Metodické kurzy pre učiteľov angličtiny

U nás, v International House Bratislava nám záleží na tom, aby naši lektori boli nielen kvalifikovaní, ale sa vo svojej kariére stále posúvali dopredu, a teda svoju kvalifikáciu zvyšovali. Preto ak máte záujem, môžete sa k nám pridať.

Pre vás, učiteľov angličtiny, ponúkame metodické kurzy:


Ak nemáte čas, prípadne ste z iného kúta Slovenska, máme pre vás možnosť študovať metodické kurzy online. Medzi nimi nájdete kurzy na učenie Business English, One to one, metodický kurz Young Learners, alebo online kurz Director of Studies.
 
Svoje vedomosti sa snažíme posúvať ďalej aj formou konferencie pre učiteľov angličtiny, ktorú organizujeme každoročne od roku 2005.


Newsletter