Prečo sa oplatí mať cambridgeský certifikát?Plánujete vycestovať do zahraničia za štúdiom, absolventskou stážou alebo vysnívanou prácou? Takéto rozhodnutie jednoznačne podporujeme a vieme vám prihodiť ešte jednu praktickú vec – cambridgeský certifikát.  

 

Som študent. Ako mi môže cambridgeská skúška pomôcť?

Zdokonalíte si angličtinu. Získať Cambridge certifikát si bude vyžadovať prípravu – pripomeniete si gramatiku, rozšírite si slovnú zásobu a vypočujete si desiatky rozhovorov v anglickom jazyku. Prospeje to nielen vašej angličtine, ale hlavne vám, pretože lepšie porozumiete písanému i hovorenému slovu a budete sebavedomejší pri používaní angličtiny v každodenných situáciách. Ako bonus získate oficiálny dokument, a to s celoživotnou platnosťou.

Odlíšite sa od svojich rovesníkov. Dnes má takmer každý v životopise napísané, že angličtinu ovláda. No koľkí z nich to môžu aj preukázať? Úspešné absolvovanie cambridgeskej skúšky je odrazom kvality a prestíže, ale predovšetkým je ukážkou toho, že ste ochotní do svojho vzdelania skutočne investovať. Každá takáto aktivita naviac sa veľmi cení.

Štúdium v zahraničí. Štúdium na zahraničných univerzitách nebolo nikdy prístupnejšie než v súčasnosti. Znamená to však ešte jednu vec – konkurencia sa zvyšuje. Cambridgeské skúšky uznávajú tisíce univerzít po celom svete a zároveň je to pre ne jasný dôkaz o úrovni vašej angličtiny.

 

Ak som už pracujúci, má pre mňa vôbec Cambridge certifikát význam?  

Posilníte svoje šance nielen na zahraničnom trhu. Nielen univerzity, ale aj tisíce spoločností, zamestnávateľov a ďalších organizácií tento certifikát uznávajú. Firmy sa dnes nebránia záujemcom zo zahraničia, práve naopak, no pri výbere sú veľmi dôkladné. Vy im budete vedieť dať jednoznačný dôkaz, že máte požadovanú úroveň angličtiny a že sa v medzinárodnom kolektíve nestratíte.  

Zvýšite svoju hodnotu na domácom trhu. Mnoho firiem rozširuje svoje pôsobenie aj za hranice Slovenska a znalosť anglického jazyka je v tom prípade veľmi žiadaná. Kolegovia, ktorí sa neboja komunikovať v angličtine, majú oproti ostatným výhodu.

 

Naozaj je ten kúsok papiera taký dôležitý?

Áno aj nie. Pre študentov so záujmom o štúdium v angličtine je to často formalita, no vo veľa prípadoch povinná. Predovšetkým na britských univerzitách, kde je povinnou súčasťou prihlášky nejaký rukolapný dokument o jazykovej úrovni.
V pracovnom prostredí je už dnes angličtina samozrejmosťou. Najdôležitejšie sú však všetky tie vedomosti, ktoré spolu s cambridgeským certifikátom nadobudnete a ak ho raz získate, nikto vám ho už nevezme.


Cambridge certifikát