Slovenčina pre cudzincov

Žijete alebo pracujete na Slovensku a chceli by ste sa dorozumieť alebo len zlepšiť v slovenčine? Po absolvovaní našich kurzov nebudete už potrebovať slovník, dorozumiete sa sami :)

Kurzy slovenčiny pre cudzincov (11.2.-21.6.2019)

Úroveň Rozvrh Čas Cena Hod. Kód
A1.1 utorok a štvrtok 17:10 - 18:40 418 € 76 SIHA11
A1.2 pondelok a streda 17:10 - 18:40 385 € 70 SIHA12A
A1.2 utorok a štvrtok 18:45 - 20:15 418 € 76 SIHA12B
A2.2 pondelok a streda 18:45 - 20:15 385 € 70 SIHA22

Učebná literatúra pre kurzy slovenčiny nie je súčasťou poplatku za kurz, naša škola však poskytuje na ňu 15% zľavu.

Registrácia na kurz
 
Aké kurzy slovenčiny pre cudzincov poskytuje IH Bratislava?
 • Konverzačné kurzy slovenčina pre cudzincov
 • Príprava na ECL skúšku (certifikát zo slovenského jazyka)
 • Krátky kurz slovenčiny - Slovak Basic Flexi
 • Letné intenzívne kurzy slovenčiny
 • Štúdium v zahraničí v IH Bratislava


Konverzačné kurzy slovenčiny pre cudzincov sú určené študentom, ktorí majú väčší záujem o konverzáciu ako o precvičovanie si gramatických pravidiel. Na každú hodinu je plánovaná konkrétna, aktuálna a zaujímavá téma. Hodina zahŕňa rôzne komunikačné aktivity a zručnosti.


Slovenčina pre cudzincov individuálnou výučbou (One to one): učiteľ sa venuje len jednému študentovi, pričom volí jemu primerané tempo a témy podľa konkrétnych požiadaviek študenta. Snažíme sa v maximálnej miere vyhovieť študentovi, preto v našej ponuke nájdete aj flexi program, ktorý dovoľuje študentovi si plánovať svoje hodiny vždy podľa svojich možností, t.j. nie je stanovený fixný čas ani deň výučby.


Slovak Basic Flexi - 3 dňový kurz

Slovak Basic Flexi je trojdňový intenzívny kurz slovenčiny pre cudzincov (3 x 6 hod.). Študenti si osvoja základnú slovnú zásobu, získajú komunikačnú zručnosť. Po kurze sú schopní tvoriť jednoduché vety, dohovoriť sa v reštaurácii, v obchode a na ulici na základnej úrovni.
 • Termíny:
  13.-15.5.2019
  (pondelok až streda)
  20.-22.5.2019 (pondelok až streda)
  10.-12.7.2019 (streda až piatok)
  24.-26.7.2019 (streda až piatok)
  7.-9.8.2019 (streda až piatok)
  21.-23.8.2019 (streda až piatok)
 • Čas: 9:00 - 14:30 (s prestávkami)
 • Cena: 139 Eur (18 hodín)
 • Počet študentov: 3-6
 • Tento kurz sa môže objednať aj ako individuálny (One to one), vtedy sa cena alikvotne navýši.

Príprava na skúšku ECL:
Naša škola pre vás pripravila aj možnosť absolvovať skúšku ECL. Sme prvá a doteraz jediná škola v Bratislave, ktorá ponúka túto skúšku a prípravný kurz pre záujemcov o túto skúšku. Skúška sa uskutočňuje v priestoroch našej školy dvakrát ročne. Je uznávaná v mnohých krajinách EU.
 

Letné intenzívne kurzy slovenčiny pre cudzincov:  sa konajú počas mesiacov júl a august, trvajú 2 týždne každý deň celé doobedie. Otvárame kurzy slovenčiny pre cudzincov na rôznych úrovniach, väčšinou začiatkom júla/augusta kurz pre začiatočníkov a v nasledujúcich týždňoch pokračujúce úrovne.


Štúdium v zahraničí v IH Bratislava: intenzívny kurz slovenčiny pre cudzincov podľa požiadaviek klienta.
Zabezpečujeme aj ubytovanie v hostiteľskej rodine resp. apartmáne, stravu a kultúrne vyžitie.
Kurz pozostáva z väčšej časti z individuálnych hodín, avšak klient sa môže zaradiť aj do prebiehajúcich skupinových kurzov.