close

Individuálny kurz ruštiny online

Individuálny kurz ruštiny šitý na mieru

Úroveň

A1 až C1

Kurz sa prispôsobí vašej úrovni jazyka

Zameranie

Individuálny (14x60m)

Môžete si vybrať zameranie podľa vlastnej potreby.

Forma

Live online

Kurz sa koná vo virtuálnej triede, pripojiť sa môžete z celého sveta.

Počet hodín

14

14 x 60 minútových hodín

Cena

500 €

Cena nezahŕňa učebné materiály.

Obsah a ciele online individuálneho kurzu ruštiny

Cieľom individuálnych kurzov ruštiny je zlepšiť sa vo všetkých jazykových zručnostiach (hovorenie, čítanie, písanie, počúvanie). Lektor vám bude dávať veľký priestor a podporu na sebarealizáciu a sebavyjadrenie v cieľovom jazyku. Budete mať kreatívne a interaktívne hodiny so skúseným lektorom ruštiny, ktorý sa sústredí na ciele a požiadavky vami zadefinované.

V závere kurzu bude váš prejav v taliančine istejší, pohotovejší a plynulejší. Zlepší sa vaša schopnosť porozumieť hovorenému prejavu. S lektorom budete úzko spolupracovať, aby ste sa zlepšili práve v oblasti, ktorá je pre vás nevyhnutná.

Informácie k individuálnemu kurzu ruštiny online

V prípade potreby iného počtu hodín nás kontaktujte, resp. dajte pri registrácii túto informáciu do poznámky.