Slovenčina pre cudzincov

Polointenzívne kurzy

Úroveň Termín Typ Rozvrh Čas Cena Hod. Kód
A1 Beginner 6.2.-23.6.2023 prezenčne v IH utorok + štvrtok 17.05 - 18.05 312 € 40 (60min.) SIHA11A
A1.2 6.2.-23.6.2023 prezenčne v IH utorok + štvrtok 18.10 - 19.10 312 € 40 (60min.) SIHA12B
A1.2 6.2.-23.6.2023 Live Online pondelok + streda 18.10 - 19.10 289 € 37 (60min.) SIHA12B_onl
A2 6.2.-23.6.2023 Live Online pondelok + streda 18.10 - 19.10 289 € 37 (60min.) SIHA21B_onl
Konverzácia B2/C1 6.2.-23.6.2023 Live Online pondelok 19.15 - 20.15 133 € 17 (60min.) SIHC11C_onl
A1 3.7.-24.8.2023 Live Online pondelok + streda 18:10 - 19:10 128 € 15 (60min.) SIHA1L_onl
A2 3.7.-24.8.2023 Live Online pondelok + streda 17:05 - 18:05 128 € 15 (60min.) SIHA2L_onl
B1 3.7.-24.8.2023 Live Online utorok + štvrtok 17:05 - 18:05 136 € 16 (60min.) SIHB1L_onl
B2 3.7.-24.8.2023 Live Online utorok + štvrtok 18:10 - 19:10 136 € 16 (60min.) SIHB2L_onl
Online registrácia

 

Intenzívne 2-3 týždňové kurzy

Úroveň Termín Typ Rozvrh Čas Cena Hod. Kód
A1 Beginner 17.4.-10.5.2023 prezenčne v IH pon + str + pi 10.00 - 13.10 297 € 27 (60min.) SIHIA1A
A1.2 / A2 15.5.-2.6.2023 prezenčne v IH pon + str + pi 10.00 - 13.10 297 € 27 (60min.) SIHIA2M
A1 Beginner 5.6.-23.6.2023 prezenčne v IH pon + str + pi 10.00 - 13.10 297 € 27 (60min.) SIHIA1N
A1 Beginner 3.7.-14.7.2023 prezenčne v IH pondelok až piatok 9:00-12:10 270 € 27 (60min.) SIHA1LJ
A1.2 / A2 17.7.-28.7.2023 prezenčne v IH pondelok až piatok 9:00-12:10 300 € 30 (60min.) SIHA2LJ
A1 Beginner 31.7.-11.8.2023 prezenčne v IH pondelok až piatok 9:00-12:10 300 € 30 (60min.) SIHA1LA
A1.2 / A2 31.7.-11.8.2023 prezenčne v IH pondelok až piatok 9:00-12:10 300 € 30 (60min.) SIHA2LA
Online registrácia


 

Slovak Basic Flexi - 3 dňový kurz slovenčiny

Slovak Basic Flexi je trojdňový intenzívny kurz slovenčiny pre cudzincov (3 x 4 hod.). Študenti si osvoja základnú slovnú zásobu, získajú komunikačnú zručnosť. Po kurze sú schopní tvoriť jednoduché vety, dohovoriť sa v reštaurácii, v obchode a na ulici na základnej úrovni.

Termíny: na žiadosť
Individuálny kurz
Cena: 270€ (s materiálmi)
Počet hodín: 12x60min.
Forma: prezenčne alebo Live online
Registrácia: pošlite email na kurzy(at)ihbratislava.sk
 

BLOG - Prečo sa (ne)treba učiť po slovensky
 

Referencie:

"I enjoy the B1 course with my teacher. She is very good teacher and very flexible with teaching style and content. She provided us practical language points and easy acceptable teaching style. I learned a lot from her class.
Thank you."


"Thanks so much to all the teachers, I found the course excellent. It was intense and just what I was looking for. I got a great understanding of grammar, verbs, and how to structure my sentences. We covered so much in just three days but the teachers moved at my speed and we had plenty of practice on each topic to make sure I understood. I'm looking forward to practicing everything I have learned and returning for the next level as soon as possible."
Lorna

"Olga is a very good Slovak teacher, it's very rare for a teacher to be able to explain Slovak case grammar in a way an English native can understand."

Intenzívny 2-týždňový kurz na A1 úrovni:

"It was very compelling, I learned a lot :) It may have been a little bit too fast to consume all of the information we received and all what we studied, but the classes were very fun. I definitely would recommend to someone else."
 


 
Konverzačné kurzy slovenčiny pre cudzincov sú určené študentom, ktorí majú väčší záujem o konverzáciu ako o precvičovanie si gramatických pravidiel. Na každú hodinu je plánovaná konkrétna, aktuálna a zaujímavá téma. Hodina zahŕňa rôzne komunikačné aktivity a zručnosti.


Slovenčina pre cudzincov individuálnou výučbou (One to one): učiteľ sa venuje len jednému študentovi, pričom volí jemu primerané tempo a témy podľa konkrétnych požiadaviek študenta. Snažíme sa v maximálnej miere vyhovieť študentovi, preto v našej ponuke nájdete aj flexi program, ktorý dovoľuje študentovi si plánovať svoje hodiny vždy podľa svojich možností, t.j. nie je stanovený fixný čas ani deň výučby.

Príprava na skúšku ECL:
Naša škola pre vás pripravila aj možnosť absolvovať skúšku ECL. Sme prvá a doteraz jediná škola v Bratislave, ktorá ponúka túto skúšku a prípravný kurz pre záujemcov o túto skúšku. Skúška sa uskutočňuje v priestoroch našej školy dvakrát ročne. Je uznávaná v mnohých krajinách EU.
 
Intenzívne kurzy slovenčiny pre cudzincov: sa konajú priebežne počas roka, trvajú 2-3 týždne vo vybraných dňoch celé doobedie. Otvárame kurzy slovenčiny pre cudzincov na rôznych úrovniach, väčšinou na kurz pre začiatočníkov nasledujú pokračujúce úrovne.


Štúdium v zahraničí v IH Bratislava: intenzívny kurz slovenčiny pre cudzincov podľa požiadaviek klienta.
Kurz pozostáva z väčšej časti z individuálnych hodín, avšak klient sa môže zaradiť aj do prebiehajúcich skupinových kurzov.Slovak courses