Partnerské školy

logo mšvvš sr                 Cambridge english logo

Aktívne spolupracujeme s mnohými základnými školami  a gymnáziami v Bratislave ale aj mimo Bratislavy, kde majú žiaci možnosť zúčastniť sa na našom START RIGHT programe. Tento program je komplexný a je špeciálne navrhnutý pre žiakov a študentov ZŠ a SŠ. Žiaci sú počas celého programu pripravovaní na cambridgeské skúšky a študenti ich majú možnosť postupne absolvovať.

Aké sú výhody pre naše partnerské školy?
Autorizované Cambridge skúškové centrum International House Bratislava vám prináša príležitosť stať sa partnerskou školou a využívať nasledujúce výhody:


Pre vašu školu:
 • môžete sa stať oficiálnym prípravným centrom Cambridge English
 • vaša škola sa bude môcť pochváliť certifikovanou kvalitou výučby anglického jazyka
 • možnosť vykonať skúšky priamo na pôde vašej školy
 • vaši študenti budú mať možnosť získavať celosvetovo uznávané certifikáty
 • školenia a akcie pre vašich učiteľov angličtiny
 • účasť na vzdelávacích konferenciách a seminároch
 • prístup ku kvalitným výučbovým materiálom
 • metodická podpora pre angličtinárov
 • zaistenie vyučovania  kvalifikovaným slovenským alebo zahraničným lektorom
 
Pre vašich študentov:
 • skúšky na nečisto tzv. Mock exam zadarmo
 • vykonávanie skúšok na pôde vašej školy
 • Pretesting – testovanie všetkých študentov vašej školy vyhodnocované priamo v Cambridge
 • výber z veľkého množstva termínov skúšok