcem učiť po anglicky!" Ak toto nechcete doma počuť ani raz, priveďte svoje deti k nám, kde si angličtinu obľúbia hneď od začiatku. Naše kurzy angličtina pre deti (Young Learners) sú určené už pre deti od 6 rokov.
V jazykovej škole International House Bratislava veríme, že skúsenosti, ktoré našim deťom doprajeme nadobudnúť, ovplyvnia ich vzťah k jazyku po zvyšok života. Ak to budú príjemné a motivujúce skúsenosti, budú sa deti učiť s nadšením a získajú tak náskok.

Registrácia detí do kurzu
 

Angličtina pre deti od septembra 2022 v IH alebo online

(12.9.2022 – 5.2.2023

Vek približne Typ Rozvrh Čas Cena Hod. Kód
6 až 7 (prváci) Live online utorok a štvrtok 17:05 - 18:05 245 € 36 SRIH1_onl
7 až 8 (druháci) Live online pondelok a streda 17:05 - 18:05 258 € 38 SRIH2A_onl
7 až 8 (druháci) Live online utorok a štvrtok 17:05 - 18:05 245 € 36 SRIH2B_onl
8 až 9 (tretiaci) Live online utorok a štvrtok 17:05 - 18:05 245 € 36 SRIH3A_onl
8 až 9 (tretiaci) Live online pondelok a streda 17:05 - 18:05 258 € 38 SRIH3B_onl
8 až 9 (tretiaci) Live online pondelok a streda 15:55 - 16:55 258 € 38 SRIH3C_onl
8 až 9 (tretiaci) prezenčne utorok a štvrtok 15:55 - 16:55 245 € 36 SRIH3D
9 až 10 (štvrtáci) Live online pondelok a streda 17:05 - 18:05 258 € 38 SRIH4A_onl
9 až 10 (štvrtáci) Live online utorok a štvrtok 17:05 - 18:05 245 € 36 SRIH4B_onl
9 až 10 (štvrtáci) Live online utorok a štvrtok 15:55 - 16:55 245 € 36 SRIH4C_onl
9 až 10 (štvrtáci) prezenčne pondelok a streda 14:50 - 15:50 258 € 38 SRIH4D
10 až 12 (piataci) prezenčne utorok a štvrtok 14:50 - 15:50 245 € 36 SRIH5A
10 až 12 (piataci) prezenčne pondelok a streda 14:50 - 15:50 245 € 36 SRIH5B
10 až 12 (piataci) prezenčne pondelok a streda 15:55 - 16:55 258 € 38 SRIH5D
10 až 12 (piataci) Live online utorok a štvrtok 17:05 - 18:05 245 € 36 SRIH5A_onl
10 až 12 (piataci) Live online pondelok a streda 17:05 - 18:05 258 € 38 SRIH5B_onl
10 až 12 (piataci) Live online utorok a štvrtok 15:55 - 16:55 245 € 36 SRIH5D_onl

Registrácia detí do kurzu


Pre staršie deti si pozrite ANGLIČTINU PRE TÍNEDŽEROV

E-learning kurzy angličtiny pre deti

 

Reakcia rodiča našich študentov:
"Ďakujem všetkým v IHB, pani riaditeľke aj lektorke za ústretovosť a ich nadštandardný prístup pri zmene kurzu.
Online vyučovanie podľa toho, čo mám možnosť sledovať a počuť od mojich deti,  funguje výborne."

 
 
 

Ako prebieha registrácia do kurzu angličtina pre deti:

 • angličtina pre deti od 6 do 7 rokov sa netestujú, resp. pri lepšej úrovni prebieha test formou ústneho pohovoru
 • angličtina pre deti od 8 do 11 rokov prebieha formou krátkeho písomného rozraďovacieho testu pre deti a krátkeho rozhovoru, informujte sa v našej zápisovej kancelárii
 • deti od 6 do 11 rokov zaraďujeme obvykle do skupín podľa ročníka školskej dochádzky
 • lektorka vám na základe testovania odporučí vhodný kurz pre vaše dieťa

Testovanie si, prosím, dohodnite na telefónom čísle našej zápisovej kancelárie 02/52962674, 02/52962675 alebo na emailovej adrese reception@ihbratislava.sk.


Kurzy pre tínedžerov  

 

Vaše deti sa môžu tešiť na:

 • špecifické učebnice podľa veku a znalostí
 • rozmanitosť a osobný kontakt
 • využívanie interaktívnej učebnice, audio a video nahrávok
 • on-line doplnkové materiály
 • jazyk v kontexte hier a aktivít
 • dôraz na rozvoj komunikácie
 • testujeme čítanie, písanie, počúvanie, hovorenie a pravopis
 • kvalifikovaný tím slovenských a zahraničných učiteľov
 • skúšky Cambridge English: Young Learners (YLE)
 

 

V cene kurzu máte:

 • osobné testovanie na zaradenie do kurzu
 • možnosť zakúpenia študijných materiálov za zvýhodnené ceny pre našich študentov priamo v škole
 • záverečné testovanie na konci každého semestra
 • percentuálne vyhodnotenie všetkých zručností na konci semestra (písanie, čítanie, počúvanie, hovorenie)
 • certifikát IH Bratislava (pri splnení dochádzky 60 %, úspešnosť v teste 65 %)
 
 

Komunikácia s rodičmi a kontakt:

 • emailovou formou a v prípade potreby osobnými stretnutiami
 

Ešte niečo navyše. 

Cambridgeské skúšky Young Learners English tests sú určené deťom od 7 do 12 rokov a ich cieľom je povzbudiť a motivovať deti k štúdiu angličtiny. Prihláste vaše deti na kurz angličtiny pre deti a zabezpečte im tak skvelú budúcnosť! Naša veselá angličtina pre deti sa im určite bude páčiť.


Všeobecne záväzné podmienky (PDF)

Start Right pravidlá (PDF)

Bezpečnosť a práva detí - Start Right (PDF)