Slovenčina pre cudzincov

Všetky kurzy prebiehajú momentálne Live online - až do odvolania.
 

Večerné semestrálne kurzy slovenčiny

Úroveň Typ štúdia Termín Termín Čas Cena Hod. Kód
A1.2 v IH 8.2.-18.6.2021 pondelok a streda 18.10 - 19.10 278 € 37 (60min.) SIHA12B
A2.1 v IH 8.2.-18.6.2021 utorok a štvrtok 18.10 - 19.10 285 € 38 (60min.) SIHA21B
A2.2 v IH 8.2.-18.6.2021 pondelok a streda 18.10 - 19.10 278 € 37 (60min.) SIHA22B
B1.2 Live online 8.2.-18.6.2021 utorok a štvrtok 19.15 - 20.15 285 € 38 (60min.) SIHB12C_onl
B2.1 Live online 8.2.-18.6.2021 pondelok a streda 19.15 - 20.15 278 € 37 (60min.) SIHB21C_onl
Online registrácia


 

Intenzívne 2-týždňové kurzy

Úroveň Typ štúdia Termín Rozvrh Čas Cena Hod. Kód
A1 Beginner Live online 15.3.-26.3.2021 pondelok až piatok 9.00 - 12.10 294 € 30 (60min.) SLIA1R_onl
A1 Beginner Live online 12.4.-23.4.2021 pondelok až piatok 9.00 - 12.10 294 € 30 (60min.) SLIA1A_onl
A2 Live online 26.4.-7.5.2021 pondelok až piatok 9.00 - 12.10 294 € 30 (60min.) SLIA2A_onl
A1 Beginner Live online 10.5.-21.5.2021 pondelok až piatok 9.00 - 12.10 294 € 30 (60min.) SLIA1M_onl
A2 Live online 24.5.-4.6.2021 pondelok až piatok 9.00 - 12.10 294 € 30 (60min.) SLIA2M_onl
A1 Beginner Live online 7.6.-18.6.2021 pondelok až piatok 9.00 - 12.10 294 € 30 (60min.) SLIA1U_onl
Online registrácia


   

Slovak Basic Flexi - 3 dňový kurz slovenčiny

 
Slovak Basic Flexi je trojdňový intenzívny kurz slovenčiny pre cudzincov (3 x 4 hod.). Študenti si osvoja základnú slovnú zásobu, získajú komunikačnú zručnosť. Po kurze sú schopní tvoriť jednoduché vety, dohovoriť sa v reštaurácii, v obchode a na ulici na základnej úrovni.
Úroveň Typ štúdia Termín Rozvrh Čas Cena Hod. Kód
A1 Beginner Live online 29.3.-31.3.2021 pondelok až streda 9:00 - 13:15 198 € 12 (60min.) SLBF1
Registrácia na kurz
BLOG - Prečo sa netreba učiť po slovensky
 

Referencie:

"I enjoy the B1 course with my teacher. She is very good teacher and very flexible with teaching style and content. She provided us practical language points and easy acceptable teaching style. I learned a lot from her class.
Thank you."


"Thanks so much to all the teachers, I found the course excellent. It was intense and just what I was looking for. I got a great understanding of grammar, verbs, and how to structure my sentences. We covered so much in just three days but the teachers moved at my speed and we had plenty of practice on each topic to make sure I understood. I'm looking forward to practicing everything I have learned and returning for the next level as soon as possible."
Lorna

"Olga is a very good Slovak teacher, it's very rare for a teacher to be able to explain Slovak case grammar in a way an English native can understand."

 

 


 
Konverzačné kurzy slovenčiny pre cudzincov sú určené študentom, ktorí majú väčší záujem o konverzáciu ako o precvičovanie si gramatických pravidiel. Na každú hodinu je plánovaná konkrétna, aktuálna a zaujímavá téma. Hodina zahŕňa rôzne komunikačné aktivity a zručnosti.


Slovenčina pre cudzincov individuálnou výučbou (One to one): učiteľ sa venuje len jednému študentovi, pričom volí jemu primerané tempo a témy podľa konkrétnych požiadaviek študenta. Snažíme sa v maximálnej miere vyhovieť študentovi, preto v našej ponuke nájdete aj flexi program, ktorý dovoľuje študentovi si plánovať svoje hodiny vždy podľa svojich možností, t.j. nie je stanovený fixný čas ani deň výučby.

Príprava na skúšku ECL:
Naša škola pre vás pripravila aj možnosť absolvovať skúšku ECL. Sme prvá a doteraz jediná škola v Bratislave, ktorá ponúka túto skúšku a prípravný kurz pre záujemcov o túto skúšku. Skúška sa uskutočňuje v priestoroch našej školy dvakrát ročne. Je uznávaná v mnohých krajinách EU.
 
Intenzívne kurzy slovenčiny pre cudzincov: sa konajú priebežne počas roka, trvajú 2 týždne každý deň celé doobedie. Otvárame kurzy slovenčiny pre cudzincov na rôznych úrovniach, väčšinou na kurz pre začiatočníkov nasledujú pokračujúce úrovne.

Štúdium v zahraničí v IH Bratislava: intenzívny kurz slovenčiny pre cudzincov podľa požiadaviek klienta.
Zabezpečujeme aj ubytovanie v hostiteľskej rodine resp. apartmáne, stravu a kultúrne vyžitie.
Kurz pozostáva z väčšej časti z individuálnych hodín, avšak klient sa môže zaradiť aj do prebiehajúcich skupinových kurzov.