Net Languages - angličtina a španielčina pre samoukov

Nie všetci máme čas a možnosť navštevovať jazykové kurzy. Práve preto je tu možnosť študovať angličtinu a španielčinu online cez počítač:) Stačí vaše odhodlanie a vybrať si správny online jazykový kurz.
 

Čo je to Net Languages - angličtina a španielčina pre samoukov

Net Languages jazykový kurz, ktorý môžete študovať kdekoľvek a kedykoľvek cez internet 24 hodín denne. Kurz má svoju štruktúru, kde cvičenia na seba pekne nadväzujú a vy napredujete v štúdiu. Môžete si vybrať kurz s tútorom aj bez tútora.

Vyskúšaj angličtinu  Vyskúšaj španielčinu

Kurz si môžete kúpiť online priamo na stránkach Net Languages, kde nájdete aj ukážky zo všetkých typov kurzov a aj ceny kurzov.
V prípade, že máte záujem o vystavenie faktúry na firmu (pripočíta sa DPH), tak si kurz objednajte priamo u nás.
Angličtina alebo španielčina
 

Na konci kurzu získate PDF certifikát.Kurzy angličtiny pre dospelých:
 • Všeobecný kurz angličtiny a španielčiny
 • Angličtina na pracovisku
  (Business English for Meetings; Making Presentations; Negotiating and Selling; Banking and Finance; Telephoning; Dealing with the Public; Writing; Applying for a Job; alebo Travelling)
 • Angličtina pre medzinárodný turizmus
 • Angličtina pre doktorov
 • Metodické kurzy pre učiteľov

Príprava na skúšky:
 • IELTS prípravný kurz a prípravné materiály, príprava na IELTS Speaking test, príprava na IELTS Writing test
 • FCE prípravné testy

Doplnkové materiály za angličtiny:
 • Gramatika
 • Slovná zásoba
 • Počúvanie
 • Výslovnosť v angličtine
 • Písanie v angličtine

Angličtina pre deti:
 • Angličtina pre veľmi malé deti
 • Angličtina pre deti
 • Angličtina pre teenagerov
 • Angličtina pre 15+


Tútori sú špeciálne trénovaní, sú zodpovední za korekciu písomných zadaní a poskytujú možnosť reálnej konverzácie.

 
Povedali o nás:
"Jedno z rozhodujúcich kritérií výberu kurzu anglického jazyka bola pre mňa možnosť e-learningu a s tou spojená flexibilita. Medzi viacerými školami ma zaujala IH Bratislava svojou komplexnosťou e-learningu. Vybrala som si e-learning Net languages. Obsahuje rôzne moduly, ktoré majú niekoľko cvičení. Výborné sú tiež speaking a writing tutorials, ktoré som mala stále s jednou učiteľkou. Boli to úžasné hodiny a učiteľka vytvorila pokojnú a povzbudzujúcu atmosféru. S IH Bratislava pokračujem ďalej."
KatarínaZADARMO MESAČNE: Stiahnite si aplikáciu alebo sa prihláste a dostávajte zadarmo do emailu rôzne cvičenia interaktívna angličtina s Net Languages alebo interaktívna španielčina.
E-learning kurz španielčiny
 • Všeobecná španielčina
 • Španielská gramatika
 • Slovná zásoba v španielčine
 • Počúvanie
 

Silné stránky Net Languages – e-learning angličtina a online španielčina

Certifikát po ukončení online kurzu angličtiny
Na konci online kurzu je pripravený test. Po jeho úspešnom zvládnutí získate PDF certifikát.

Kvalita produktu a osvedčený systém
Net Languages – e-learning angličtina a online španielčina je po metodickej stránke produkt vysokej kvality, on-line kurzy bežia od mája 1999. V súčasnosti tento systém využíva viac ako 300 tisíc používateľov na celom svete a neustále zaznamenávame rastúci trend počtu študentov.
 
Kvalitné technické riešenie
Systém má zaistenú kvalitnú technickú podporu, medzi jeho výhody patrí aj jednoduchá obsluha a ľahká orientácia.
 
Časová a lokálna flexibilita
Kurzy Net Languages – e-learning angličtina a online španielčina sú podporované internetovými technológiami, preto je možné ich študovať kdekoľvek, kde je prístup na internet - 24 hodín denne a 365 dní v roku.
 
Prepracovaná metodika
Systém E-learning angličtina zaisťuje komplexnú výučbu: čítanie, písanie, hovorenie a počúvanie. Aplikuje získané poznatky z gramatiky, slovnej zásoby a výslovnosti do praxe. Obsahuje prepracovaný systém konzultácií a hodnotenia. Poskytuje priebežnú komunikáciu a spätnú väzbu, pracuje s autentickými materiálmi a reálnymi situáciami. Dôraz je kladený na zrozumiteľnosť a jasné inštrukcie podporené graficky. Testovanie je pravidelné a systematické.
 
Pestrosť materiálu E-learning angličtina a online španielčina
Kvalita a množstvo rozmanitých cvičení a aktivít robí štúdium zmysluplným a zábavným. Materiál je zostavený z rôznych typov cvičení: doplňovanie, zaškrtávanie, premiestňovanie slov, krížovky. Je to kombinácia textov, obrázkov, videa a posluchových materiálov. Ku každej úlohe je k dispozícii okamžitá spätná väzba. K dispozícii je i výkladový slovník. Ako zdroj materiálu sa využíva i veľký potenciál internetu.
 
Kvalifikované konzultácie a individuálny prístup
V prípade programu Premium, systém zaisťuje priebežný e-mailový kontakt s tútormi. Súčasťou každej lekcie sú písomné a telefonické konzultácie, čim je zaistený individuálny prístup a efektívna spätná väzba. Konzultácie sú v cene programu Premium, nie v prípade samostatného e-learningového programu.