Slovenčina pre cudzincov

Špeciálna ponuka pre LIVE ONLINE výučbu:

  • individuálne hodiny (6x60min.) / 144€
  • malé skupiny s 2-4 študentmi (8x60min. = 1 mesiac) / 96€

Registrácia na LIVE online kurz

 

Letný semester (10.2.-26.6.2020)

Všetky kurzy prebiehajú momentálne LIVE ONLINE vo virtuálnej triede.

 

Kurzy slovenčiny (10.2.-26.6.2020)  

 
Úroveň Rozvrh Čas Cena Hod.
(60 min.)
Kód
A1.1 Beginner
(9.04.-26.06.2020)
štvrtok 19.15 - 20.45 168 € 24 (45min.) SIHA11G
A1.1 Beginner utorok / štvrtok 18.10 - 19.10 300 € 40 SLA11N
A1.2 pondelok / streda 18.10 - 19.10 293 € 39 SIHA12B
A1.2 utorok / štvrtok 19.15 - 20.15 300 € 40 SLA12C
A2.1 utorok / štvrtok 17.05 - 18.05 300 € 40 SLA21A
A2.2 utorok / štvrtok 18.10 - 19.10 300 € 40 SLA22B
A2.2 pondelok / streda 17.05 - 18.05 293 € 39 SLA22A
A2.2 utorok 19.15 - 20.45 300 € 40 (45min.) SLA22C
B1 pondelok / streda 19.15 - 20.15 293 € 39 SLB11B
Online registrácia


 

Intenzívne 2-týždňové kurzy

Všetky kurzy prebiehajú momentálne LIVE ONLINE vo virtuálnej triede.
Rozvrh: pondelok až piatok

 
Úroveň Termín Čas Cena Hod.
(60 min.)
Kód
A1 Beginner 9.3.-20.3.2020    9.00 - 12.10 294 € 30 SLIA1R
A2 30.3.-9.4.2020 9.00 - 12.10 265 € 27 SLIA2R
A1 Beginner 11.5.-22.5.2020 9.00 - 12.10 294 € 30 SIHIA1M
A2 1.6.-12.6.2020 9.00 - 12.10 294 € 30 SIHIA2M
Online registrácia


 

Slovak Basic Flexi - 3 dňový kurz slovenčiny

Všetky kurzy prebiehajú momentálne LIVE ONLINE vo virtuálnej triede.
 
Slovak Basic Flexi je trojdňový intenzívny kurz slovenčiny pre cudzincov (3 x 4 hod.). Študenti si osvoja základnú slovnú zásobu, získajú komunikačnú zručnosť. Po kurze sú schopní tvoriť jednoduché vety, dohovoriť sa v reštaurácii, v obchode a na ulici na základnej úrovni.
Úroveň Rozvrh Čas Cena Hod. Kód
A1 Beginner 15.-17.4.2020
streda až piatok
9:00 - 13:15 198 € 12 SLBF2
A1 Beginner 10.-12.6.2020
streda až piatok
9:00 - 13:15 198 € 12 SLBF3
Registrácia na kurz


BLOG - Prečo sa netreba učiť po slovensky


Referencia:
"Thanks so much to all the teachers, I found the course excellent. It was intense and just what I was looking for. I got a great understanding of grammar, verbs, and how to structure my sentences. We covered so much in just three days but the teachers moved at my speed and we had plenty of practice on each topic to make sure I understood. I'm looking forward to practicing everything I have learned and returning for the next level as soon as possible."
Lorna

 


 
Konverzačné kurzy slovenčiny pre cudzincov sú určené študentom, ktorí majú väčší záujem o konverzáciu ako o precvičovanie si gramatických pravidiel. Na každú hodinu je plánovaná konkrétna, aktuálna a zaujímavá téma. Hodina zahŕňa rôzne komunikačné aktivity a zručnosti.


Slovenčina pre cudzincov individuálnou výučbou (One to one): učiteľ sa venuje len jednému študentovi, pričom volí jemu primerané tempo a témy podľa konkrétnych požiadaviek študenta. Snažíme sa v maximálnej miere vyhovieť študentovi, preto v našej ponuke nájdete aj flexi program, ktorý dovoľuje študentovi si plánovať svoje hodiny vždy podľa svojich možností, t.j. nie je stanovený fixný čas ani deň výučby.

Príprava na skúšku ECL:
Naša škola pre vás pripravila aj možnosť absolvovať skúšku ECL. Sme prvá a doteraz jediná škola v Bratislave, ktorá ponúka túto skúšku a prípravný kurz pre záujemcov o túto skúšku. Skúška sa uskutočňuje v priestoroch našej školy dvakrát ročne. Je uznávaná v mnohých krajinách EU.
 
Intenzívne kurzy slovenčiny pre cudzincov: sa konajú priebežne počas roka, trvajú 2 týždne každý deň celé doobedie. Otvárame kurzy slovenčiny pre cudzincov na rôznych úrovniach, väčšinou na kurz pre začiatočníkov nasledujú pokračujúce úrovne.

Štúdium v zahraničí v IH Bratislava: intenzívny kurz slovenčiny pre cudzincov podľa požiadaviek klienta.
Zabezpečujeme aj ubytovanie v hostiteľskej rodine resp. apartmáne, stravu a kultúrne vyžitie.
Kurz pozostáva z väčšej časti z individuálnych hodín, avšak klient sa môže zaradiť aj do prebiehajúcich skupinových kurzov.