Slovenčina pre cudzincov

Všetky kurzy prebiehajú momentálne Live online - až do odvolania.
 

Intenzívne 2-týždňové kurzy

Úroveň Typ štúdia Termín Rozvrh Čas Cena Hod. Kód
A1 Beginner v IHBA alebo
LIVE ONLINE
18.1.-30.1.2021 pondelok až piatok 9.00 - 12.10 294 € 30 (60min.) SIHIA1J
Online registrácia

 

Večerné kurzy slovenčiny

Úroveň Typ štúdia Termín Termín Čas Cena Hod. Kód
A1 Beginner IH priestory 14.9.2020-7.2.2021 pondelok a streda 18.10 - 19.10 278 € 37 (60min.) SIHA11B
A1 Beginner IH priestory 17.9.2020-7.2.2021 štvrtok 19.15 - 20.45 247 € 38 (45min.) SIHA11C
A1.2 IH priestory 17.9.2020-7.2.2021 utorok a štvrtok 18.10 - 19.10 270 € 36 (60min.) SIHA12B
A2.1 IH priestory 14.9.2020-7.2.2021 pondelok a streda 18.10 - 19.10 278 € 37 (60min.) SIHA21B
B1.1 IH priestory 17.9.2020-7.2.2021 utorok a štvrtok 18.10 - 19.10 270 € 36 (60min.) SIHB11B
B1.1 IH priestory 14.9.2020-7.2.2021 pondelok a streda 17.05 - 18.05 278 € 37 (60min.) SIHB11A
B1.1 LIVE ONLINE 17.9.2020-7.2.2021 utorok a štvrtok 19.15 - 20.15 270 € 36 (60min.) SIHB11C
B1.2 LIVE ONLINE 14.9.2020-7.2.2021 pondelok a streda 19.15 - 20.15 278 € 37 (60min.) SIHB12C
Online registrácia


 
   

Slovak Basic Flexi - 3 dňový kurz slovenčiny

 
Slovak Basic Flexi je trojdňový intenzívny kurz slovenčiny pre cudzincov (3 x 4 hod.). Študenti si osvoja základnú slovnú zásobu, získajú komunikačnú zručnosť. Po kurze sú schopní tvoriť jednoduché vety, dohovoriť sa v reštaurácii, v obchode a na ulici na základnej úrovni.
Úroveň Typ štúdia Termín Rozvrh Čas Cena Hod. Kód
A1 Beginner v IHBA alebo
LIVE ONLINE
upresníme streda až piatok 9:00 - 13:15 198 € 12 (60min.) SLBF2
Registrácia na kurz
BLOG - Prečo sa netreba učiť po slovensky


Referencia:
"Thanks so much to all the teachers, I found the course excellent. It was intense and just what I was looking for. I got a great understanding of grammar, verbs, and how to structure my sentences. We covered so much in just three days but the teachers moved at my speed and we had plenty of practice on each topic to make sure I understood. I'm looking forward to practicing everything I have learned and returning for the next level as soon as possible."
Lorna

 


 
Konverzačné kurzy slovenčiny pre cudzincov sú určené študentom, ktorí majú väčší záujem o konverzáciu ako o precvičovanie si gramatických pravidiel. Na každú hodinu je plánovaná konkrétna, aktuálna a zaujímavá téma. Hodina zahŕňa rôzne komunikačné aktivity a zručnosti.


Slovenčina pre cudzincov individuálnou výučbou (One to one): učiteľ sa venuje len jednému študentovi, pričom volí jemu primerané tempo a témy podľa konkrétnych požiadaviek študenta. Snažíme sa v maximálnej miere vyhovieť študentovi, preto v našej ponuke nájdete aj flexi program, ktorý dovoľuje študentovi si plánovať svoje hodiny vždy podľa svojich možností, t.j. nie je stanovený fixný čas ani deň výučby.

Príprava na skúšku ECL:
Naša škola pre vás pripravila aj možnosť absolvovať skúšku ECL. Sme prvá a doteraz jediná škola v Bratislave, ktorá ponúka túto skúšku a prípravný kurz pre záujemcov o túto skúšku. Skúška sa uskutočňuje v priestoroch našej školy dvakrát ročne. Je uznávaná v mnohých krajinách EU.
 
Intenzívne kurzy slovenčiny pre cudzincov: sa konajú priebežne počas roka, trvajú 2 týždne každý deň celé doobedie. Otvárame kurzy slovenčiny pre cudzincov na rôznych úrovniach, väčšinou na kurz pre začiatočníkov nasledujú pokračujúce úrovne.

Štúdium v zahraničí v IH Bratislava: intenzívny kurz slovenčiny pre cudzincov podľa požiadaviek klienta.
Zabezpečujeme aj ubytovanie v hostiteľskej rodine resp. apartmáne, stravu a kultúrne vyžitie.
Kurz pozostáva z väčšej časti z individuálnych hodín, avšak klient sa môže zaradiť aj do prebiehajúcich skupinových kurzov.