Cambridge skúšky pre deti

Motivujte svoje deti k štúdiu angličtiny a povzbuďte ich. Presne to je cieľom Cambridge skúšky Young Learners English, ktoré sú určené deťom od 7 do 12 rokov.
Skúšky majú 3 úrovne:
  • Pre A1 Starters (pre 7-10 ročné deti)
  • A1 Movers (pre 8-11 ročné deti)
  • A2 Flyers (pre 9-12 ročné deti)
 
Termíny skúšok pre deti

Termín skúšky sa bude konať len pri dosiahnutí minimálneho počtu 4 záujemcov.

 

Charakteristika detských skúšok

  • pripravované s ohľadom na detský vek
  • určené deťom vo veku 6-12 rokov
  • obsahom sú zaujímavé a zábavné úlohy
  • testy hodnotí nezávislá inštitúcia Cambridge English
  • zaručujú absolútnu objektivitu hodnotenia
  • sú motivujúce, nie stresujúce
  • každé dieťa dostane certifikát
Cieľom je, aby deti mali pocit, že sú úspešné a získali pozitívnu skúsenosť zo skúšky. Úspešnosť v jednotlivých častiach skúšky je vyznačená počtom štítov od minimálne 1 do maximálne 5.


Chceli by ste si so svojimi deťmi skúsiť Cambridge skúšku a získať certifikát A1?

Vzorové testy a popis skúšky pre jednotlivé úrovne:

Pre A1 Starters
Oficiálna stránka Cambridge - Pre A1 Starters

Obsah skúšky
Čítanie a písanie (20 minút) / 5 častí, 25 otázok
Počúvanie (20 minút) / 4 časti, 20 otázok
Hovorenie (5 minút) / 5 častí

Vzorové testy
Vzorové testy na Cambridge stránkach

Pozrite si ukážku z časti Speaking

Slovná zásoba a obrázky
A1 Movers
Oficiálna stránka Cambridge - A1 Movers

Obsah skúšky
Čítanie a písanie (30 minút) / 6 častí, 35 otázok
Počúvanie (25 minút) / 5 častí, 25 otázok
Hovorenie (7 minút) / 4 časti

Vzorové testy
Vzorové testy na Cambridge stránkach

Pozrite si ukážku z časti Speaking

Slovná zásoba a obrázky
A2 Flyers
Oficiálna stránka Cambridge - A2 Flyers

Obsah skúšky
Čítanie a písanie (40 minút) / 7 častí, 50 otázok
Počúvanie (25 minút) / 5 častí, 25 otázok
Hovorenie (9 minút) / 4 časti

Vzorové testy
Vzorové testy na Cambridge stránkach

Pozrite si ukážku z časti Speaking

Slovná zásoba a obrázky
 
Prehľad zručností detí (Can do statements) na jednotlivých úrovniach

Cambridge skúšky YLE - ponuka termínov pre školy:
Pri naplnení minimálneho počtu 10 detí (spolu vo všetkých troch úrovniach) vám radi vytvoríme termín YLE skúšok podľa vášho výberu.

Skúšky je možné zorganizovať aj na pôde vašej školy (pri splnení požiadaviek na skúškové priestory stanovených Cambridge English). V prípade záujmu o  prípravný kurz alebo  hromadnú cambridgeskú skúšku pre žiakov vašej školy kontaktujte manažérku cambridgeských skúšok Katarínu Kopajovú na emaili: exams@ihbratislava.sk.

Pred skúškou si pozorne prečítajte nasledujúce dokumenty:
YLE Notice to candidates

Regulations Summary