close

Prezenčný kurz angličtiny A2+ pre deti

Angličtina pre mládež v Bratislave

Úroveň

A22 / SRIHA22(SNP)

Tínedžeri môžu ďalej rozvíjať svoju schopnosť komunikovať v širšom rozsahu každodenných situácií, vyjadrovať názory a diskutovať o známych témach.

Zameranie

11-17 roční

Kurz je vhodný pre tínedžerov, učebné materiály sú tematicky prispôsobené ich veku.

Forma

Prezenčne (Nám.SNP)

Kurz sa koná v našich priestoroch na Námestí SNP 14 v Bratislave.

Počet hodín

40

40x60min. hodín / pokračovanie

Cena

280€

Cena nezahŕňa učebné materiály.

Tínedžeri sa môžu tešiť na:

  • špecifické učebnice podľa veku a znalostí
  • rozmanitosť a osobný kontakt
  • využívanie interaktívnej učebnice, audio a video nahrávok
  • online doplnkové materiály
  • dôraz na rozvoj komunikácie

V cene kurzu angličtiny pre mládež máte:

  • online test angličtiny pre tínedžerov
  • kvalifikovaný tím slovenských a zahraničných učiteľov
  • možnosť zakúpenia študijných materiálov za zvýhodnené ceny pre našich študentov priamo v škole
  • testovanie na konci šk.roka: čítanie, písanie, počúvanie, hovorenie a gramatika
  • certifikát IH Bratislava na konci šk.roka (pri splnení dochádzky 60 %, úspešnosť v teste 65 %)