close

Intermediate online kurz angličtiny pre deti

Angličtina pre mládež vo virtuálnej triede

Úroveň

B11 / SRIHB11C_onl

Tínedžeri sa naučia zapájať sa do konverzácií na rôzne témy a zúčastňovať sa diskusií, pričom porozumejú hlavným myšlienkam v známych textoch.

Zameranie

11-17 roční

Kurz je vhodný pre tínedžerov, učebné materiály sú tematicky prispôsobené ich veku.

Forma

Live online

Kurzy sa konajú vo virtuálnych triedach, pripojiť sa môžete z celého sveta.

Počet hodín

37

37x60min. hodín / pokračovanie

Cena

259 €

Cena nezahŕňa učebné materiály.

Tínedžeri sa môžu tešiť na:

  • špecifické učebnice podľa veku a znalostí
  • rozmanitosť a osobný kontakt
  • využívanie interaktívnej učebnice, audio a video nahrávok
  • online doplnkové materiály
  • dôraz na rozvoj komunikácie

V cene kurzu angličtiny pre mládež máte:

  • online test angličtiny pre tínedžerov
  • kvalifikovaný tím slovenských a zahraničných učiteľov
  • možnosť zakúpenia študijných materiálov za zvýhodnené ceny pre našich študentov priamo v škole
  • testovanie na konci šk.roka: čítanie, písanie, počúvanie, hovorenie a gramatika
  • certifikát IH Bratislava na konci šk.roka (pri splnení dochádzky 60 %, úspešnosť v teste 65 %)