Ako v angličtine stupňujeme prídavné mená?



Stupňovanie prídavných mien v angličtine nie je nič náročné, ale je niekoľko chýb, ktoré ľudia bežne robia. Chce to len pár praktických rád, trochu cviku a vaša angličtina bude hneď o niečo lepšia.

Rovnako ako v slovenčine, anglické prídavné mená (adjectives) majú tri stupne. Základný, porovnávací (comparative) a najvyšší (superlative). Ich mená odrážajú ich použitie - druhý stupeň používame na porovnávanie, tretí na zvýraznenie niečoho “naj”. Ale ako ich tvoríme?

 

1. Stupňovanie krátkych prídavných mien
(jednoslabičné a dvojslabičné, ktoré končia na -y)

V druhom stupni pridáme na konci prídavného mena -er, v treťom -est.
Ak prídavné meno končí na -e, tak pridáme na koniec iba -r a -st.
Ak prídavné meno končí na -y, zmeníme túto hlásku na -i, a potom pridáme -er alebo -est.

Príklad:
cold -> colder -> (the) coldest
large -> larger -> (the) largest
happy -> happier -> the happ
iest

 

2. Stupňovanie dlhých prídavných mien
(ostatné dvojslabičné, všetky trojslabičné a dlhšie)

Ak chceme vystupňovať viacslabičné prídavné meno, je to jednoduché. V druhom stupni dáme pred naše slovo “more” a v treťom stupni “most”.

Príklad:
interesting -> more interesting -> (the) most interesting
careful -> more careful -> (the) most careful


Ak chceme vytvoriť tretí stupeň prídavného mena v negatívnom zmysle, namiesto “more” a “most” použijeme “less” a “least”.

Exciting -> less exciting -> (the) least exciting

 

3. Nepravidelné stupňovanie - good, bad, far, little

Tieto štyri bežné prídavné mená majú nepravidelné stupňovanie. Tu pomôže jediná vec -  zapamätať si ho.

good -> better -> best
bad -> worse -> worst
far -> further/farther -> furthest/farthest
little -> less -> least


Použitie:
Prídavné mená väčšinou používame v kombinácii s podstatným menom, ale nie vždy.
  • Druhý stupeň prídavných mien používame vtedy, keď chceme veci porovnávať medzi sebou, alebo chceme opísať nejaké zmeny v čase. Využívame na to slovo “than” (v slovenčine “ako”, “než”).

Príklady:
Slovakia is smaller than Russia.
People now live much longer than 500 years ago. (much longer = omnoho dlhšie)
He is more educated than me.

 
  • Tretí stupeň prídavného mena zdôrazňujeme niečo “naj”. To najväčšie, to najstudenšie, to najlepšie. Preto je vždy sprevádzaný určitým členom “the”. Výnimkou sú iba prípady, keď ho nahradí privlastňovacie zámeno.

Príklady:
Usain Bolt was the fastest runner in this race.
I wore my nicest dress for the wedding.
The first 5 minutes of the movie were the most interesting.


 

Cvičenie:



Online kurz AJ gramatiky