close

Nemčina pre deti online na A2 úrovni

Kurz nemčiny pre deti a tínedžerov

Úroveň

A2.1 / SRIHNA21F_onl

Vyučuje sa z učebnice Beste Freunde A2.1 (od 21.lekcie)

Zameranie

od 10 rokov

Deti už vedia používať základné frázy a výrazy na predstavenie sa, klásť otázky o osobných údajoch a odpovedať na ne a komunikovať jednoduchým spôsobom.

Forma

Live online

Kurzy sa konajú vo virtuálnych triedach, pripojiť sa môžete z celého sveta.

Počet hodín

37

37x60min. hodín / pokračovanie

Cena

296€

Cena nezahŕňa učebné materiály.

Na čo sa môžete tešiť v kurze nemčiny

  • špecifické učebnice podľa veku a znalostí nemčiny
  • rozmanitosť a osobný kontakt
  • využívanie interaktívnej učebnice, audio a video nahrávok
  • jazyk v kontexte hier a aktivít
  • dôraz na rozvoj komunikácie v nemčine
  • kvalifikovaný tím učiteľov

V cene kurzu nemčiny pre deti máte:

  • testovanie na zaradenie do kurzu
  • možnosť zakúpenia študijných materiálov za zvýhodnené ceny pre našich študentov priamo v škole
  • záverečné testovanie na konci roka
  • certifikát IH Bratislava (pri splnení dochádzky 60 %, úspešnosť v teste 65 %)