close

Angličtina pre mládež B1

Kurz angličtiny pre mládež v Bratislave

Úroveň

B11 / SRIHB11(SNP)

Tínedžeri sa naučia zapájať sa do konverzácií na rôzne témy a zúčastňovať sa diskusií, pričom porozumejú hlavným myšlienkam v známych textoch.

Zameranie

tínedžeri

Kurz je vhodný pre tínedžerov, učebné materiály sú tematicky prispôsobené ich veku.

Forma

Prezenčne (Nám.SNP)

Kurz sa koná v našich priestoroch na Námestí SNP 14 v Bratislave.

Počet hodín

38

38x60min. hodín

Cena

304€

Cena nezahŕňa učebné materiály.

Tínedžeri sa môžu tešiť na:

  • špecifické učebnice podľa veku a znalostí
  • rozmanitosť a osobný kontakt
  • využívanie interaktívnej učebnice, audio a video nahrávok
  • online doplnkové materiály
  • dôraz na rozvoj komunikácie

V cene kurzu angličtiny pre mládež máte:

  • online test angličtiny pre tínedžerov
  • kvalifikovaný tím slovenských a zahraničných učiteľov
  • možnosť zakúpenia študijných materiálov za zvýhodnené ceny pre našich študentov priamo v škole
  • testovanie na konci šk.roka: čítanie, písanie, počúvanie, hovorenie a gramatika
  • certifikát IH Bratislava na konci šk.roka (pri splnení dochádzky 60 %, úspešnosť v teste 65 %)