Business certifikáty (BEC certifikáty)

Cambridge Business Exams sa vzťahuje na sériu skúšok znalosti anglického jazyka, ktoré ponúka Univerzita v Cambridge. Tieto skúšky sú určené na posúdenie jazykových zručností jednotlivcov, ktorí potrebujú používať angličtinu na obchodné účely.

Cambridge Business Exams sú rozdelené do troch hlavných úrovní, ktoré sa bežne označujú ako BEC Preliminary, BEC Vantage a BEC Higher. Tu je stručný prehľad každej úrovne:
  • BEC Preliminary (úroveň B1): Toto je prvá úroveň a hodnotí schopnosť používať angličtinu v jednoduchých obchodných situáciách. Zahŕňa základné komunikačné zručnosti a slovnú zásobu potrebnú pre každodenné pracovné úlohy.
  • BEC Vantage (úroveň B2): Druhá úroveň sa zameriava na vyššiu úroveň znalostí anglického jazyka pre podnikanie. Hodnotí schopnosť efektívne komunikovať v širokom spektre obchodných situácií, ako sú stretnutia, prezentácie, rokovania a písanie správ.
  • BEC Higher (úroveň C1): Táto úroveň je určená pre jednotlivcov, ktorí potrebujú preukázať pokročilú úroveň znalosti angličtiny v obchodnom kontexte. Zahŕňa komplexné jazykové zručnosti a schopnosť zvládnuť náročné úlohy, ako je účasť na diskusiách, podrobné prezentácie a písanie správ.

Každá úroveň Cambridge Business Exams pozostáva z viacerých častí vrátane čítania, písania, počúvania a rozprávania. Skúšky sú celosvetovo uznávané a rešpektované zamestnávateľmi, vzdelávacími inštitúciami a vládnymi orgánmi ako miera znalosti angličtiny na obchodné účely.

Tieto skúšky už idú do úzadia, preto by sme odporúčali skôr všeobecnú Cambridge skúšku.

Cambridge skúšky