close

Konverzačný kurz angličtiny na B2 úrovni

Anglická konverzácia v Bratislave

Úroveň

B2 / AIHKB2B(SNP)

Upper-Intermediate/ Študent už musí mať všeobecnú úroveň B2 zvládnutú (slovná zásoba, gramatika, atď.)

Zameranie

Konverzácia

Pomôžeme vám "rozviazať" jazyk, angličtinu začnete aktívne používať.

Forma

Prezenčne (Nám.SNP)

Kurz sa koná v našich priestoroch na Námestí SNP 14 v Bratislave.

Počet hodín

36

36x45 minútových hodín

Cena

288€

Používané materiály lektor na hodiny prinesie.

Čo môžete na konverzačnom kurze angličtiny čakať

Lektor vyberá na každú hodinu konverzačnú tému, ktorej sa cez hodinu študenti venujú. Ide o aktuálnu tému, kde si študenti zopakujú slovnú zásobu a naučia sa novú.

Na hodinách sa anglická gramatika nevysvetľuje, preto je dôležité, aby ju študenti ovládali. V prípade nejasností však môže učiteľ vysvetliť niektoré gramatické javy.

Konverzačný kurz je vhodný pre študentov, ktorí si potrebujú precvičiť komunikáciu alebo si chcú udržať svoju úroveň angličtiny.

Informácie ku konverzačnému kurzu angličtiny

  • Maximálny počet študentov v jednej triede je 8.
  • Minimálny vek je 15 rokov.
  • Registrovať sa môžete vyplnením online prihlášky alebo osobne v našich priestoroch.
  • on-line test na určenie jazykovej úrovne angličtiny