close

Semestrálna príprava na B2 First Cambridge skúšku

Prípravný kurz na FCE skúšku v Bratislave

Úroveň

B2 / AIHFCEA

Upper-Intermediate/ Študent už musí mať všeobecnú úroveň B2 zvládnutú (slovná zásoba, gramatika, atď.)

Zameranie

B2 First príprava

Naučíte sa skúškové techniky, aby ste uspeli na skúške.

Forma

Prezenčne

Skúška sa koná prezenčne na Moskovskej ulici 13 v našich priestoroch.

Počet hodín

74

74x45 min. hodín

Cena

503 €

Cena nezahŕňa učebné materiály.

V rámci prípravného kurzu B2 First

  • zistíte ako postupovať pri jednotlivých častiach skúšky (Reading & Use of English, Writing, Listening, Speaking)
  • získate prehľad, čo na skúške môžete očakávať
  • naučíte sa všetky dôležité stratégie potrebné na zvládnutie B2 First skúšky
  • máte možnosť zakúpiť si učebnice za zvýhodnenú cenu

Informácie k prípravnému kurzu na skúšku B2 First

  • naša jazyková škola IH Bratislava je autorizovaným skúškovým centrom pre cambridgeské skúšky
  • lektori vyučujúci v kurzoch sú oficiálnymi certifikovanými skúšajúcimi alebo s nimi úzko spolupracujú
  • maximálny počet študentov v skupine je 10
  • v cene kurzu nie je zahrnutá cena skúšky
  • on-line test na určenie jazykovej úrovne angličtiny