close

Angličtina pre deti (7-8r.)

Online kurz angličtiny pre druhákov.

Úroveň

A02 / SRIH2A_onl

Deti už rozumejú inštrukciám, majú základnú slovnú zásobu.

Zameranie

7-8 roční

Kurz je vhodný pre druhákov, už sa pomaly pridáva čítanie a písanie.

Forma

Live online

Kurzy sa konajú vo virtuálnych triedach, pripojiť sa môžete z celého sveta.

Počet hodín

40

40x60min. hodín / pokračovanie

Cena

280€

Cena nezahŕňa učebné materiály.

Vaše deti sa môžu tešiť na:

 • špecifické učebnice podľa veku a znalostí
 • rozmanitosť a osobný kontakt
 • využívanie interaktívnej učebnice, audio a video nahrávok
 • online doplnkové materiály
 • jazyk v kontexte hier a aktivít
 • dôraz na rozvoj komunikácie
 • kvalifikovaný tím slovenských a zahraničných učiteľov

V cene kurzu angličtiny pre deti máte:

 • možnosť zakúpenia študijných materiálov za zvýhodnené ceny pre našich študentov priamo v škole
 • certifikát IH Bratislava (pri splnení dochádzky 60 %, úspešnosť v teste 65 %)
 • testovanie na konci šk.roka: čítanie, písanie, počúvanie, hovorenie a pravopis
 • prípravu na skúšky Cambridge English: Young Learners (YLE) vo vybraných ročníkoch