Naše priestory

Aby sa vám s nami dobre učilo, stále sa snažíme naše priestory inovovať a spríjemňovať.
Máme triedy v centre Bratislavy na Námestí SNP 14. Disponujeme modernými priestormi, ktoré poskytujú komfortné zázemie pre lektorov a pohodlné študijné prostredie pre študentov. Tu nájdete aj recepciu, kde vám radi odpovieme na všetky otázky.
Učebne sa nachádzajú na prízemí a na 1.poschodí.


Na stiahnutie (Word):
Písomné vyhlásenie o bezpríznakovosti pre deti

Oznámenie o výnimke z karantény

Písomné vyhlásenie o bezpríznakovosti pre dospelých

Príloha č. 4 (samotesty)

 

Organizácia prezenčnej výučby v jazykovej škole International House Bratislava, s.r.o.

 
 1. Všetci študenti  aj zamestnanci a spolupracovníci školy sú  informovaní o nutnosti dodržiavať zásadu R – O – R (ruky – odstup – rúško) v zmysle pokynov vydaných Úradom verejného zdravotníctva SR ako aj MŠSR.
 2. Na dverách sa nachádzajú dôležité oznamy a vyhlásenia, nikto s príznakmi respiračných chorôb nesmie vstúpiť do priestorov školy.
 3. Pri vstupe do školy sa nachádza dezinfekčný filter na dezinfikovanie rúk.
 4. Pred začiatkom hodín bude aplikovaný filter – zmeranie teploty a nikto s teplotou vyššou ako 37,2 nebude môcť byť vpustený na výučbu.
 5. Zdržiavanie sa v priestoroch školy je nutné obmedziť na minimum a príchod na hodinu je maximálne 5 minút pred plánovanou hodinou.
 6. Pred začiatkom skupinových kurzov v priestoroch IH škola pozberá Písomné vyhlásenie o bezpríznakovosti a uschová ich po nevyhnutne potrebnú dobu, min. 1 mesiac.
 7. Kurzy budú prebiehať v malých skupinách, aby bol dodržaný adekvátny odstup študentov, každá trieda je priestranná, počas vyučovania sa trieda bude často vetrať.
 8. V priestoroch International House Bratislava sa nachádzajú informačné letáky, ako predchádzať šíreniu koronavírusu COVID-19, aby sme takto upozornili na dôležitosť dodržiavania hygienických opatrení.
 9. Pri podozrení na výskyt ochorenia má škola k dispozícii samostatnú miestnosť, kde môže byť osoba odvedená na nevyhnutne nutnú dobu.
 10. V interiéri školy je nutné nosiť rúška, sú povinné aj počas hodiny.
V prípade aktualizácie opatrení vydaných Úradom verejného zdravotníctva SR a MŠSR budeme dokument aktualizovať.
Aktualizované 10.9.2021

 

U nás sa príjemne študuje, nájdete tu:

 • 9 samostatne klimatizovaných tried
 • wi-fi prístup
 • knižnicu pre študentov na samo štúdium
 • projektory a PC vo väčšine tried