Otestujte sa online

Písomný test sa realizuje cez našu internetovú stránku. Otestovať na môžete zadarmo, aby ste zistili, vhodnú jazykovú úroveň svojho kurzu.
Testy pozostávajú zo 150 otázok, vyberáte si z viacerých možností. Otázky sú rozdelené do troch častí tak, aby sa zaručila čo najvyššia výpovedná hodnota testu a zamedzilo sa náhodnému tipovaniu správnych odpovedí.

Zameranie online testov: slovná zásoba, syntax a morfológia anglického jazyka, bežnú frazeológiu a funkcie jazyka
 

Online test z angličtiny

Angličtina - vstupný online test
 

Online test z nemčiny

Nemčina - vstupný online test
 

Online test zo slovenčiny pre cudzincov

Slovenčina - vstupný online test
 

Online test zo španielčiny

Španielčina - vstupný online test
 

Online test z francúzštiny

Francúzština - vstupný online test
 

Online test z taliančiny

Taliančina - vstupný online test


Online test z ruštiny

Ruština - vstupný online test


Angličtina online testy