ECL skúška zo slovenčiny

Žijete na Slovensku, krásne sa dohovoríte, rozumiete písanému textu, ale pre zamestnávateľa potrebujete o tom doklad? Spravte si ECL skúšku zo slovenského jazyka.

Členské štáty Európskej únie v roku 1992 po viacročnej odbornej príprave založili medzinárodné Konzorcium so strediskom v Londýne, ktoré sa za podpory programu ERASMUS a neskôr LINGUA podujalo vypracovať jednotný systém jazykových skúšok pre jazyky štátov Európskej únie. Cieľom členských štátov Konzorcia je v súlade so zjednocovacími procesmi EÚ zabezpečiť pre záujemcov možnosť absolvovať medzinárodne porovnateľné jazykové skúšky z jednotlivých jazykov bez toho, aby boli potrebné akékoľvek ďalšie procesy ich úradného uznania.
 
Obsah a celková platnosť testov sa stanovili po rozsiahlom výskume vedenom špecialistami a pilotovaných na špecifických cieľových skupinách. ECL certifikát zo slovenského jazyka (European Consortium for the Certificate of Attainment in Modern Languages) testuje ústnu a písomnú schopnosť používať jazyk v rôznych situáciách - či už praktických alebo profesionálnych - na rôznych úrovniach obtiažnosti.

ECL certifikát

Ak sa chcete zdokonaliť v slovenskom jazyku, môžete sa prihlásiť na kurzy slovenčiny pre cudzincov

Slovenčina pre cudzincov