close

Individuálny kurz nemčiny online

Online individuálny kurz nemeckého jazyka

Úroveň

A0 až C2

Kurz sa prispôsobí vašej úrovni jazyka

Zameranie

Individuálny (14x60m)

Môžete si vybrať zameranie podľa vlastnej potreby.

Forma

Live online

Kurzy sa konajú vo virtuálnych triedach, pripojiť sa môžete z celého sveta.

Počet hodín

14

14 x 60 minútových hodín

Cena

500 €

Použité učebné materiály lektori so študentmi zdieľajú.

Obsah a ciele online individuálneho kurzu nemčiny

Cieľom individuálnych kurzov nemčiny je zlepšiť sa vo všetkých jazykových zručnostiach (hovorenie, čítanie, písanie, počúvanie). Lektor vám bude dávať veľký priestor a podporu na sebarealizáciu a sebavyjadrenie v cieľovom jazyku. Budete mať kreatívne a interaktívne hodiny so skúseným lektorom nemčiny, ktorý sa sústredí na ciele a požiadavky vami zadefinované.

V závere kurzu bude váš prejav v nemčine istejší, pohotovejší a plynulejší. Zlepší sa vaša schopnosť porozumieť hovorenému prejavu. S lektorom budete úzko spolupracovať, aby ste sa zlepšili práve v oblasti, ktorá je pre vás nevyhnutná.

V prípade potreby iného počtu hodín nás kontaktujte, resp. dajte pri registrácii túto informáciu do poznámky.

Zameranie individuálneho kurzu nemčiny

V prípade individuálnych kurzov nemčiny si môžete zvoliť zameranie výučby, resp. jej kombináciu
  • všeobecné zameranie
  • konverzácia
  • obchodná nemčina