close

Slovenčina pre deti A2 úroveň

Kurz slovenčiny pre zahraničné deti na A2 úrovni

Úroveň

A2

Deti sa naučia komunikovať v jednoduchých a rutinných úlohách, ktoré si vyžadujú základné informácie a vyjadrenia súvisiace s ich osobným životom a známymi témami.

Zameranie

od 10 rokov

Kurz je vhodný pre tínedžerov, učebné materiály sú tematicky prispôsobené ich veku.

Forma

Prezenčne

Kurz sa koná v našich priestoroch na Moskovskej 13 v Bratislave.

Počet hodín

32

32x60min. hodín

Cena

288€

Cena nezahŕňa učebné materiály.