Otestujte sa online

Písomný test sa realizuje cez našu internetovú stránku.
Testy pozostávajú zo 150 otázok typu Multiple Choice (výber z viacerých možností). Otázky sú rozdelené do troch častí tak, aby sa zaručila čo najvyššia výpovedná hodnota testu a zamedzilo sa náhodnému tipovaniu správnych odpovedí.

Zameranie: slovná zásoba, syntax a morfológia anglického jazyka, bežnú frazeológiu a funkcie jazyka