Slovenčina pre deti

Učenie sa slovenského jazyka v jazykovej škole obohacuje osobnostný, sociálny a intelektuálny rozvoj detí z cudzieho prostredia žijúcich na Slovensku.

Ponuka

Úroveň Zameranie Forma Dátum Rozvrh Čas Cena
A1 (začiatočníci) od 10 rokov Prezenčne upresníme utorok + štvrtok 15:55 - 16:55 288€ Detail Prihlásiť
A2 od 10 rokov Prezenčne upresníme utorok a štvrtok 15:55 - 16:55 288€ Detail Prihlásiť

A1 (začiatočníci) od 10 rokov

Prezenčne
upresníme utorok + štvrtok 15:55 - 16:55

A2 od 10 rokov

Prezenčne
upresníme utorok a štvrtok 15:55 - 16:55
Výhody učenia sa slovenčiny v jazykovej škole
Deti cudzincov by mali zvážiť výučbu slovenského jazyka v jazykovej škole z rôznych dôležitých dôvodov:
  • Integrácia a kultúrne porozumenie: Učenie sa slovenčiny pomáha deťom cudzincom ľahšie sa integrovať do slovenskej spoločnosti.
  • Akademické a odborné príležitosti: Znalosť slovenského jazyka otvára na Slovensku širšiu škálu akademických a profesionálnych príležitostí. Študentom umožňuje prístup ku kvalitnému vzdelávaniu a kariére v krajine, kde je väčšinovým jazykom slovenčina.
  • Rozšírená komunikácia: Učenie sa miestneho jazyka zlepšuje komunikáciu so slovensky hovoriacimi rovesníkmi, učiteľmi a susedmi. To podporuje pevnejšie medziľudské vzťahy a uľahčuje každodenný život, pretože sa môžu zapojiť do rozhovorov a efektívne sa vyjadrovať.
  • Zvýšená empatia a posilnenie: Rozprávanie po slovensky umožňuje deťom cudzincom vcítiť sa do výziev, ktorým čelia nerodilí hovoriaci, čím sa podporuje väčšia empatia a rešpekt k rozmanitosti. Navyše, schopnosť komunikovať v miestnom jazyku im umožňuje samostatne sa orientovať v každodenných situáciách, od nakupovania až po vyhľadanie lekárskej pomoci.
  • Osobný rast a kognitívne výhody: Učenie sa nového jazyka zlepšuje kognitívne schopnosti, ako je riešenie problémov, pamäť a multitasking. Podporuje tiež globálnejšiu perspektívu a otvára dvere ďalšiemu osvojovaniu si jazykov, vďaka čomu sa v budúcnosti ľahšie učia ďalšie jazyky.