Naše priestory

Aby sa vám s nami dobre učilo, stále sa snažíme naše priestory inovovať a spríjemňovať.
Máme triedy v centre Bratislavy na Námestí SNP 14. Disponujeme modernými priestormi, ktoré poskytujú komfortné zázemie pre lektorov a pohodlné študijné prostredie pre študentov. Tu nájdete aj recepciu, kde vám radi odpovieme na všetky otázky.

Ďalšie triedy, kde prebieha vyučovanie, sú v budove CBC 1 na Karaždičovej ulici č. 8 na 9. poschodí. Tieto priestory sú dimenzované pre menšie skupiny študentov.
 


U nás sa príjemne študuje, nájdete tu:

  • 8 moderných klimatizovaných tried
  • wi-fi prístup
  • knižnicu pre študentov na samo štúdium
  • projektory a PC vo väčšine tried