Slovenčina pre cudzincov

Žijete alebo pracujete na Slovensku a chceli by ste sa dorozumieť alebo len zlepšiť v slovenčine? Po absolvovaní našich kurzov nebudete už potrebovať slovník, dorozumiete sa sami :)
 

Zimný semester (11.9.2017-9.2.2018)

Úroveň /
Level
Rozvrh/
Schedule
Čas /
Times
Hodiny /
Lessons
Cena /
Price
Kniha/
Book
Kód /
Code
A1 pondelok + streda
Mon + Wed
18:45 - 20:15 80 400 € Krížom- Krážom A1
(Units 1 - 5)
LSIHA11_NEW
A2 pondelok + streda
Mon + Wed
17:10 - 18:40 80 400 € Krížom- Krážom A2
(Units 1 - 5)
LSIHA21
 

Učebná literatúra pre kurzy slovenčiny nie je súčasťou poplatku za kurz, naša škola však poskytuje na ňu 15% zľavu.

Začiatočníci - registrácia   Registrácia - pokročilí  
 

Aké kurzy slovenčiny pre cudzincov poskytuje IH Bratislava?

 • Konverzačné kurzy slovenského jazyka
 • Individuálna výučba slovenčiny
 • Príprava na ECL skúšku (certifikát zo slovenského jazyka)
 • Krátky kurz slovenčiny - Slovak Basic Flexi
 • Letné intenzívne kurzy slovenčiny
 • Štúdium v zahraničí v IH Bratislava
   
Konverzačné kurzy slovenčiny pre cudzincov sú určené študentom, ktorí majú väčší záujem o konverzáciu ako o precvičovanie si gramatických pravidiel. Na každú hodinu je plánovaná konkrétna, aktuálna a zaujímavá téma. Hodina zahŕňa rôzne komunikačné aktivity a zručnosti.

Slovenčina pre cudzincov individuálnou výučbou (One to one): učiteľ sa venuje len jednému študentovi, pričom volí jemu primerané tempo a témy podľa konkrétnych požiadaviek študenta. Snažíme sa v maximálnej miere vyhovieť študentovi, preto v našej ponuke nájdete aj flexi program, ktorý dovoľuje študentovi si plánovať svoje hodiny vždy podľa svojich možností, t.j. nie je stanovený fixný čas ani deň výučby.
 
Príprava na skúšku ECL:
Naša škola pre vás pripravila aj možnosť absolvovať skúšku ECL. Sme prvá a doteraz jediná škola v Bratislave, ktorá ponúka túto skúšku a prípravný kurz pre záujemcov o túto skúšku. Skúška sa uskutočňuje v priestoroch našej školy dvakrát ročne. Je uznávaná v mnohých krajinách EU.
 
Slovenčina pre cudzincov – Slovak Basic Flexi
Slovak Basic Flexi je trojdňový intenzívny kurz slovenčiny pre cudzincov (3 x 6 hod.). Študenti si osvoja základnú slovnú zásobu, získajú komunikačnú zručnosť. Po kurze sú schopní tvoriť jednoduché vety, dohovoriť sa v reštaurácii, v obchode a na ulici na základnej úrovni.
 • Termín: 27.3.-30.3.2017
 • Cena: 132 Eur s DPH (18 hodín)
 • Počet študentov: 4-8
 • Tento kurz sa môže objednať aj ako individuálny (One to one).

Letné intenzívne kurzy slovenčiny pre cudzincov:  sa konajú počas mesiacov júl a august, trvajú 2 týždne každý deň celé doobedie. Otvárame kurzy slovenčiny pre cudzincov na rôznych úrovniach, väčšinou začiatkom júla kurz pre začiatočníkov a v nasledujúcich týždňoch pokračujúce úrovne.

Study abroad v IH Bratislava: intenzívny kurz slovenčiny pre cudzincov podľa požiadaviek klienta.
Zabezpečujeme aj ubytovanie v hostiteľskej rodine resp. apartmáne, stravu a kultúrne vyžitie.
Kurz pozostáva z väčšej časti z individuálnych hodín, avšak klient sa môže zaradiť aj do prebiehajúcich skupinových kurzov.